Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cortázar w kinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-CWK-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cortázar w kinie
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zbadanie relacji między językiem literackim i filmowym, porównanie różnorodnych aspektów narracji oraz środków stylistycznych obu dyskursów poprzez lekturę opowiadań Julia Cortazara oraz analizę ich adaptacji filmowych. Refleksja nad adaptacjami filmowymi opowiadań Julia Cortazara stanowić będzie punkt wyjścia do zbadania różnorodnych aspektów narracji, sposobu i środków opowiadania w obu rodzajach tekstøw kultury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Analiza opowiadań Julia Cortazara oraz ich adaptacji filmowych.

Pełny opis:

1. Teoria opowiadania i koncepcja literatury fantastycznej Julia Cortazara: “Algunos aspectos del cuento”, “Del cuento breve y sus alrededores”, “Notas sobre lo gótico en el Río de la Plata”, “El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica”.

2. Język filmowy: plany, ujęcia, sekwencje, montaż; techniki czasowe i przestrzenne. Adaptacje filmowe, czyli jak przełożyć język literacki na język filmu.

3. Lektura: J. Cortázar, “Las babas del diablo” (Las armas secretas, 1959)

Film: Blow-up Michelangela Antonioniego (Włochy-Wielka Brytania, 1967)

4. Lektura: J. Cortázar, “La autopista del sur” (Todos los fuegos el fuego, 1966)

Film: Weekend Jeana-Luca Godarda (Francja, 1967)

Film: L'ingorgo Luigiego Comenciniego (Francja-Hiszpania-Włochy-RFN, 1979)

5. Lektura: J. Cortázar, “Continuidad de los parques” (Final del juego, 1956)

Film: Intimidad de los parques Miguela Antina (Argentyna, 1965)

6. Lektura: J. Cortázar, “Diario para un cuento” (Deshoras, 1983)

Film: Diario para un cuento Jany Bokovej (Argentyna-Hiszpania, 1998)

7. Lektura: J. Cortázar, “La salud de los enfermos” (Todos los fuegos el fuego, 1966)

Film: Mentiras piadosas Diega Sabanesa (Argentyna, 2009)

Literatura:

ALAZRAKI, J. : “¿Qué es lo neofantástico?”. Mester, XIX (2), Fall 1990: 21-33.

BORDWELL, D.: La narración en el cine de ficción, Paidós, Barcelona 1996 (1985).

CARMONA, R.: Cómo se comenta un texto fílmico, Cátedra, Madrid 1996.

COHEN, K.: Film and Fiction. The Dymanics of Exchange, Yale Univ. Press, New Haven 1979.

CORTÁZAR, J.: Cuentos completos/1-2, Alfaguara, Madrid 1999.

----- “Algunos aspectos del cuento”. Casa de las Américas, II (15-16), 1962; https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_C/CORTAZAR/ALGUNOS.pdf.

----- “Del cuento breve y sus alrededores”. En: El último round. México: SIglo XXI, 1996 [1969]; https://docenti.unimc.it/amanda.salvioni/teaching/2018/19592/files/cortazar/ cortazar_del-cuento-breve-y-sus-alrededores.

----- “Notas sobre lo gótico en el Río de la Plata”. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, 25, 1975: 145-151; https://www.persee.fr/doc/carav_0008-0152_1975_ num_25_1_1993.

----- “El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica”. En: Obra crítica, t. 3, ed. de Saúl Sosnowski, Madrid, Alfaguara, 1994: 91-92.

CHATMAN, S.: Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine, Taurus, Madrid 1990.

FELL, J.: El film y la tradición narrativa, Ed. Tres Tiempos, Buenos Aires 1977 (1974).

GARDIES, A.: Le récit filmique, Hachette, París 1993.

GAUDREAULT, A.: Du litteraire au filmique, Klincksieck, París 1988.

GAUDREAULT, A. JOST, F.(1990): El relato cinematográfico. Cine y narratología. Paidós, Barcelona, 1995 (1990)

GIMFERRER, P.: Cine y literatura, Planeta, Barcelona 1985

JOST, F.: L´oeil caméra. Entre film et roman, Presses Universitaires, Lyon 1987

MacCabe, C.: Theoretical essays : film, linguistics, literature, Manchester University Press, Manchester 1985

PLISIECKI, J.: Film i sztuki tradycyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin 1999.

ROAS, D.: Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico, Páginas de espuma, Madrid 2011.

SÁNCHEZ NORIEGA, J.L.: De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación, Paidós, Barcelona 2000.

VANOYE, F.. Récit écrit, récit filmique, Nathan, París 1989.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa (poetyki opowiadania); otrzymuje słownik najważniejszych pojęć i instrumentów analizy filmowej; posiada wiedzę na temat wybranych aspektów kultury i literatury latynoamerykańskiej od 2 poł. XX wieku do współczesności. (K_W02, K_W03, K_W08).

Umiejętności: Student zdobywa umiejętność definiowania koncepcji kluczowych dla badań literackich i filmowych, a także zastosowania ich do analizy tekstów literackich i filmowych, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę tekstu literackiego i filmowego. (K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08)

Kompetencje społeczne: Student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju; śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Ameryki Łacińskiej (K_K01, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność - 50%

2. Praca zaliczeniowa pisemna - 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)