Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Theatrum mundi" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Theatrum mundi" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3700-AL-CSI-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostępność i rosnąca popularność narzędzi do zautomatyzowanego generowania tekstów i obrazów z wykorzystaniem narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (AI), przede wszystkim LLM takich jak np. ChatGPT, może prowadzić do nieuczciwych praktyk, zwłaszcza prezentowania tekstów wygenerowanych automatycznie jako prac własnego autorstwa.

Zajęcia mają na celu praktyczne przygotowanie do wykorzystania dostępnych narzędzi generatywnych w sposób zgodny z dobrymi praktykami akademickimi i prawami autorskimi.

Strona przedmiotu
3700-AL-DTKL2-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zasadniczo będzie trzymał się chronologii dziejów i obejmuje zjawisko dramatu od Szekspira do Norwida, jest on kontynuacją kursu Dramat i teatr kondycji ludzkiej 1.0. Od Ajschylosa do Szekspira w roku 2022/23. Każdego roku będzie można na nowo przystąpić do zajęć.

Strona przedmiotu
3700-AL-HTLL-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć seminaryjnych jest monograficzna analiza multimedialnego świata Cyberpunk 2077 składającego się między innymi z gry wideo, animacji, komiksu, literatury, gier planszowych i narracyjnych, a także muzyki i estetyki. Podczas cotygodniowych spotkań będziemy dyskutować nad fragmentami transmedialnego świata CP2077, uwzględniając narzędzia analityczne dla różnych typów światotórczej reprezentacji medialnej.

Zajęcia pomyślano jako seminarium dla średniej wielkości grupy (do 15 osób) wymagające wcześniejszego zapoznania się z omawianymi tekstami, w szczególności grą, powieścią i animacją. Kluczowym zagadnieniem będzie poszukiwanie narzędzi analizy dla zagadnień rozproszonych medialnie oraz praca i prezentacja grupowych projektów badawczych.

Strona przedmiotu
3700-AL-HFD-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy szczegółowego zagadnienia z zakresu historii filmu, a mianowicie historii filmu dokumentalnego potraktowanego jako filmowy gatunek i zarazem zjawisko socjologiczne.

Strona przedmiotu
3700-AL-KPG-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komiks jako medium oraz gatunek artystyczny od dłuższego czasu jest obecny w kulturze jako forma wypowiedzi umożliwiająca refleksję na temat wielu aspektów rzeczywistości (polityka, kwestie społeczne, historia, kultura, sam komiks itp.). Celem zajęć jest przyjrzenie się najważniejszymi dokonaniom na polu tego gatunku artystycznego oraz ewolucji tej formy wypowiedzi w XX i XXI wieku. Podstawową metodą będzie wnikliwa i wieloaspektowa lektura utworów, uwzględniająca różne konteksty. Poszczególne tematy zajęć dobrane są tak, by ukazać bądź to różnorodność stylistyczną w przypadku poszczególnych twórców i nurtów, bądź uwypuklić różne drogi realizacji konkretnej tematyki (wojna, zagłada). W programie szczegółowym zostały podkreślone główne nurty i przełomy we współczesnym komiksie. Rama chronologiczna obejmuje twórczość komiksową od lat 70. do dziś.

Strona przedmiotu
3700-AL-KFL-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będą utwory komiksowe oraz ich twórcy – nie jako samoistne teksty kultury, zostaną wpisane w szerszy kontekst. Czasami tym kontekstem będą utwory powstałe na podstawie pierwotnego utworu (mam tu na myśli mniej lub bardziej wierne adaptacje filmowe), a czasami – przeciwnie, utwory, które doprowadziły do powstania danego komiksu jako odpowiedzi, polemiki bądź uzupełnienia. W innych wypadkach, zapewne najciekawszych, zajmiemy się takimi autorami, którzy nie ograniczają swojej działalności do tworzenia komiksów, a przez lata funkcjonowali w różnych obszarach, niekiedy nawet we wszystkich wymienionych w tytule zajęć, a czasami w jeszcze innych, jak gry. Ostatnim elementem zajęć będzie poszukiwanie elementów niekomiksowych w komiksach (tu również będzie okazja by porozmawiać o związkach komiksu i książki obrazkowej).

