Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [2600-DSMdz3SL] Semestr letni 2023/24
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [2600-DSMdz3SL]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEM-LIC], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Maciej Bernatt
Zakres tematów:

>8

Biznes: wolny, uczciwy, odpowiedzialny

Program seminarium:

Biznes wolny:

• Wolna konkurencja w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie oraz jej ochrona: zmowy cenowe przedsiębiorców, wykorzystywanie pozycji dominującej na rynku (np. przez Google, Intel, Facebook, Microsoft, Gazprom), łączenie się przedsiębiorców

• Problematyka Big Data, sztucznej inteligencji i rynków cyfrowych (Akt o Rynkach Cyfrowych i Akt o Usługach Cyfrowych)

• Rola państwa w gospodarce

• Spółki skarbu państwa a neutralna polityka gospodarcza państwa

• Wymiana danych pomiędzy przedsiębiorcami

• Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej w czasach kryzysu – przyszłość swobody przepływu towarów, usług, osób i kapitału, przyszłość Unii Europejskiej

• Prawa przedsiębiorców i ograniczanie swobody działalności gospodarczej

• Procedury i kary w postępowaniach przed organami państwa nadzorującymi rynek

• Ochrona konkurencji a demokracja i praworządność

Biznes uczciwy:

• Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców (np. wprowadzaniem w błąd, niedoinformowaniem konsumentów, ograniczaniem możliwości wypowiedzenia umów, stosowaniem niejasnych postanowień umownych, ograniczaniem gwarancji etc)

• Nieuczciwa reklama (np. reklama wprowadzająca w błąd, reklama naruszająca godność ludzką, niedozwolona reklama porównawcza)

• Nieuczciwa konkurencja (np. podszywanie się pod inną firmę, podrabiane produktów, wykorzystywanie słabszego kontrahenta, dostawcy, pobieranie wygórowanych opłat półkowych przez supermarkety)

• Ingerencja w prywatność konsumentów i ich dane osobowe (np. na tle Facebooka) i tzw. prawo do zapomnienia (wyniki wyszukiwarki Google)

Biznes odpowiedzialny:

• Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i zrównoważony rozwój

• Raportowanie pozafinansowe (dyrektywa NFRD) oraz raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa CSRD)

• Biznes a prawa człowieka – naruszanie praw człowieka przez biznes

• Działalność gospodarcza w czasie wojny

• Fair trade i ekologia

• Certyfikacja i stosowanie dobrych praktyk

• Kodeksy etyczne przedsiębiorców i ich przestrzeganie

• Naruszenia w krajach rozwijających się (np. praca dzieci, praca przymusowa, bezpieczeństwo pracy, prawa pracownicze, wolność związkowa)

• Naruszenia w Polsce (np. umowy śmieciowe, outsourcing, prawa pracownicze, wolność związkowa, bezpieczeństwo pracy)

• Nierówności gospodarcze na świecie

• Rola organizacji międzynarodowych, organizacji biznesowych i organizacji pozarządowych

Promotor jest otwarty na indywidualną rozmowę służącą wypracowaniu optymalnego tematu pracy; w razie braku własnego pomysłu jest gotowy zaproponować problematykę pracy.

W toku przygotowywania prac Seminarzyści mają możliwość korzystania z bogatych zbiorów Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (biblioteka, zasoby elektroniczne), działającego na Wydziale Zarządzanie (strona internetowa: www.cars.wz.uw.edu.pl)

Seminarzyści mają możliwość uczestniczenia w projektach badawczych i wydawniczych realizowanych przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych.

Uwagi:

Dr hab. prof. ucz Maciej Bernatt - Biznes: wolny, uczciwy, odpowiedzialny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)