Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Faces of American Feminism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH009 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Faces of American Feminism
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs oferuje przegląd kluczowych tekstów feministycznych od pierwszej fali po współczesność. Prześledzimy najistotniejsze spory i kontrowersje teoretyczne i strategiczne: esencjalizm a konstrukcjonizm, różnica a równość, kwestia rasowa, spór relacje między płcią orientacją seksualną. Skończymy na debatach z ostatnich dekad – porozmawiamy o backlashu, trzeciej i czwartej fali, a także postfeminizmie, feminizmie neoliberalnym i jego krytyce.

Pełny opis:

Kurs pokazuje rozwój myśli feministycznej i ruchu kobiecego od Seneca Falls (1848) aż po współczesność. Głównym tematem kursu jest wewnętrzne zróżnicowanie tradycji feministycznej, spory i kontrowersje wewnątrz ruchu kobiecego i myśli feministycznej. Nasze lektury bedą również bardzo zróżnicowane: dokumenty historyczne (przemówienia, manifesty, sprawy sądowe, umowa małżeńska), artykuły, eseje, polemiki, opowiadania.

Cel kursu jest dwoisty: poznać historię ruchu i zobaczyć jego rozwój jako toczącą się w kolejnych dekadach debatę, starcia między różnymi głosami i poglądami. Poszukamy głównych wątków, powracających stylów argumentacji. Kluczowe pytanie dotycz specyfiki amerykańskiego feminizmu – jego relacji z amerykańską tradycją demokratyczną, systemem wartości, specyficznie amerykańskimi kontekstami (np. Kwestia rasowa, stosunek do kapitalizmu).

Wśród lektur znajdują się m.in. teksty autorstwa i.in.: Lucy Stone, Sojourner Truth, sióstr Grimke, Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, Charlotte Perkins Gilman, Betty Friedan, Gloria Steinem, Kate Millett, Angeli Davis, bell hooks, Audre Lorde, Adrienne Rich, Susan Brownmiller, Andrei Dworkin, Alice Walker, Susan Faludi, Ariel Levy, Kimberle Crenshaw, Nancy Fraser, Judith Butler, Catherine A. Rottenberg.

W programie kursu jest też kilka filmów dokumentalnych i wywiadów online, m.in.: Feminists: What Were They Thinking? (Johanna Demetrakas, 2018)

One Woman One Vote (1995); The Vote (American Experience, PBS, selections)

Town Bloody Hall (1971); Kimberlé Crenshaw Discusses 'Intersectional Feminism'; We should all be feminists, Chimamanda Ngozi Adichie; She's Beautiful When She's Angry (Mary Dore, 2014)

Literatura:

Wybrana bibliografia

Baxandall, Rosalyn and Linda Gordon, eds. Dear Sisters. Dispatches from the Women's Liberation Movement. NewYork: Basic Books, 2000.

Brownmiller, Susan: In Our Time: Memoir of a Revolution. New York: Dial Press, 1999.

Crow, Barbara. Radical Feminism. A Documentary Reader. New York: New York UP, 2000.

Davis, Angela. Women, Race, and Class. New York: Random House, 1983.

Davis, Flora. Moving the Mountain. The Women's Movement in America since 1960. Urbana: University of Illinois Press, 1999.

DuPlessis, Rachel Blau, and Ann Snitow, eds. The Feminist Memoir Project: Voices from Women's Liberation. New York: Three Rivers Press, 1998.

Faludi, Susan. Backlash. The Undeclared War against Women. London: Vintage, 1992.

Flexner, Eleanor. Century of Struggle. The Woman's Rights Movement in the United States. Cambridge, Mass: 1996

Friedan, Betty. The Feminine Mystique. New York: Norton, 1963.

Hoffert, Sylvia D. When Hens Crow. The Woman's Rights Movement in Antebellum America. Bloomington: Indiana University Press, 1995.

hooks, bell. Feminist Theory: From Margin to Center, 1981.

Levy, Ariel. Female Chauvinist Pigs. Women and the Rise of Raunch Culture. New York, Simon and Schuster, 2005.

Morgan, Robin, ed. Sisterhood is Powerful: An Anthology of Writings from the Women's Liberation Movement. New York: Random House, 1970.

Rich, Adrienne, "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence" in: Blood, Bread, and Poetry. Selected Prose 1979-1985, New York and London: W.W. Norton and Company, 1986.

Rosen, Ruth. The World Split Open: How the Modern Women's Movement Changed America. New York: Viking, 2000.

Rottenberg, Catherine. The Rise of Neoliberal Feminism, Cultural Studies, 28:3, 2014: 418-437.

Schneir, Miriam, ed. Feminism: The Essential Historical Writings. New York: Vintage Books, 1994.

Schneir, Miriam ed., Feminism in Our Time: The Essential Writings, from World War II to the Present. New York: Vintage Books, 1994.

Serano, Julia. Whipping Girl. A transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity. Seal Press: Berkeley, 2007

Steinem, Gloria. "I Was a Playboy Bunny" in: Outrageous Acts and Everyday Rebellions. New York: Henry Holt, 1995.

Zeisler, Andi. We Were Feminists Once: From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement Paperback. New York, Public Affairs, 2016.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/ka:

WIEDZA:

- posiada szeroką wiedzę o historii i teorii feminizmu;

- zna i rozumie szerszy kontekst polityczny i kulturowy, w którym ruch się rozwijał;

- rozumie feminizm amerykański jako żywą tradycję intelektualną, pełną sporów i kontrowersji;

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi zrozumieć i wyjaśnić złożoną argumentację teoretyczną;

- potrafi mówić i pisać na temat kwestii spornych w sposób precyzyjny i sensowny;

- potrafi zebrać, przetworzyć i zaprezentować na forum grupy materiał dotyczący wąsko zakrojonego tematu;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi pracować w grupie i zaprezentować wyniki tej pracy;

- jest otwarty na rozmaite interpretacje i opinie dotyczące tekstów kultury a także wizje kultury jako takiej;

- potrafi formułować własne poglądy w sposób spójny i wyrazisty, zachowując szacunek dla poglądów odmiennych.

Metody i kryteria oceniania:

Części składowe oceny końcowej:

1. Aktywność na zajęciach; regularne wpisy na forum (minimum 5) = 20 %

2. Praca w grupach: przygotowanie 2 prezentacji = 20%

3. Test końcowy = 30%

4. Praca semestralna (min. 1500 słów) = 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graff-Osser
Prowadzący grup: Agnieszka Graff-Osser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.