Strona przedmiotu
3700-AL-NM-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W humanistyce ostatnich dwóch dekad coraz ważniejszą pozycję zajmuje refleksja nad materialnością, biologicznym wymiarem rzeczy, sprawczością przedmiotów i ich wzajemnymi relacjami oraz interakcjami. Te wzajemnie się inspirujące, aczkolwiek różnorodne nowe ujęcia i teorie często określa się ogólnie mianem “nowego materializmu”. Czy jednak stawki tych podejść są podobne? Czy uzupełniają swoje argumenty i postulaty, czy może jednak pozostają ze sobą w konflikcie? Odpowiedzi na te pytania i podobne będziemy poszukiwać, wychodząc od myśli leżących u fundamentów tego heterogenicznego nurtu współczesnej filozofii, a przede wszystkim omawiając takie ujęcia jak witalny materializm, sprawczy realizm, realizm spekulatywny oraz ontologie zorientowane na rzeczy czy ciemną ekologię. Celem zajęć będzie wprowadzenie w problematykę nowych materializmów, by skłonić ich także do refleksji nad przydatnością tego rodzaju koncepcji w teorii i praktyce akademickiej i pozaakademickiej.

Strona przedmiotu
3700-AL-FDEJ-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materię prowadzonych w trakcie zajęć dyskusji stanowić będą współczesne (XX i XXI w.) przykłady kultury audiowizualnej kierowane do dzieci (film, serial, reality show, widowisko muzyczne, gra wideo, treści internetowe). Studenci i studentki poznają metody potrzebne do analizy różnych mediów i form przekazu, a także teoretyczne zaplecze związane z interdyscyplinarnymi badaniami nad dzieciństwem (childhood studies). Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym i znaczeniom ideologicznym, a wieloaspektowa analiza wybranych źródeł – zakorzeniona głównie w kulturoznawstwie, filmoznawstwie i medioznawstwie – pozwoli na ukazanie bogactwa i złożoności kierowanych do dzieci wytworów kultury audiowizualnej XX i XXI w.

Strona przedmiotu
3700-AL-SGVG-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course On the Shoulders of Giants: How to Study Video Games From Literary Perspective is to familiarize students with theories and concepts at the intersection of digital studies and literary studies.

During the classes, we will consider how to talk about narrative in games and how to research it, how it differs from narrative in other audiovisual media and literature, what game adaptations of literature say about the relationship between ludic and narrative modes, as well as look at texts from the fringes of gaming and literature such as visual novels, but also games telling epic stories (gamenovels) and books containing game elements (gamebooks), game paratexts and other forms of literature’s presence in digital games.

Strona przedmiotu
3700-AL-PL-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W tym kursie zastosujemy interdyscyplinarne narzędzia badawcze dyscypliny groznawstwa w celu analizy nie tylko gier cyfrowych, ale także osób grających i dyskursów wokół zjawisk kultury ludycznej. Omówimy i użyjemy wielu propozycji metodologicznego badania gier w celu treningu analitycznych i badawczych kompetencji młodych badaczy kultury cyfrowej.

Posłużymy się między innymi kulturoznawczo-literaturoznawczą analizą medium, tekstu i narracji ludycznej. Zastanowimy się nad społecznym i antropologicznym wymiarem wolnego czasu, w którym odbywają się gry. Omówimy też przykłady poetyki i mechaniki narracji cyfrowych oraz tematyki poruszane przez współczesne groznawstwo. Przeanalizujemy także koncepcje klasyfikacji tożsamość osób grających i ich motywacje do podjęcia gry.

Ważnym elementem zajęć będzie również praktyka grania, która umożliwi bezpośrednie doświadczanie i analizowanie gier wideo z perspektywy immersywnie zaangażowanego użytkownika-badacza.

Strona przedmiotu
3700-AL-PAF-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studentki i studenci poznają najważniejsze metody oraz narzędzia służące kompleksowej analizie tekstu filmowego. Na wybranych przykładach omówione zostają najważniejsze aspekty dzieła, między innymi montaż, zdjęcia oraz muzyka, które następnie wpisane zostaną w szerszy kontekst filmu jako tekstu multimedialnego. Podczas kursu uczestniczki i uczestnicy nabędą umiejętności niezbędnych do skonstruowania wieloaspektowej wypowiedzi na tematy związane z badaniem tekstów filmowych, także w szerokich panoramach kulturowych, społecznych i politycznych.

