Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki mikroskopowe w biologii roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225TMBR Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Techniki mikroskopowe w biologii roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z części teoretycznej - wykładu z seminariami oraz ćwiczeń.

Zajęcia prezentują kilka wybranych metod mikroskopowych, stosowanych współcześnie w biologii komórki roślinnej. Metody te łączą techniki biologii molekularnej z mikroskopią epifluorescencyjną i konfokalną, mikroskopią kontrastowo-fazową i konwencjonalną mikroskopią świetlną.

Wspólną cechą wybranych metod jest uzyskanie wyników in situ. Metody te służą do: identyfikacji organelli komórkowych i tworzenia ich trójwymiarowych modeli, lokalizacji wybranych związków w komórce, detekcji programowanej śmierci komórki (PCD).

Pełny opis:

W ramach zajęć będą prezentowane następujące zagadnienia:

- przegląd metod utrwalania i barwienia preparatów roślinnych,

- immunodetekcja mikrotubul cytoszkieletu,

- analiza składu ścian komórkowych metodą barwienia metachromatycznego,

- cytochemiczna lokalizacja związków metodą tissue printing,

- detekcja programowanej śmierci komórki (PCD) z zastosowaniem testu kometkowego,

- przyżyciowe obrazowanie chloroplastów w mikroskopie konfokalnym i tworzenie ich trójwymiarowych modeli,

- metody wykorzystania autofluorescencji komórek roślinnych,

- zastosowanie naturalnych barwników roślinnych jako fluorochromów,

- detekcja ROS metodami obrazowania mikroskopowego w porównaniu do ilościowych metod spektro- i fluorymetrycznych

Literatura:

literatura składa się w większości z publikacji oryginalnych zamieszczonych w różnych czasopismach, tytuły zalecanych artykułów będą podawane przed każdymi ćwiczeniami

pomocny będzie też opracowany na potrzeby ćwiczeń skrypt

Efekty uczenia się:

Absolwent zna w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu biologii ogólnej organizmów eukariotycznych.

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych w biologii ogólnej organizmów eukariotycznych.

Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu biologii ogólnej komórek i organizmów Eukariotycznych.

Absolwent potrafi kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z zakresu biologii ogólnej komórek i organizmów eukariotycznych.

Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na łączną ocenę składają się:

-) ocena wyników pracy studenta w czasie ćwiczeń m.in.

jakość uzyskanych preparatów,

przygotowanej prezentacji,

zakres i poprawność merytoryczna prezentacji wybranego tematu

-) końcowy egzamin pisemny, pytania otwarte

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gieczewska
Prowadzący grup: Katarzyna Gieczewska, Joanna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Wykłady online, natomiast ćwiczenia w mniejszych grupach, w zależności od tematu - albo w tym samym tygodniu albo tydzień po tygodniu.

Część zaliczeń ćwiczeń i prace domowe online na platformie COME.

Zliczenie końcowe będzie przeprowadzone w zależności od studentów - zdalne na platformie COME lub stacjonarne w sali. Egzamin w formie pytań otwartych i testowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gieczewska
Prowadzący grup: Katarzyna Gieczewska, Joanna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.