Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa [4100-1SERIWO] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa [4100-1SERIWO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45
sala 18
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Janina Zielińska
Literatura:

rzedstawione poniżej pozycje bibliograficzne i dokumenty są prezentowane na zajęciach.Zadaniem studenta jest zapoznanie się z tymi materiałami w czasie zajęć (a w razie nieobecności na zajęciach - w bibliotece, lub poprzez konsultację wersji elektronicznej i podanych stron internetowych).

Wymagane jest przeczytanie podanych w bibliografii artykułów i zapoznanie się z wybranymi stronami internetowymi

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ), (2003), CODN,

http://issuu.com/frse/docs/europejski_wymiar_edukacji_internet_1_3_/1

Dorren, G. (2019), Babel. W dwadzieścia języków dookoła świata

Jak uczyć się języków obcych” publikacja UE, 2010

http://bookshop.europa.eu/pl/jak-uczy-si-j-zyk-w-obcych-pbNC78095

Zakres tematów:

W ramach zajęć będą omawiane następujące tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć. Prezentacja studentów pod kątem ich biografii językowej.. Uzasadnienie konieczności edukacji różnojęzycznej w programie kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych

2. Autobiografia językowa studentów jako element stymulacji i budowania kompetencji różnojęzycznej (własnej i uczniów) i refleksji na temat czynników wpływających na motywację/demotywację do poznawania języków

3. Strategie uczenia się języków, wymiana doświadczeń w zakresie dostępu do materiałów służących do samokształcenia językowego

4. Różnorodność językowa na świecie/w Europie

5. Definicja polityki językowej. Polityka językowa Unii Europejskiej i Rady Europy. Prezentacja polityki językowej i najważniejszych aspektów kulturowych w wybranych krajach

6. Konwencje Rady Europy chroniące języki mniejszości: Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych i Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych

7. Podsumowanie zajęć i ewaluacja.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach są stosowane metody aktywne: prezentacje multimedialne wykładowcy I studentów, praca w parach I w większych grupach, prace projektowe, prace pisemne związane z tematyką zajęć (indywidualne i grupowe), autorefleksja, dyskusje w podgrupach i na forum całej grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

- obecność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć: znajomość zalecanych pozycji bibliograficznych (broszur, artykułów i stron internetowych), przygotowanie wymaganych prezentacji, dokumentacja z zajęć

- aktywność (uczestnictwo w dyskusji i w refleksji),

- prezentacje związane z tematyką zajęć,

Kryteria oceny zajęć:

Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w cyklu siedmiu zajęć w semestrze. Pozostałe nieobecności muszą zostać nadrobione poprzez uczestniczenie w zajęciach innej grupy, za zgodą wykładowcy, lub poprzez wykonanie dodatkowej pracy.

W celu zaliczenia zajęć należy uzyskać ocenę pozytywną z wszystkich prac podlegających ocenie.

Za każdą pracę student otrzymuje określoną liczbę punktów każdorazowo przeliczaną na oceny. Ocena na koniec semestru jest średnią arytmetyczną ocen. cząstkowych

W przypadku niewykonania pracy w terminie lub uzyskania oceny niedostatecznej, student ma prawo do zaliczenia zadania w ustalonym z wykładowcą dodatkowym terminie lub w sesji poprawkowej.

Uwagi:

grupa VI

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)