Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do humanistycznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do humanistycznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022L 2022
3700-AL-AFR-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały na celu „przyjrzenie się z bliska”, z perspektywy antropologii kulturowej i filozofii, zjawisku ruin. Z jednej strony, ruiny to ważny motyw literacki i artystyczny, mający istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego stosunku do przeszłości, z drugiej – co dziś może nawet istotniejsze - w dobie przyspieszonej zmiany klimatu, konfliktów zbrojnych i wojen, a wreszcie kondycji późnego kapitalizmu, powstawanie ruin - rujnacja - staje się na nowo ważnym i aktualnym tematem współczesnej humanistyki.

Strona przedmiotu
3700-AL-ADH-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Understanding architecture is essential for our self-understanding and architecture itself. We can, therefore, consider architectural discourse as hermeneutics.

Strona przedmiotu
3700-AL-AP-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The notion of place is fundamental to Heidegger’s philosophy and facilitates a critical inquiry into our Being in the world by thinking together Being, place, and time. As attuned to place, we can live our hermeneutic existence in radical responsivity to Being.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-BEBM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This lecture-based course is designed as an English language proposal for both foreign and Polish students–Doctoral Schools students, MA and BA students of Faculty of "Artes Liberales", and as a general university course.

Course’s authorial core are lectures designed by prof. dr hab. Jolanta Sujecka, dr Marzena Maciulewicz and mgr Maria Piekarska in relation to their research work on the Central, Eastern and South-Eastern Europe, as well as the area of the Mediterranean.

Aim of the course is reflection on questions revolving the notion of borderlands. The central problem of the borderlands will be illustrated with case studies of the Polish Borderlands, the German Bollewerk, the Balkan borderlands of military (Croatian-Vojna Krajina, German-Militärgrenze, Serbian-Војна Крајина, Hungarian-Katonai határőrvidék, Latin-Confiniaria militaria), religious and cultural character, and the Israeli/Palestinian territory tentatively conceptualized as borderlands.

Strona przedmiotu
3700-AL-CKP-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium jest kultura chrześcijańska Polski i Europy XV-XVII wieku, ujmowana w perspektywach tradycji antycznej i wczesnochrześcijańskiej oraz dialogu między Wschodem i Zachodem. Wybrane zgodnie z zainteresowaniami uczestników zagadnienia dotyczyć będą piśmiennictwa (traktaty, apokryfy, kazania, poezja), sztuki i muzyki sakralnej, obrzędowości w sferze kultury popularnej (pieśni, widowiska teatralno-muzyczne). Proponujemy również dyskusje nad wybranymi nurtami duchowości chrześcijańskiej (ignacjanizm i jezuityzm, szkoła karmelitańska) oraz nad przesileniami kulturowymi (dialog z antykiem pogańskim w pierwszych stuleciach i stopniowe wygasanie tradycji humanistycznej; sobór trydencki i wyłaniająca się z niego wizja kultury). W spektrum rozważań pojawią się również zjawiska graniczne lub wykraczające poza ramy doktryny Kościoła rzymskiego (teizm, libertynizm, jansenizm, kwietyzm). Do udziału w seminarium zapraszamy wybitnych uczonych.

Strona przedmiotu
3700-AL-CW-QHU-QMW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium będą próby odpowiedzi na pytania: jak opisać? jak opowiedzieć? jak patrzeć? Teoretyczne zaplecze zajęć stanowić będą proponowane w ramach „studiów wizualnych” analizy procesów widzenia jako elementarnej zdolności poznawczej. Punktem wyjścia zajęć będą konkretne ćwiczenia, których dopełnieniem będą teksty z zakresu literatury i studiów wizualnych.

Strona przedmiotu
3700-AL-DOTRK-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykorzystane w tytule zajęć określenie „dziwny ogród” pochodzi od tytułu jednego z obrazów Józefa Mehoffera i wskazuje na główną tematykę zajęć oraz określa ich cel. Spróbujemy zastanowić się nad sposobem przedstawiania i interpretowania toposu raju w różnych tekstach kultury (literatura, krytyka, sztuka, film). Drugi, istotny element wskazany w tytule zajęć – kultura pooświeceniowa - określa nie tyle etap w dziejach, co świadomość filozoficzną i intelektualną i kierunkuje nasze myślenie o raju jako motywie artystycznym, sytuowanym poza kontekstem ściśle religijnym.

