Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do humanistycznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do humanistycznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3700-AL-AWE-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is for advanced students who are already able to write papers in English and who wish to learn how to improve their texts by revising and editing them according to standards of international scholarship and publishing.

We will examine three aspects of academic writing in English. 1) Ethics – how to engage critically yet collegially with the writings of others and how to assure that one’s writing is truly one’s own, especially in light of available artificial-intelligence programs for generating prose. 2) Structure – how to articulate a clear, central argument in the paper’s title, abstract, and introduction, and how to support the argument with evidence in the body of the text. 3) English style – how to craft coherent paragraphs with lean, compelling sentences.

Each student should submit to the instructor a short paper before the first class meeting, one that has been written prior to the course and on which the student will focus in the semester.

Strona przedmiotu
3700-AL-BCDE-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do wiedzy/badań nad człowiekiem w świecie i nad światem powstałym w następstwie ludzkich działań. Zajęcia transdyscyplinarne obejmujące: teo- bio- antropo- i eko- logie oraz historię, czyli podejmujące sprawę istnienia człowieka w czasoprzestrzeni. Spojrzenie interdyscyplinarne na człowieka w świecie z perspektywy XXI wieku. Próba ujęcia Świata jako dzieła człowieka.

Strona przedmiotu
3700-AL-COR-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zmiennymi formami istnienia ciał, rzeczy i obrazów jako kategorii poznawczych w kulturze od czasów przedfilozoficznych po współczesną technoscience. W oparciu o analizę wybranych dzieł sztuki, tekstów literackich i naukowych uczestnicy będą rozwijali umiejętność ich (re)interpretacji w ujęciu inter- i transdyscyplinarnym. Skupimy się na badaniu, w jaki sposób trzy podstawowe dla człowieka kategorie jak ciało, rzecz i obraz działają jako narzędzia poznawcze, umożliwiając wchodzenie w złożone relacje ze światem oraz budowanie wiedzy o otaczającej ich rzeczywistości.

Strona przedmiotu
3700-AL-DO-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium adresowane jest do studentów studiów II stopnia, zainteresowanych problematyką przetwarzania toposu raju w różnych (wybranych) tekstach kultury. W zakresie analizowanych dzieł znajdą się zarówno teksty artystyczne, dzieła sztuki, jak i dzieła filmowe. Punktem wyjścia dla naszych poszukiwań będzie komparatystyczna lektura biblijnych obrazów raju. To z tych zapisów wyprowadzimy zarówno rozumienie raju, jak i kolejne tropy dla naszych poszukiwań i odkryć. Punktem dojścia będzie próba odpowiedzi na pytanie o rolę toposu raju w świadomości współczesnej.

Strona przedmiotu
3700-AL-FR-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course attempts to discuss the reader’s affective experience involved in reading a literary text. Selected works of English and related literature will be discussed to exemplify the ways in which literature can variously affect the reader. Themes discussed throughout the course: reader response theory, literary affect, illness and disability life writing, reading for dealing with trauma and grief, comfort reading, bibliotherapy.

Strona przedmiotu
3700-AL-FJT-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Filozofia Józefa Tischnera jest jedną z najoryginalniejszych i najaktualniejszych koncepcji filozoficznych w Europie. Tischner porusza się w polu współczesnej fenomenologii – lecz nie dekonstrukcji. Jest filozofem dialogu, a także etykiem, epistemologiem i metafizykiem. Kluczowymi kategoriami jego myśli są wolność i wartość. Wkracza też w dziedzinę filozofii społecznej w powiazaniu z etyką („Etyka solidarności”). Jest twórczym myślicielem religijnym w dialogu z myślą współczesną, w której centrum znajduje się człowiek, w szczególności drugi człowiek.

Strona przedmiotu
3700-AL-FPHA-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-HPWE-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium zostanie poświęcone wspólnocie uczonych europejskich – miłośników i badaczy piśmiennictwa starożytnego i nowożytnego. Celem ich współpracy było stworzenie podstaw ideowych i intelektualnych cywilizacji europejskiej nowoczesnej, ale zakorzenionej w tradycji grecko-rzymskiej. Projekt ten odwoływał się do wypracowanej w średniowieczu koncepcji Europy, lecz modyfikował ją zgodnie z duchem humanistycznego renesansu. Był oparty na wartościach konotujących cycerońskie pojęcie humanitas, adaptowanych w świecie chrześcijańskim. Czerpał z zasobów filozofii antycznej i średniowiecznej. Wspierał się na podstawach filologii i retoryki, kształtował struktury intelektualne (studia indywidualne i uniwersyteckie, akademie), polityczne (koncepcje republikańskie), religijne (reforma Kościoła), a także styl życia elit dworskich, środowisk szlacheckich i miejskich. Oddziaływał na literaturę i sztukę renesansową.

