Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II 3305-PNJH2-11
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II 3305-PNJH2-11
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala Śląska
Budynek Kupców - Oboźna 8 jaki jest adres?
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
każda środa, 16:45 - 18:15
(sala nieznana)
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 217
Budynek Kupców - Oboźna 8 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Magdalena Brykczyńska, Luis Miletti, Agata Muszyńska
Literatura:

Bibliografia uzupełniająca:

- teksty prasowe;

- felietony znanych autorów hiszpańskojęzycznych;

- filmy dokumentalne w języku hiszpańskim opublikowane na kanale youtube, poświęcone sztuce, nauce, zagadnieniom społecznym i psychologicznym.

- wybrane fragmenty dzieł literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej oraz literatury światowej tłumaczonej na język hiszpański;

- podręczniki pomocnicze do nauki gramatyki:

M. L. Coronado González, J. G. González, A. R. Zarzalejos Alonso, Materia Prima, Madrid, 1997, SGEL.

M. A. Sastre Ruano, El subjuntivo en español, Salamanca, 2004, Colegio de España.

M. D. Chamorro Guerrero [et.al.] Abanico, Barcelona, 2010, Difusión.

- inne materiały, wybrane pod kątem zainteresowań i potrzeb Studentów;

Zakres tematów:

ZAGADNIENIA KULTUROWO-SPOŁECZNE

Poniższa lista posiada charakter ramowy, poszczególne tematy wybierane będą wspólnie ze Studentami.

1- Jak dbamy o nasze otoczenie? Jak dobrze zaaranżować przestrzeń?

2- Kultura masowa ma wartość: nasze ulubione filmy, seriale, programy.

3 - Sztuka eksperymentalna, konceptualna, land art – opis i interpretacja wybranych przykładów.

4 - Opowiadanie o zdarzeniach i doświadczeniach własnych, bohaterów literackich, etc.

5 - Czy jest motywacja, jak ją osiągnąć?

6 - Elementy wiedzy ogólnej na temat zdarzeń historycznych, zjawisk natury i kultury, specyfiki krajów hiszpańskojęzycznych.

7 - Jak rozumieć współczesny świat? Zagadnienia z dziedziny nauk społecznych, ekonomii, nauk politycznych.

8 - Muzyka i jej wpływ na życie człowieka.

9 - Granice otwartości: zjawiska i sposoby myślenia, które trudno nam zaakceptować i takie, których zaakceptować nie możemy (przykłady, dyskusja)

10 - Odpowiedzi na istotne pytania współczesnej humanistyki stawiane w ramach lektury i analizy wybranych tekstów.

11 - Teksty ważnych i popularnych tekstów kultury światowej w tłumaczeniu na język hiszpański.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE o charakterze uzupełniającym w stosunku do zagadnień zawartych w programie ogólnym.

1- Kontrast SER, ESTAR, HABER w ramach zgodności czasów

2- Bezokoliczniki i imiesłowy w konstrukcjach peryfrastycznych

3 - Verbos de cambio

4- Zgodność czasów i trybów

5- Nietypowe użycia czasów przeszłych

6- Czas przyszły hipotetyczny

7- Rodzaje zdań warunkowych

8 - Zdanie warunkowe z zastosowaniem konstrukcji de + infinitivo/ infinitivo compuesto

9- Budowa zdań złożonych z zastosowaniem łączników (de modo que, a causa de que, etc.)

10- Użycie rodzajników, zaimków, przyimków

11- Transformacje w mowie zależnej

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody opierają się na głównych założeniach metody komunikacyjnej, przedstawionych w sekcji ogólnej niniejszego syllabusa. Kluczowa dla formuły zajęć jest idea Studentów jako ich współautorów, min. poprzez przedstawianie prezentacji na tematy zaproponowane przez członków grupy, ich uczestnictwo w doborze materiałów oraz priorytetową, w stosunku do zaplanowanego wywodu, rolę odpowiedzi na padające podczas zajęć pytania.

Ważnym aspektem pracy w ramach przedmiotu jest wdrażanie idei "praktyk znaczących": komunikacja służyć ma wyrażaniu treści o istotnym znaczeniu egzystencjalnym, przynależnych zarówno do sfery kultury "wysokiej" jak i popularnej, o charakterze refleksji zarówno ogólnych jak i osobistych.

Z powyższej perspektywy wynika, iż błędy stanowią pretekst do dalszej nauki. Mocno akcentowana jest na zajęciach świadomość roli poprawności językowej jako czynnika rozwoju nie zaś jako narzędzia oceny.

Podczas nauki języka, oprócz wykonywania klasycznych ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych, zajmujemy się także interpretacją tekstów kultury światowej oraz wzbogacaniem wiedzy ogólnej, których celem jest wsparcie procesu dydaktycznego odbywającego się na zajęciach merytorycznych, oraz – przede wszystkim - kształtowanie umiejętności pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym u wszystkich uczestników zajęć, a więc niezależnie od stopnia ich uprzedniej znajomości omawianych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Patrz: informacje wspólne dla wszystkich grup.

Uwagi:

Przedstawiony program uzupełniający dostosowany jest w sposób szczególny do pracy w grupach o niejednolitym poziomie, z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w zajęciach osób posiadających dobrą znajomość języka hiszpańskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.