Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cripping America

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH0016
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cripping America
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

The goal of this class is to introduce students to disability studies and crip theory, some of the most important fields of study in the Anglophone humanities for the past thirty years. Attention to disability will allow us to investigate the overarching system of bodily and mental norms.

Pełny opis:

The goal of this class is to introduce students to disability studies and crip theory, some of the most important fields of study in the Anglophone humanities for the past thirty years. Attention to disability will allow us to investigate the overarching system of bodily and mental norms.

By “cripping America” I mean looking at American culture via the perspective of disability and examine the ways in which people with disabilities have subverted, redefined, and changed some of the tenets of American culture. Equally important, I want to look for disabled people in American culture and history and investigate how their presence was understood and how it has changed over time (for example, Eng and Chang). We’ll also focus on disability life writing and analyze it in the context of the popularity of autobiographies in the US.

Moreover, disability studies perspective will allow us to challenge the normative understandings of the body, rationality, and sex. We will analyze the term “bodyminds” and its usefulness for thinking about the inextricability of mind and body. We will also think of the relationship between disability, citizenship, and democracy.

Literatura:

TEXTS MIGHT BE SUBJECT TO CHANGE

Cynthia Wu, "Chang and Eng Reconnected: the Original Siamese Twins in American Culture" (selection)

Ellen Samuels, "Fantasies of Identification: Disability, Gender, Race" (selection)

Robert McRuer, "Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability" (selection)

Margaret Price, "Defining Mental Disability"

Susanna Kaysen, "Girl, Interrupted"

Sami Schalk, "Bodyminds Reimagined: (Dis)ability, Race, and Gender in Black Women’s Speculative Fiction" (selection)

Eli Clare, "Brilliant Imprefection: Grappling with Cure" (selection)

Robert McRuer and Anna Mollow, "Sex and Disability" (selection)

Sunaura Taylor, "Beasts of Burden: Animal and Disability Liberation" (selection)

Alison Kafer, "Feminist Queer Crip" (selection)

Meri-Nana Ama Danquah, "Willow Weep For Me: A Black Woman's Journey Through Depression" (selection)

Efekty uczenia się:

Knowledge

Upon completing this course a student:

- is familiar with different models and understandings of disability;

- uses terminology connected with disability studies and crip theory;

- understands the connections between the state, democracy, and disability;

- is aware of how ableism impacts society;

- has preliminary knowledge of concepts related to biopower.

Skills

Upon completing this course a student:

- formulates critical arguments on topics related to disability, democracy, and body;

- is able to identify ableist content;

- has the skills to use disability studies theory in analysis of U.S. culture and society;

- has the academic writing skills and produces texts related to disability and disability studies.

Metody i kryteria oceniania:

Students need minimum of 60% to pass the course.

Students are required to attend classes, read/watch assigned materials and participate in class discussions.

Responses (30 points, 10 points per response)

Students will submit three response papers to texts selected by them (500-600 words). A student may hand in only one response per week. Responses have to be emailed in on the day the text is being discussed (before the class starts). No late responses will be accepted.

In-class presentation (2o points)

Students are required to conduct an observation of University of Warsaw’s accommodations for disabled people. Students can work on their observation/analysis in groups (up to three people).

Essay (30 points)

Each student is required to submit a final paper (1500 words) at the end of the semester.

Participation and attendance (20 points)

Grading scale:

100-97 5!

96-91 5

90-84 4+

83-78 4

77-68 3+

67-60 3

59-0 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła
Prowadzący grup: Natalia Pamuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)