Strona przedmiotu
3700-AL-FSDTL-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przegląd najważniejszych teorii literatury XX wieku od zwrotu antypozytywistycznego i skierowania uwagi na formę i język dzieła, poprzez naukowe modele systemu literatury wyrastające na gruncie strukturalizmu, aż po kryzys teorii towarzyszący przełomowi poststrukturalistycznemu. Omówione zostaną teksty literaturoznawców, językoznawców i filozofów XX wieku, które okazały się przełomowe dla badań nad literaturą w XX wieku. Zastanowimy się również w jakiej relacji do teorii dwudziestowiecznych pozostają współczesne badania literaturoznawcze spod znaku zwrotu kulturowego i posthumanizmu.

Strona przedmiotu
3700-AL-IHK-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają te rozdziały historii kinematografii, które – mimo ogromnego znaczenia dla rozwoju medium – rzadko pojawiają się w popularnych podręcznikach oraz programach nauczania. Zajęcia obejmują zarówno kinematografie peryferyjne (m.in. latynoamerykańskie), jak i niesłusznie marginalizowane aspekty największych przemysłów (m.in. amerykańskie kino eksploatacji). W ramach zajęć studenci poznają znaczenie omawianych tematów w szerokim kontekście ewolucji medium, dyskutują też o zasadach rządzących budowaniem historycznofilmowego kanonu i przyczynach marginalizacji poszczególnych zjawisk.

Strona przedmiotu
3700-AL-IHKA-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają te rozdziały historii kinematografii, które – mimo ogromnego znaczenia dla rozwoju medium – rzadko pojawiają się w popularnych podręcznikach oraz programach nauczania. Zajęcia obejmują zarówno kinematografie peryferyjne (m.in. latynoamerykańskie), jak i niesłusznie marginalizowane aspekty największych przemysłów (m.in. amerykańskie kino eksploatacji). W ramach zajęć studenci poznają

znaczenie omawianych tematów w szerokim kontekście ewolucji medium, dyskutują też o zasadach rządzących budowaniem historycznofilmowego kanonu i przyczynach marginalizacji poszczególnych zjawisk.

Strona przedmiotu
3700-AL-MWaZ-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcia Wschodu i Zachodu wiążą się z geografią mitologii kulturowej. Ułatwiają społecznościom samookreślenie i wyodrębnienie. Są wyrazem mitów, które ucieleśniają wyobrażenia o przeszłości i przyszłości. Inaczej definiowane w różnych obszarach Europy, oddziałują na siebie wzajemnie. Głęboko uwarunkowane kulturowo, wyrażają i kształtują zbiorowe emocje. Stanowią istotny przejaw sytuacji politycznej i historycznej, a zarazem wpływają na idee i działania zbiorowości.

Tegoroczne zajęcia poświęcone będą kategoriom przedstawienia i tworzenia. Zbadamy, w jaki sposób te – odnoszące się zarazem do sztuki i polityki – kategorie, wypracowane początkowo na Zachodzie, zostały przyjęte i przepracowane na Wschodzie (który rozumiemy jako obszar kulturowy naznaczony dziedzictwem bizantyńskim). W szczególności będziemy badać relację między sztuką a polityką, między przedstawianiem świata i siebie a byciem przedstawionym przez władzę w okresie totalitaryzmów.

Strona przedmiotu
3700-AL-ORSO-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytuł konwersatorium nawiązuje do Arystotelesowskiej koncepcji mimesis, a więc przekonania, że sztuka pozostaje w relacji z życiem, poprzez jego odzwierciedlenie lub wręcz naśladowanie. Podczas zajęć spróbujemy zastanowić się na ile dzieło artystyczne, powstałe w XX i XXI wieku może być reprezentacją najważniejszych problemów rzeczywistości. Analizując wybrane teksty kultury, skupimy się nie tylko na kwestii podobieństwa czy działania opartego na naśladowaniu, ale też, a nawet przede wszystkim, na sposobach przedstawiania – w naszym przekonaniu – najważniejszych problemów społecznych.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-PIA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A comprehensive introduction to the research field of anthropology (either cultural or linguistic) is the aim of the course. Special attention will be paid to the problem of sociocultural and linguistic change.

