Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dramat i teatr kondycji ludzkiej 2.0. Od Szekspira do Norwida

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-DTKL2-qTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramat i teatr kondycji ludzkiej 2.0. Od Szekspira do Norwida
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Theatrum mundi" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs zasadniczo będzie trzymał się chronologii dziejów i obejmuje zjawisko dramatu od Szekspira do Norwida, jest on kontynuacją kursu Dramat i teatr kondycji ludzkiej 1.0. Od Ajschylosa do Szekspira w roku 2022/23. Każdego roku będzie można na nowo przystąpić do zajęć.

Pełny opis:

Eksperymentalny autorski wykład wykorzystujący dramat i jego sceniczne realizacje jako świadectwa stanu kondycji ludzkiej. Nie historia dramatu będzie więc jego głównym przedmiotem a próba ukazania na bazie rozwoju formy dramatycznej istotnych przemian związanych z oswajaniem przez człowieka i gatunek ludzki fenomenu życia i jego najistotniejszych aspektów (stosunku do ja, stosunku do my, do natury, do boga/bogów). Celem wykładu jest ukazanie dramatu jako źródła fascynujących badań i rozmyślań z gruntu interdyscyplinarnych i dla takiego wielodziedzinowego a nawet wieloobszarowego grona został przygotowany. Mile widziani filolodzy wszelkiej maści, zwłaszcza klasyczni, historycy, historycy sztuki, psycholodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, religioznawcy, etnografowie, prawnicy, biolodzy, medycy, prawnicy, księża, aktorzy i reżyserzy, kuglarze i cyrkowcy, sportowcy, słowem wszyscy, którzy na serio traktują swoje poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze i odwieczne pytania ludzkości.

Przygotowanie do zajęć wymaga cotygodniowej lektury jednego tekstu dramatycznego (udostępnianego przez prowadzącego w formie pdf) oraz lektury „Krytyki czystego rozumu” Kanta w pierwszym semestrze oraz „Bojaźni i drżenia” Sorena Kierkegaarda w drugim semestrze.

Cotygodniowe zajęcia przebiegają według ustalonego scenariusza:

1. Krótki 10-minutowy test z lektury zadanego na ten tydzień dramatu (nie na ocenę, ma on znaczenie dydaktyczne: ma pomóc w profilowaniu lektury dramatu pod kątem pytań i rozważań prowadzonych na zajęciach).

2. Wykład właściwy każdorazowo poprzedzony wstępem faktograficznym (oś czasu, daty, nazwiska, zjawiska, tytuły), ilustrowany bogatym materiałem ikonograficznym

3. Dyskusja na bazie wykładu i przeczytanego dramatu

4. Od czasu do czasu: bonus (projekcja unikatowych materiałów niedostępnych w Internecie, spotkanie z zaproszonym gościem/ekspertem).

Jak widać z tego opisu jest to zaproszenie do intensywnego i systematycznego studiowania opartego przede wszystkim o samodzielną pracę nad lekturami.

Literatura:

1. A. Nicoll, Dzieje dramatu (wiele wydań)

2. A. Nicoll, Dzieje teatru (wiele wydań)

3. J. R. Brown (red.), Historia teatru

4. M. Bertold, Historia teatru

W zależności od wybory przez uczestników do każdego analizowanego tekstu podane zostaną osobne lektury, w tym cotygodniowy dramat do przeczytania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach semestralnych kolokwiów z lektury „Krytyki czystego rozumu” Kanta (I semestr) i „Bojaźni i drżenia” Kierkegaarda (II semestr) oraz na podstawie pozytywnego wyniku testu wielokrotnego wyboru (100 pytań) na zakończenie kursu. Wyniki z kolokwiów i testu nie wpływają na ocenę, są jedynie narzędziem sprawdzającym przyswojenie wiedzy, test wystarczy zaliczyć na 60%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mizera
Prowadzący grup: Michał Mizera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)