Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka z Mathematicą i Wolfram Alpha

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M13MWA Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Matematyka z Mathematicą i Wolfram Alpha
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw analizy matematycznej, algebry liniowej. Umiejętność posługiwania się komputerem.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka kursu:

1.Wstęp: komputer i obliczenia. Przegląd programów typu CAS (Computer Algebra Systems), komercyjnych i darmowych.

2.Mathematica i Wolfram|Alpha: podstawowe możliwości, podobieństwa i różnice.

3.Podstawy języka Mathematica: instrukcje sterujące, wbudowane funkcje matematyczne (w tym macierzowe, statystyczne, itp.), funkcje graficzne. Przykłady z algebry i analizy, ukazujące siłę ekspresji języka i jego funkcji. Używanie języka Mathematica w Wolfram|Alpha.

4. Przykłady z różnych dziedzin nauk ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych rozwiązane przy pomocy Wolfram|Alpha i programu Mathematica.

5. Format CDF. CDF Player i jego wykorzystanie w Wolfram|Alpha.

6. Przykłady tworzenia nowych CDF przez modyfikację kodu źródłowego istniejących "demonstracji" w Mathematica.

Pełny opis:

Zajęcia będą prowadzone na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w formie blended learning z przewagą e-learningu, uzupełnione dostępem słuchaczy do laboratorium komputerowego, programu Mathematica oraz serwisu Wolfram|Alpha. Studenci będą mieli do dyspozycji m.in. skrypt z zestawem zadań oraz materiały audiowizualne do samodzielnej nauki w laboratorium wyposażonym w komputery z dostępem do Internetu i z zainstalowanym programem Mathematica. W laboratorium odbędą się zajęcia wprowadzające oraz egzamin i prezentacje projektów zaliczeniowych (projekty można zaliczyć też zdalnie).

Literatura:

Dokumentacja Mathematica

Efekty uczenia się:

Wiedza. Po ukończeniu kursu student zna podstawowe funkcje i składnię języka Mathematica. Wie, jakich wbudowanych funkcji użyć dla rozwiązania standardowych zadań z analizy matematycznej, algebry, statystyki, równań różniczkowych i innych. Wie, jak zaprogramować własne rozwiązanie mniej typowych problemów. Rozumie, jak działa Wolfram|Alpha i jego związki z Mathematicą. Rozpoznaje sytuacje, w których wynik obliczenia komputerowego należy sprawdzić inną i niezależną metodą.

Umiejętności. Po ukończeniu kursu student potrafi wesprzeć się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w celu rozwiązywania problemów matematycznych. Wszczególności potrafi:

1.sformułować treść zadania lub stwierdzenia z wykładu lub z ćwiczeń w formie nadającej się do obliczeń symbolicznych lub numerycznych lub graficznej ilustracji na komputerze;

2. wykonywać obliczenia symboliczne i numeryczne oraz tworzyć interaktywne wizualizacje wyników;

3. przeprowadzać własne eksperymenty komputerowe oraz proste symulacje w oparciu o wiedzę uzyskaną na wykładach lub ćwiczeniach;

4. wykorzystać z możliwości programu Mathematica oraz Wolfram|Alpha przy pisaniu prac naukowych, w tym licencjackich, magisterskich, doktorskich itp.;

5. poszerzać uzyskane umiejętności i wiedzę przez wykorzystanie dokumentacji programu oraz zasobów znajdujących się na Internecie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności oraz samodzielna realizacja projektu wykorzystującego poznane narzędzia i technologie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Galina Filipuk, Andrzej Kozłowski
Prowadzący grup: Galina Filipuk, Andrzej Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.