Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

White Trash: Underclass That Runs Contrary to the American Dream (White Trash: Podklasa, której istnienie przeczy amerykańskiemu marzeniu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH0015 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: White Trash: Underclass That Runs Contrary to the American Dream (White Trash: Podklasa, której istnienie przeczy amerykańskiemu marzeniu)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wśród białych mieszkańców USA, osoby żyjące poniżej progu ubóstwa stanowią niewiele ponad 11%. Biedni biali (white trash) to jednak ponad połowa wszystkich osób żyjących w USA poniżej progu ubóstwa, więcej niż wszystkie inne grupy rasowe łącznie, ponad 26 milionów ludzi.

W trakcie zajęć przeanalizujemy m.in.:

- w jaki sposób pojęcie white trash (i bardziej ogólnie klasy) jest wplecione w tkankę społeczeństwa amerykańskiego

- jakie jest kulturowe znaczenie i jakie są konsekwencje stereotypów nt. białych biednych, jak również w jaki sposób dominujący biali wykorzystali i rozszerzyli te stereotypy, aby wzmocnić i obronić własne roszczenia do reprezentowania innych

- jak kwestie klasy, rasy, płci, seksualności, religii, polityki i geografii komplikują krytyczne rozumienie biednych białych

- co to znaczy być biednym i białym, gdy za normę dla białych uznaje się status klasy średniej (zderzenie przywilejów rasowych i niższości klasowej - paradoks przywilejów)

Pełny opis:

Wśród białych mieszkańców USA, osoby żyjące poniżej progu ubóstwa stanowią niewiele ponad 11%. Biedni biali (white trash) to jednak ponad połowa wszystkich osób żyjących w USA poniżej progu ubóstwa, więcej niż wszystkie inne grupy rasowe łącznie, ponad 26 milionów ludzi.

Na okładce książki Nancy Isenberg White Trash. The 400-year Untold History of Class in America, czytamy: “Biali biedni istnieli w Ameryce od czasów pierwszych brytyjskich osadników po dzisiejszych bidoków. Nazywani byli Clay-Eaters i odpadami ludzkimi, podklasą, której istnienie przeczy amerykańskiemu marzeniu, że ciężka praca rodzi sukces. Jednocześnie, ci zmarginalizowani biali stawali się języczkiem u wagi, gdy dochodziło do ważnych debat na temat charakteru tożsamości amerykańskiej, byli równie ważni dla powstania Partii Republikańskiej na początku XIX wieku, jak dla prezydentury Donalda Trumpa w 2017 roku”.

W powszechnym odbiorze, określenie „white trash” wywołuje jednoznacznie negatywne skojarzenia: „przywołuje obrazy biedy, ignorancji, rasizmu, osiedla na parkingach z przyczepami kempingowymi, mężów bijących żony, chmary dzieci i wiecznie zbyt małych zasiłków rządowych. Trudno się przejmować takimi ludźmi. Jeszcze trudniej traktować ich poważnie” (Matt Wray, Not Quite White: White Trash and the Boundaries of Whiteness).

W trakcie zajęć przeanalizujemy m.in.:

- w jaki sposób pojęcie white trash (i bardziej ogólnie klasy) jest wplecione w tkankę społeczeństwa amerykańskiego

- w jaki sposób istnienie głębokich podziałów klasowych jest (nie/niedostatecznie) reprezentowane w dyskursie na temat społeczeństwa amerykańskiego

- jakie jest kulturowe znaczenie i jakie są konsekwencje stereotypów nt. białych biednych, jak również w jaki sposób dominujący biali wykorzystali i rozszerzyli te stereotypy, aby wzmocnić i obronić własne roszczenia do reprezentowania innych

- jakie były pomysły dotyczące biednych białych pojawiające się w różnych kampaniach (np. tępienie brudu i robaków oraz reformy eugeniczne)

- jak kwestie klasy, rasy, płci, seksualności, religii, polityki i geografii komplikują krytyczne rozumienie biednych białych

- co to znaczy być biednym i białym, gdy za normę dla białych uznaje się status klasy średniej (zderzenie przywilejów rasowych i niższości klasowej - paradoks przywilejów)

Będziemy szukać danych i wyników badań dotyczących białych biednych w Ameryce. Przyjrzymy się takich kwestiom jak: edukacja; sytuacja mieszkaniowa: miasto/przedmieście/wieś, posiadanie domu/mieszkanie w przyczepach kempingowych; praca: miejsce pracy/zawody/stanowiska; sytuacja ekonomiczna: dochody, zamożność/ubóstwo, bony żywnościowe; struktura rodziny; zdrowie (choroby, oczekiwana długość życia, śmiertelność); przestępczość; wartości i postawy oraz poglądy polityczne.

Literatura:

Wybrane fragmenty książek:

1. Bourdieu, Pierre (1984) Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Harvard University Press

2. Cramer, Kathrine (2016) The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker, University of Chicago Press

3. Frank, Thomas (2005) What's the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America, Macmillan

4. Hochschild, Arlie (2018) Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right, The New Press

5. Isenberg, Nancy (2016) White Trash. The 400-year Untold History of Class in America, New York: Penguin Random House

6. Moss, Kirby (2003) The Color of Class: Poor Whites and the Paradox of Privilege, University of Pennsylvania Press

7. Vance, J.D. (2017) Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, William Collins

8. Wray, Matt (2006) Not Quite White: White Trash and the Boundaries of Whiteness, Duke University Press Books

PLUS

*zbiór rekomendowanych artykułów naukowych i prasowych, z których studenci wybiorą interesujące ich tematy do szerszej dyskusji

*bazy danych statystycznych

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci będą posiadać:

Wiedzę na temat:

- podziałów klasowych w USA

- roli i znaczenia białych biednych w historii Stanów Zjednoczonych

- kulturowego znaczenia stereotypów nt. białych biednych

- kampanii „rozwiązujących problem” białych biednych w USA

- poziomu edukacji, sytuacji mieszkaniowej, struktury rodziny, sytuacji na rynku pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, przestępczości, wartości i postaw oraz poglądów politycznych białych biednych.

Umiejętności:

- przeprowadzenia analizy relacji klasowych w USA

- opracowania i przedstawienia prezentacji na wybrany temat (prezentacja poprzez platformę Zoom)

- wyszukiwania i analizy danych statystycznych na temat wybranej grupy społecznej

- pracy w grupie i dyskutowania na temat przeczytanych tekstów

Kompetencje, które pozwolą im:

- rozumieć złożoność zjawiska białych biednych w USA

- rozumieć złożoność relacji klasowych w USA

- krytycznie analizować wybrane teksty kultury (literatura, telewizja, film)

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składać się będzie:

* aktywny udział w zajęciach i dyskusjach 20%

* przygotowanie prezentacji i poprowadzenie dyskusji na wybrany temat związany

z białymi biednymi 40%

* indywidualna analiza wybranego tekstu kultury (literatura, telewizja, film)

przedstawiającego białych biednych 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.