Czy jego elementy przetrwały do współczesności?

Strona przedmiotu
3700-AL-INNHK-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają te rozdziały historii kinematografii, które – mimo ogromnego znaczenia dla rozwoju medium – rzadko pojawiają się w popularnych podręcznikach oraz programach nauczania. Zajęcia obejmują zarówno kinematografie peryferyjne (m.in. latynoamerykańskie), jak i niesłusznie marginalizowane aspekty największych przemysłów (m.in. amerykańskie kino eksploatacji). W ramach zajęć studenci poznają znaczenie omawianych tematów w szerokim kontekście ewolucji medium, dyskutują też o zasadach rządzących budowaniem historycznofilmowego kanonu i przyczynach marginalizacji poszczególnych zjawisk.

W semestrze zimowym 2023/24 przedmiot będzie merytorycznie uzupełniał się z Głównymi kierunkami dziejów kina

Strona przedmiotu
3700-AL-KHB-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Błąd na różne sposoby jest wpisany w ludzką naturę (wszak errare humanum est) a więc również w naszą komunikację językową wpisane są błędy językowe. Warto się w związku z tym zastanawiać, co jest traktowane jako błąd, jak wyznaczamy granice tolerancji wobec błędów, jakie obecnie mamy podejście do błędów, jakie mieli nasi przodkowie, jakie podejście chcielibyśmy widzieć u następnych pokoleń, i z czego wynika zmienność tych podejść. Celem zajęć jest wspólne rozważenie tych zagadnień oraz wykształcenie krytycznego myślenia o normatywizmie, standaryzacji i ekolingwistyce.

Strona przedmiotu
3700-AL-LSZ-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest pokazanie, że w całym XX wieku literatura spekulacyjna inspirowana teoriami biologicznymi, psychologicznymi i historiozoficznymi rozważała rozliczne scenariusze zagłady rasy ludzkiej. Konwersatorium składa się z trzech bloków tematycznych poświęconym różnym typom takich scenariuszy: w części zatytułowanej Strachy pierwszej połowy wieku: dewolucja i technofobia omówimy utwory Herberta George’a Wellsa, Olafa Stapledona, Aldousa Huxleya i E.M. Forstera. Następnie, w części zatytułowanej Zimna wojna i widmo nieuchronnej zagłady będziemy dyskutować o tekstach Waltera Millera, Nevila Shute’a i Angeli Carter. W ostatnim z bloków, Czekając na millennium omawiać będziemy utwory Iana Watsona, Philipa Dicka i J.G. Ballarda. Konwersatorium zakończą zajęcia poświęcone wątkom post-apokaliptycznym w kinie.

Strona przedmiotu
3700-AL-LNP-I-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest interpretacja wybranych dzieł literackich w perspektywie długiego trwania motywów, tematów i toposów, służąca wykształceniu umiejętności czytania tekstu w perspektywie jego stosunku do tradycji. Ważnym kontekstem analiz będzie zagadnienie tożsamości dziedzictwa europejskiego, trwałej mimo zróżnicowania zjawisk i odmian formacji kulturowych. Istotnym tematem konwersatorium stanie się rozpoznawanie strategii „rozmowy” twórców z tradycją europejską (kontynuacja, dialog, polemika, odrzucenie, bunt…).

Strona przedmiotu
3700-AL-LNP-II-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest interpretacja wybranych dzieł literackich w perspektywie długiego trwania motywów, tematów i toposów, służąca wykształceniu umiejętności czytania tekstu w perspektywie jego stosunku do tradycji. Ważnym kontekstem analiz będzie zagadnienie tożsamości dziedzictwa europejskiego, trwałej mimo zróżnicowania zjawisk i odmian formacji kulturowych. Istotnym tematem konwersatorium stanie się rozpoznawanie strategii „rozmowy” twórców z tradycją europejską (kontynuacja, dialog, polemika, odrzucenie, bunt…).

