Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Business Culture (Amerykańska kultura biznesu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SE014 Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: American Business Culture (Amerykańska kultura biznesu)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zastanowimy się, na ile kultura amerykańska kształtuje zachowania ekonomiczne Amerykanów, te na poziomie jednostki, grupy czy organizacji. Na ile przejawia się w paradygmatach ekonomicznych, teoriach i metodach zarządzania, czy też polityce ekonomicznej rządu amerykańskiego?

Prześledzimy również rozwój wybranych instytucji biznesowych i zmiany w postrzeganiu biznesmenów, jak również ewolucję samej kultury biznesu w USA.

Pełny opis:

Pełny opis:

Kurs składać się będzie z 3 modułów:

1. Kulturowe korzenie amerykańskiego modelu biznesowego

Wymiary kultury i ich przejawy w amerykańskim biznesie: ikony, symbole, praktyki

2. Wizerunek amerykańskiego biznesmena

Od “człowieka wspólnoty” do nowego menedżera. Sylwetki wybranych postaci amerykańskiego świata biznesu, ich wyjątkowość i wpływ na kulturę amerykańską. Kobiety w biznesie i “męskość” amerykańskiego biznesu.

3. Wybrane kwestie ekonomiczne i biznesowe w kontekście społecznym i kulturowym

Główne doktryny ekonomiczne

Wolny rynek a rząd (regulacja i deregulacja, polityka fiskalna i monetarna, lobbying)

Firmy amerykańskie, branże i główne instytucje ekonomiczne

Kwestie nierówności ekonomicznych (dochody, ubóstwo, płace i wynagrodzenia, bogactwo, mobilność)

Specyfika amerykańskiego rynku pracy, polityki społecznej i ruchów związkowych

Literatura:

Wybrane fragmenty:

Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism

Bellah R (ed.) The Habits of the Heart

Frank T. One Market Under God

Friedman M. Capitalism and Freedom

Fukuyama F. Trust

Hall, E. T. and Hall M.R. Understanding Cultural Differences

Harrison L.E., Huntington S. P. eds. Culture Matters: How Values Shape Human Progress

Lessig L. Republic, Lost

Livesay H.C. American Made. The Men Who Shaped the American Economy

Merton R. Social Theory and Social Structure

Micklethwait J. and Wooldridge A. The Company.

Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community

Rand, A. The Atlas Shrugged

Rand A. The Virtue of Selfishness

Smith A. The Wealth of Nations.

Weber M. The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism

Tocqueville A. Democracy in America

Filmy (selekcja)

• INSIDE JOB (2010) dir. Ch. Ferguson

• The Rockefellers (2007) History Channel series

• Inequality for All (2013) dir. J. Korbluth (in-class screening of fragments if time allows)

• There Will Be Blood (2008) dir. P. T. Anderson

• Mad Men (2007- ) dir. M. Weiner, AMC cable TV series

• North Country (2005) dir. N. Caro

• Social Network (2010) dir. D. Fincher

• The Corporation (2006) dir. Abbott and Achbar

• Wall Street (1987) dir. O. Stone

• American Psycho (2010) dir. M. Harron

dodatkowo: bieżące artykuły i filmy, bazy danych statystycznych

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci będą posiadać:

Wiedzę, która pozwoli im:

Rozumieć kulturowe uwarunkowania w biznesie amerykańskim

Orientować się w instytucjonalnej strukturze amerykańskiego biznesu

Rozumieć czym charakteryzują się podstawowe doktryny ekonomiczne i jakie są między nimi różnice

Umiejętności, które pozwolą im:

Dostrzegać szerszy, społeczno-kulturowy kontekst ekonomicznych zjawisk/procesów/trendów

Rozpoznawać i interpretować ich kulturowe uwarunkowania

Porównywać amerykańską kulturę biznesu z innymi narodowymi/regionalnymi kulturami biznesu

Kompetencje, które pozwolą im:

Rozumieć rolę kultury w podejściu do biznesu

Pracować w amerykańskim i międzynarodowym środowisku biznesowym

Rozumieć podstawowe cechy amerykańskiej kultury biznesu

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny końcowej: Ocena końcowa uzależniona będzie od:

1. Wyniku projektu połówkowego z zadanych lektur i dyskusji na zajęciach. Projekt wymagać będzie kreatywności i rozumienia omawianych tematów. Z naciskiem na rozumienie! Ocena tylko pozytywna lub neutralna. Ocena pozytywna podnosi ocenę końcową o 1, neutralna o 0.

2. Wyniku testu końcowego z materiału omawianego na zajęciach, lektur, filmów i dyskusji na zajęciach - test jednokrotnego wyboru oraz format pytań „prawda czy fałsz”. Pytania sprawdzać będą przede wszystkim rozumienie a nie zapamiętywanie.

Ocena końcowa:

70% - wynik testu końcowego +0/0,5/1 (zależnie od wyniku projektu połowkowego)

30% - aktywny udział w zajęciach (dyskusje, prezentacje)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.