Strona przedmiotu
3700-AL-RTW-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od kilku lat obserwujemy powrót twórców teatralnych do dramatu romantycznego. Pojawiły się nowe, ważne inscenizacje Dziadów Adama Mickiewicza, Fantazego, Lilli Wenedy, Samuela Zborowskiego, Kordiana Juliusza Słowackiego, Zemsty czy Dożywocia Aleksandra Fredry. Zamierzamy obejrzeć wspólnie ze studentami te spektakle, które są w bieżącym repertuarze teatralnym, a także korzystać z wersji telewizyjnych lub filmowych inscenizacji wcześniejszych. Przedstawienia najnowsze będą przedmiotem analiz i interpretacji w kontekście bogatej tradycji teatralnej i filmowej (Leon Schiller, Reduta, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Kazimierz Dejmek, Konrad Swinarski, Jerzy Grzegorzewski i inni), zatem studenci zapoznają się z tradycją teatralną inscenizacji dramatu romantycznego i neoromantycznego. Analizy dzieł teatralnych powiązane zostaną z analizą tekstów literackich jako podstaw omawianych spektakli

Strona przedmiotu
3700-AL-STF-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarnego warsztatu, w ramach którego dwóch prowadzących – filmoznawca i teatrolog – zaproponują studentom spotkanie z wybranymi dziełami Williama Shakespeare’a poprzez ich wybrane adaptacje teatralne i filmowe.

Strona przedmiotu
3700-AL-SSB-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony analizie czterech późnych sztuk Szekspira, powstałych w latach 1607-1614, które krytycy nazywają romansami dla podkreślenia ich podobieństwa do średniowiecznego romansu rycerskiego. Mowa o Peryklesie, Cymbelinie, Opowieści zimowej i Burzy. Fabuły tych sztuk, obfitujące w niespodziewane zwroty akcji i niemal cudowne zbiegi okoliczności, w fatalne nieporozumienia i opatrznościowe rozpoznania, od wieków prowokują skrajnie różne reakcje odbiorców.

Niesłusznie zapoznane (z wyjątkiem Burzy), sztuki te pozwalają na rozwinięcie refleksji o możliwości współwystępowania w obrębie jednego dzieła różnych „klimatów” albo „pór roku”, czyli elementów komedii (wg. klasyfikacji Northopa Frye’a komedia to historia w klimacie wiosny), romansu (u Frye’a to opowieść „lata”) i tragedii (pora jesieni). Łączą one także akcję sceniczną z epicką narracją.

Strona przedmiotu
3700-AL-SwT-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest z jednej strony przegląd najważniejszych teorii literatury w XX i XXI wieku i jednocześnie przedstawienie, jak teorie te zastosowano w krytyce szekspirowskiej ostatniego stulecia, i jakie przełożenie miały owe interpretacje na adaptacje sceniczne i filmowe sztuk Szekspira.

Strona przedmiotu
3700-AL-TDok-qTM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie dokumentalnego spektaklu teatralnego od koncepcji do szkicu spektaklu. Uczestnicy na początku semestru wspólnie wybiorą zagadnienie do krytycznego opracowania teatralnego. Spektakl nie będzie oparty na aktorstwie wcieleniowym, tylko na prezentacji różnych aspektów sprawy w formie wykładów, multimediów i analiz. Spektakl będzie składał się z elementów wykładu, projekcji, słuchowiska, prezentacji czy performance’u. Uczestnicy opracują nowatorską formę wypowiedzi teatralnej, bez aktorów, składającą się artystycznych oraz analitycznych wypowiedziach ludzi myślących. Spektakl ma być tak samo piękny, porywający, wzruszający i mądry jak spektakl tradycyjny. Zajęcia są więc zajęciami teoretyczno-praktycznymi. Będziemy się zajmować treścią, formą, emisją, promocją, komunikacją, światłem, muzyką i wszystkimi innymi elementami spektaklu, z wyjątkiem aktorstwa - o ile zdecydujemy, że są nam potrzebne do zakomunikowania kluczowych treści.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)