This introduction will be twofold. On the one hand, students will have the opportunity to discover texts that are considered to be classical within the field. It will provide them with an insight into crucial problems and research questions of anthropology, but also get acquainted with its basic theoretical notions.

On the other hand, the participants of the course will learn the ethnographic fieldwork methods (participant observation, narrative interview, autobiographic interview), digital and analog tools used in anthropology, and the ethical aspects of conducting fieldwork. The skills will be acquired and used in practice within individual micro research projects.

Strona przedmiotu
3700-AL-SMM-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Modernist works of art respond to Ezra Pound’s call to `Make it new!’ by becoming self-reflexive and self-definitional within their very medium: the different “isms” for instance represent different stylistic and formal responses to what it involves for an object to claim the status of a genuinely new kind of work of art. It is a recognition that self-reflexivity has become ontologically definitional of artworks that lead philosophers as different as Stanley Cavell or Merleau-Ponty to claim that Modernist artworks assume the “condition of philosophy”. Like philosophy, art under conditions of modernism can no longer exist without constantly inquiring about its own nature as part of its meaning.

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMMET-QHU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter propedeutyczny wobec Seminarium dziedzinowego-humanistycznego. Seminarium poświęcone jest metodzie krytycznej jako Urmethode nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych, która zostanie przebadana w swoim wymiarze eidetycznym, genealogiczno-historycznym oraz społeczno-kulturowym. Jako że samo słowo krytyka oznacza, między innymi, „rozeznanie, rozpoznanie”, zajęcia z metody krytycznej mają za zadanie rozeznanie, jaką formą myślenia krytycznego posługują się filozofowie, artyści, pisarze, krytycy sztuki i kultury, z którymi współczesny obywatel i badacz najczęściej się spotyka.

Strona przedmiotu
3700-AL-SZ-QHU-QMW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przełamanie dominującego obecnie (zwłaszcza w nauczaniu akademickim), zapośredniczonego przez media kontaktu ze sztukami wizualnymi. Realizacja polega na spotkaniach w muzeach, na galeriach, a także w pracowniach artystycznych. Na spotkania zapraszani są w charakterze prowadzących lub dyskutantów kuratorzy wystaw, muzealnicy, konserwatorzy, artyści.

Strona przedmiotu
3700-AL-ACE-QHU-QMW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is offered to students who are willing to extend their knowledge about the history and form of the literary essay, read literary essays in English on a regular, class-to-class basis, and learn how to write a literary essay by emulating the writing styles of major essayists. Students will be offered tutorials on the literary essay, critical reading sessions, and creative writing workshops.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-TPS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar aims at acquainting students with basic notions of politics, state and nation. The idea is based on a meticulously chosen "canon", a selecting of some 20 texts that will be read closely in order to find the construction and evolution of these notions.

Strona przedmiotu
3700-AL-TCNCK-QHU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium oferowane doktorantom Szkół Doktorskich, magistrantom, licencjatom i wszystkim studentom Kolegium „Artes Liberales”, Wydziału „Artes Liberales”, Uniwersytetu Warszawskiego (ogun) jest związane z pracami naukowymi zespołów reprezentowanych przez profesorów współorganizujących i współprowadzących: Prof. dr hab. Jolantę Sujecką, Dr hab. Hieronima Gralę, Dr Monikę Stobiecką i Prof. dr hab. Andrzeja Szpocińskiego (gościnnie).

Przedmiotem seminarium jest kwestia wyboru tradycji przez jednostki twórcze, zwykłych ludzi, wreszcie całe zbiorowości narodowe czy formacje kulturowe. W głównym polu zainteresowania organizatorów i uczestników seminarium umieszczamy problem kanonu tradycji narodowej i jego kształtu.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)