Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Native Americans in the 21st Century (Rdzenni Amerykanie w XXI wieku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH0013 Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Native Americans in the 21st Century (Rdzenni Amerykanie w XXI wieku)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki stanowi tu punkt wyjścia do analizy znaczenia ludności tubylczej w XXI wieku i spuścizny kolonializmu. Kurs analizuje historię, kulturę, instytucje i zagadnienia gospodarcze rdzennych Amerykanów w celu zrozumienia ich roli we współczesnej Ameryce Północnej. Aby uwzględnić szerszy kontekst, odpowiednie kazusy z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego aktywizmu, zostaną przeanalizowane na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Ponadto, podczas trwania kursu, szczególna uwaga zostanie poświęcona znaczeniu ludności rdzennej na poziomie międzynarodowym, szczególnie w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Wreszcie kurs zapewnia studentom możliwość doskonalenia ich umiejętności krytycznego czytania, myślenia i pisania.

Pełny opis:

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Indianie z Ameryki Północnej ukształtowali swoje społeczeństwa by mogli przetrwać drastyczne zmiany, kurs będzie zawierał ogólny przegląd Indian amerykańskich w Ameryce Północnej. W Stanach Zjednoczonych istnieje 573 uznanych federalnie plemion Indian amerykańskich i Alaski Native (AIAN). Odzwierciedlają one różnorodność geograficzną, językową i kulturową: amerykański spis powszechny podaje, że populacja AIAN (w 2018 r.) Wynosi 6,9 miliona, w tym populacje więcej niż jednej rasy. Rozproszone w 36 stanach „suwerenne narody plemienne” są identyfikowane jako plemiona, narody, zespoły, pueblo, społeczności i wioski.

Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, niniejszy kurs bada zagadnienia Indian Ameryki Północnej takie jak kultura, ziemia i zasoby naturalne, instytucje oraz aspekty ekonomiczne. W szczególności badane kwestie kulturowe obejmują kontrowersje związane z wykorzystaniem obrazów i stereotypów odnoszących się do rdzennych narodów w grach wideo i sporcie. W kwestiach środowiskowych kurs będzie zawierał analizę związku między plemionami a zasobami naturalnymi od „niepamiętnych czasów” do współczesności. W zagadnieniach dotyczących polityki, kurs zwraca uwagę na rdzennych Amerykanów w Kongresie USA, a także na rodzime instytucje (tj. Rządy plemienne) i ich relacje z rządem USA. Rozaważane będą także kwestie ekonomiczne, takie jak gry hazardowe, a także problemy rozwojowe, w tym dostęp do usług takich jak opieka zdrowotna i edukacja.

Kurs analizuje doświadczenia Indian Ameryki Północnej, koncentrując się na pracy wybitnych uczonych Vine Deloria, Jamesa Anayi, Duane Champagne i Roxanne Dunbar-Ortiz. Wreszcie, kurs zwraca uwagę na pojęcia takie jak kolonizacja, nacjonalizm i globalizacja oraz ocenia ich wpływ na ludność rdzennych Amerykanów.

Międzynarodowy kontekst tego kursu pochodzi z instytucji i instrumentów prawnych opracowanych w ramach systemu Narodów Zjednoczonych dotyczącego praw ludności rdzennej.

Literatura:

Anaya, J. 1996. Indigenous Peoples in International Law. Oxford: Oxford University Press.

Anaya, J. 2012. Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya, on the situation of indigenous peoples in the United States of America. Addendum 1. The situation of indigenous peoples in the United States of America. 30 August. Ginebra. A/HRC/21/47/Add.1. Human Rights Council, United Nations. www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-47-Add1_en.pdf

Biolsi, T. 2004. A companion to the anthropology of American Indians. Blackwell: Malden MA.

Bradford, W. (2005). Beyond Reparations: an American Indian Theory of Justice. Ohio State Law Journal, 66(1), 1-104.

Champagne, D. (2008). From first nations to self-government-A political legacy of indigenous nations in the United States. American Behavioral Scientist, 51(12), 1672-1693. http://dx.doi.org/10.1177/0002764208318925

Champagne, D. Social Order and Political Change: Constitutional Governments Among the Cherokee, the Choctaw, the Chickasaw and the Creek, Stanford: Stanford University Press, 1992.

Deloria, V. and Clifford M. Lytle. The Nations Within: The Past and Future of American Indian Sovereignty. New York: Pantheon, 1984.

Dunbar‐Ortiz, R. 2014. An Indigenous Peoples' History of the United States, Beacon Press, Boston, MA, 2014.

Fleras, A. and Elliott, J. L. (1992). The ‘Nations Within’. Aboriginal-State Relations in Canada,

the Unites States, and New Zealand. Oxford University Press, Canadá.

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). (2019). The Indigenous World 2019. Copenhagen: IWGIA.

Ivision, D; Patton, P. and Sanders, W. (eds.). (2000). Political Theory and the Rights of Indigenous Peoples. New York: Cambridge University Press.

Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press.

Nagel, J. (1995). American Indian Ethnic Renewal: Politics and the Resurgence of Identity, American Sociological Review, 60(6), pp. 947-965.

Peltier, L. (2000). Prison Writings: My Life Is My Sun Dance. St. Martin's Griffin.

Smith, S. (2008). Hemp for Sovereignty: Scale, Territory and the Struggle for Native American sovereignty. Space and Polity, 12 (2), 231-249.

Tauli Corpuz, V. 2017. Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples on her mission to the United States of America. A/HRC/36/46/Add.1,

Human Rights Council. United Nations.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/236/36/PDF/G1723636.pdf?OpenElement

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu tego kursu student:

- ma zaawansowaną wiedzę o zjawiskach społecznych związanych z Rdzenni Amerykanie

- rozpoznaje szerokie procesy w perspektywie społecznej, politycznej i kulturowej

- Konceptualizuje kompleksowe procesy w Stanach Zjednoczonych (Ameryki)

-Posługuje się pojęciami w nauce o Rdzenni Amerykanie.

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu tego kursu student:

- potrafi krytycznie użyć teorii i pojęć dotyczących Rdzenni Amerykanie

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, czytania i pisania

- formułuje argumenty krytyki na tematy związane z Rdzenni Amerykanie

KOMPETENCJE

Po ukończeniu tego kursu student:

- Jest otwarty na nowe zjawiska i nowe idee we współczesnych społeczeństwach.

- Docenia role rdzennych Amerykanów w dzisiejszym świecie.

- Uzupełnia i udoskonala swoją wiedzę z zakresu w USA.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny uczniów będą oparte na poniższych kryteriach:

Udział w zajęciach: (10%)

Opisana bibliografia: 500 słów (20%)

Esej na semestralny: 1 500 słów (30%)

Esej końcowy: 2 500 słów (40%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.