Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wnioskowanie w serwisach i systemach informatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2N09WSS Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Wnioskowanie w serwisach i systemach informatycznych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne stałe dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Logika 1000-212aLOG

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony omówieniu podstawowych metod modelowania i wnioskowania, stosowanych przy tworzeniu systemów inteligentnych. Przedstawia przeglądowo wybrane zastosowania wybranych formalizmów logicznych w planowaniu, bazach danych, reprezentacji wiedzy, semantycznym Internecie, systemach autonomicznych itp. Daje umiejętność modelowania oraz wiedzę o najważniejszych technikach automatycznego wnioskowania używanych w omawianych zastosowaniach.

Prezentacja poszczególnych zagadnień jest oparta o konkretne zastosowania poprzez omawianie studiów przypadków.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do modelowania i praktycznego wnioskowania w logikach.

2. Zagadnienia planowania w systemach inteligentnych.

3. Dedukcyjne bazy danych i metody reprezentacji wiedzy.

4. Wnioskowanie w sztucznej inteligencji.

5. Podstawy semantycznego Internetu.

6. Modelowanie niewiedzy i sprzeczności.

7. Modelowanie i sterowanie rozmyte.

8. Wnioskowanie modalne i temporalne.

Literatura:

1. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu: Foundations of Databases, Addison-Wesley Pub. Co., 1996.

2. L. Bolc, K. Dziewicki, P. Rychlik, A. Szałas: Wnioskowanie w logikach nieklasycznych: podstawy teoretyczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1995.

3. L. Bolc, K. Dziewicki, P. Rychlik, A. Szałas: Wnioskowanie w logikach nieklasycznych: automatyzacja wnioskowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1998.

4. M. Huth, M. Ryan: Logic in Computer Science. Modeling and Reasoning about Systems, Cambridge University Press, 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie złożoności, dedukcyjnych baz danych, inżynierii oprogramowania w zakresie systemów inteligentnych (K_W02).

2. Ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą dedukcyjnych baz danych, logicznego modelowania danych, wyszukiwania informacji (K_W08).

3. Zna logiczne metody definiowania semantyki programów, z ich matematycznymi podstawami i praktycznymi technikami, a także pojęcia poprawności programów oraz techniki i formalizmy dla ich dowodzenia (K_W13).

Umiejętności

1. Potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania związanych z informatyką zadań o średnim poziomie złożoności (K_U01).

2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02).

3. Potrafi zrozumieć opis semantyki języka; posługuje się semantyką formalną przy wnioskowaniu o poprawności programów (K_U03).

4. Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań (K_U19).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

2. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: na podstawie studium przypadku, związanego z opracowaniem technik wnioskowania odpowiednich dla wskazanego zastosowania.

Egzamin: ustny.

Wagi poszczególnych składników: zaliczenie 50%, egzamin - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Szałas
Prowadzący grup: Andrzej Szałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Szałas
Prowadzący grup: Andrzej Szałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.