Strona przedmiotu
3700-AL-MWZH-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcia Wschodu i Zachodu wiążą się z geografią mitologii kulturowej. Ułatwiają społecznościom samookreślenie i wyodrębnienie. Są wyrazem mitów, które ucieleśniają wyobrażenia o przeszłości i przyszłości. Inaczej definiowane w różnych obszarach Europy, oddziałują na siebie wzajemnie. Głęboko uwarunkowane kulturowo, wyrażają i kształtują zbiorowe emocje. Stanowią istotny przejaw sytuacji politycznej i historycznej, a zarazem wpływają na idee i działania zbiorowości.

Nasze zajęcia kształcą i doskonalą umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych nad zagadnieniami dotyczącymi kontaktów kulturowych Wschodu i Zachodu Europy, dialogów i sporów ideowych oraz związków pomiędzy literaturą, estetyką, filozofią, teologią, polityką i ikonografią. Wspomagają pisanie prac magisterskich o tekstach kultury, ujmowanych interdyscyplinarnie w ich macierzystym kontekście kulturowym.

Strona przedmiotu
3700-AL-MPGKN-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium chciałbym zastanowić się nad granicami komediowego nonsensu, przyglądając się dokonaniom słynnej grupie komediowej Monty Pythona (Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones i Michael Palin).

Strona przedmiotu
3700-AL-MZS-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone analizie tekstów na temat muzyki znanego i dziś niezwykle często cytowanego filozofa z Frankfurtu - Theodora W. Adorno. Wydaje się, że obfitość konceptualnych analiz naszych czasów przeciwstawia się wyjątkowe ubóstwo ich fenomenologicznych opisów. Nie dotyczy to na szczęście Adorno, który jest w stanie usłyszeć wszelkie echa i pomruki ducha zbiorowego w nastrojach muzycznych.

Strona przedmiotu
3700-AL-OR-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytuł konwersatorium nawiązuje do Arystotelesowskiej koncepcji mimesis, a więc przekonania, że sztuka pozostaje w relacji z życiem, poprzez jego odzwierciedlenie lub wręcz naśladowanie. Podczas zajęć spróbujemy zastanowić się na ile dzieło artystyczne, powstałe w XX i XXI wieku może być reprezentacją najważniejszych problemów rzeczywistości. Analizując wybrane teksty kultury, skupimy się nie tylko na kwestii podobieństwa czy działania opartego na naśladowaniu, ale też, a nawet przede wszystkim, na sposobach przedstawiania – w naszym przekonaniu – najważniejszych problemów społecznych. Podczas kolejnych spotkań będziemy analizować i interpretować wybrane teksty artystyczne i obrazy (także wizualne), które odnoszą się do istotnych zagadnień współczesnego społeczeństwa. Zwrócimy uwagę na sposoby i strategie ich przedstawień w różnych mediach artystycznych. Wybór tematów i przykładów jest arbitralny i reprezentatywny.

Strona przedmiotu
3700-AL-PKZ-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony wątkom pasyjnym w kinematografii, literaturze, muzyce, malarstwie i filozofii XX i XXI wieku. Punktem wyjścia będzie wprawdzie lektura staroangielskiego poematu mistycznego Sen o krzyżu w przekładzie Moniki Opalińskiej, lecz nasza uwaga skupi się głównie na analizie tekstów kultury – utworów muzycznych, obrazów, filmów zakorzenionych w świecie post-chrześcijańskim (Agamben, Balthasar, Dali, David Jones, Arvo Pȁrt, Pasolini, Poulenc, Gibson, Penderecki, Scorsese, Tarkowski). Pytać będziemy o to, jak kultura odpowiada na koncepcję dobrowolnej, pełnej, świadomej ofiary; jak zapisany w proroctwie Izajasza wizerunek Męża Boleści wyraża prawdę o człowieku i jego losie.

Strona przedmiotu
3700-AL-PL-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar explores the unique perspectives on love in French and Francophone cultures through an examination of its philosophical conceptualizations as well as literary and cinematographic representations. It delves into what makes love particularly French, while also providing the opportunity to reflect on an emotion that is universally human and intimately individual.

Strona przedmiotu
3700-AL-PSA-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Reading Pablo Picasso’s paintings unveils the complexity of his creative process of searching for meaning in his life. His disjunctive modes of contemplation express what Heidegger calls contemplative thinking (besinnliches Nachdenken) and calls for constantly new departures for rethinking thinking. By turning to Picasso’s paintings, we read the past through the present and continually assign new meanings.

Strona przedmiotu
3700-AL-PWZ-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przede wszystkim zapoznanie studentów ze zjawiskami interferencji językowych w obrębie polszczyzny rozpatrywanych w kontekście oddziaływania kulturowego społeczeństw wschodnich i zachodnich.

Strona przedmiotu
3700-AL-STM-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedstawionych warsztatów jest wprowadzenie uczestników do tematyki tradycyjnych i współczesnych metodologii stosowanych w badaniach humanistycznych, unaocznienie zalet i ograniczeń omawianych metodologii, jak również przygotowanie kursantów do pracy w interdyscyplinarnych projektach badawczych w przyszłości.

Strona przedmiotu
3700-AL-SMET-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest metodzie krytycznej jako Urmethode nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych, która zostanie przebadana w swoim wymiarze eidetycznym, genealogiczno-historycznym oraz społeczno-kulturowym. Jako że samo słowo krytyka oznacza, między innymi, „rozeznanie, rozpoznanie”, zajęcia z metody krytycznej mają za zadanie rozeznanie, jaką formą myślenia krytycznego posługują się filozofowie, artyści, pisarze, krytycy sztuki i kultury, z którymi współczesny obywatel i badacz najczęściej się spotyka.

Strona przedmiotu
3700-AL-SLOK-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony analizie wybranych fragmentów ze zbioru czternastowiecznych opowieści Geoffrey’a Chaucera w przekładzie na współczesną polszczyznę. W dziele tym odkrywać będziemy poważne i humorystyczne (nierzadko wręcz sprośne) alegorie Siedmiu Grzechów Głównych. Porównywać je będziemy z ikonograficznymi przedstawieniami pychy, chciwości, łakomstwa, lubieżności, gniewu, zazdrości i lenistwa z różnych epok.

Kurs będzie miał charakter interdyscyplinarny, ponieważ lekturę tekstu literackiego zestawiać będziemy z filmową wersją Opowieści w reżyserii Pier Paolo Pasoliniego i analizą obrazów.

Strona przedmiotu
3700-AL-SFPI-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W latach ’40 XX wieku dwie myślicielki żydowskiego pochodzenia – Simone Weil i Rachel Bespaloff – zupełnie niezależnie jedna od drugiej zrozumieli Iliadę jako pieśń o siły. Jedynie poezja – poprzez kreatywność poety – może nas wyrwać z absolutnej rzeczywistości siły, która rządzi ludzkim losem. Siła jednak nie jest jedynie kategorię naturalną czy, przeciwnie, metafizyczną: jej zjawisko jest w pierwszym rzędzie polityczne.

Celem zajęć jest zrozumienie centralnych napięć politycznych (między rozumem a namiętnościami, między władzą a wolnością, między indywidualizmem a kolektywnym działaniem) poprzez odczytywanie niektórych kategorii decydujących dla świata homeryckiego: sława (kleos), łup (geras), wstyd (aidos), los czy gniew.

Strona przedmiotu
3700-AL-SPCBTD-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is a survey of the contemporary British theatre and drama and the way it stages the dilemmas of postmodernity. It focuses on plays written and staged within the last three decades. Students will read and analyse selected dramatic texts, discuss stage adaptations, reviews and interpretations

Strona przedmiotu
3700-AL-SZGMP-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przełamanie dominującego obecnie (zwłaszcza w nauczaniu akademickim), zapośredniczonego przez media kontaktu ze sztukami wizualnymi. Realizacja polega na spotkaniach w muzeach, na galeriach, a także w pracowniach artystycznych. Na spotkania zapraszani są w charakterze prowadzących lub dyskutantów kuratorzy wystaw, muzealnicy, konserwatorzy, artyści.

Strona przedmiotu
3700-AL-TACE-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is offered to students who are willing to extend their knowledge about the history and form of the literary essay, read literary essays in English on a regular, class-to-class basis, and learn how to write a literary essay by emulating the writing styles of major literary essayists. Students will be offered tutorials on the literary essay, critical reading sessions, and creative writing workshops.

Strona przedmiotu
3700-AL-PCC-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

What does it mean to read a painting? Interpreting painting is not a matter of reproducing the artist’s movements with certain similarities and transparency in our own lives. It is rather a search for what is happening between the work of art and us who are addressed and called for a response.

Strona przedmiotu
3700-AL-RA-QHU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Reading Antigone can help us to distinguish between what is required by the law and what makes us responsible citizens as acting agents.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)