Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3700-AL-AWE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is for advanced students who are already able to write papers in English and who wish to learn how to improve their texts by revising and editing them according to standards of international scholarship and publishing.

We will examine three aspects of academic writing in English. 1) Ethics – how to engage critically yet collegially with the writings of others and how to assure that one’s writing is truly one’s own, especially in light of available artificial-intelligence programs for generating prose. 2) Structure – how to articulate a clear, central argument in the paper’s title, abstract, and introduction, and how to support the argument with evidence in the body of the text. 3) English style – how to craft coherent paragraphs with lean, compelling sentences.

Each student should submit to the instructor a short paper before the first class meeting, one that has been written prior to the course and on which the student will focus in the semester.

Strona przedmiotu
3700-AL-AR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

“All societies live by fictions taken as real”, writes anthropologist Michael Taussig. This course explores how things are made to be taken as real, how they are granted the unquestionability and authority of fact as opposed to fiction; and how this ‘reality effect’ is achieved, and how it may get challenged. In other words, how what we accept as ‘real’ or ‘reality’ is socially, culturally, and symbolically produced.

The goal of this class is twofold: first, to begin to critically apprehend the conventions of producing the ‘reality effect’ that legitimizes some and delegitimizes other parts of social experience; and second, to trace the ways in which different strands of social theory have grappled with this problem.

Strona przedmiotu
3700-AL-BP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Konwersatorium jest pokazanie literackiej figury potwora (chtoniczne bestie, ogry, wampiry, obcy przyjmujący postać sobowtórów ludzi, strzygi, mutanci, itd.) i rozmaitych ról, jakie tradycja potworności narzuca w kulturze współczesnej. Figura potwora służyć będzie rozważaniom nad transgresyjną naturą stworzeń „pomiędzy” człowiekiem a zwierzęciem, cywilizacją a przyrodą, świadomością i nieświadomością, Ziemią a innymi planetami, życiem a śmiercią. Choć część omawianych na Konwersatorium tekstów literackich powstała w epokach dawnych (średniowieczny epos, powieść gotycka i końca XIX wieku), to zajmiemy się przede wszystkim współczesnym odczytaniem dawnych tekstów – spojrzymy np. na Beowulfa przez pryzmat eseju autorstwa J.R.R. Tolkiena, a na Draculę w kontekście opowiadań Angeli Carter.

Strona przedmiotu
3700-AL-BCDE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do wiedzy/badań nad człowiekiem w świecie i nad światem powstałym w następstwie ludzkich działań. Zajęcia transdyscyplinarne obejmujące: teo- bio- antropo- i eko- logie oraz historię, czyli podejmujące sprawę istnienia człowieka w czasoprzestrzeni. Spojrzenie interdyscyplinarne na człowieka w świecie z perspektywy XXI wieku. Próba ujęcia Świata jako dzieła człowieka.

Strona przedmiotu
3700-AL-CRL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są wstępem do poznania roku kościelnego. Według nauki chrześcijańskiej Kościół został założony przez Chrystusa żyjącego i działającego na Ziemi w konkretnym czasie. Rok kościelny to czas obchodzony w Kościele w postaci świąt, których centralnym punktem jest Pascha (Wielka Noc)– misterium paschalne: śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oprócz cyklu rocznego na zajęciach omówione zostaną tradycje liturgiczne cyklu dobowego oraz tygodniowego, którego centralnym dniem jest niedziela, zwana na Wschodzie Małą Paschą. Studenci poznają tradycje roku liturgicznego w czterech chrześcijańskich tradycjach: prawosławnej, katolickiej, anglikańskiej oraz ewangelickiej. Pomocą w rozważaniach będzie wybrana literatura przedmiotu, filmy, zdjęcia różnych celebracji liturgicznych w ciągu roku.

Strona przedmiotu
3700-AL-CWPC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest monograficzne ujęcie historycznych zagadnień dotykających związków między chrześcijaństwem a szeroko rozumianą chronologią. Kurs, mający formę hybrydową i łączący wykład monograficzny z konwersatorium, ma na celu zmapowanie kluczowych momentów w dziejach chrześcijaństwa, w których dochodziło do istotnych sporów dotyczących różnie pojmowanego czasu oraz wskazanie tego, w jaki sposób kontrowersje te przekładały się na poczucie tożsamości poszczególnych wspólnot chrześcijańskich i relacje pomiędzy nimi.

Strona przedmiotu
3700-AL-COR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zmiennymi formami istnienia ciał, rzeczy i obrazów jako kategorii poznawczych w kulturze od czasów przedfilozoficznych po współczesną technoscience. W oparciu o analizę wybranych dzieł sztuki, tekstów literackich i naukowych uczestnicy będą rozwijali umiejętność ich (re)interpretacji w ujęciu inter- i transdyscyplinarnym. Skupimy się na badaniu, w jaki sposób trzy podstawowe dla człowieka kategorie jak ciało, rzecz i obraz działają jako narzędzia poznawcze, umożliwiając wchodzenie w złożone relacje ze światem oraz budowanie wiedzy o otaczającej ich rzeczywistości.

Strona przedmiotu
3700-AL-CSI-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostępność i rosnąca popularność narzędzi do zautomatyzowanego generowania tekstów i obrazów z wykorzystaniem narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (AI), przede wszystkim LLM takich jak np. ChatGPT, może prowadzić do nieuczciwych praktyk, zwłaszcza prezentowania tekstów wygenerowanych automatycznie jako prac własnego autorstwa.

Zajęcia mają na celu praktyczne przygotowanie do wykorzystania dostępnych narzędzi generatywnych w sposób zgodny z dobrymi praktykami akademickimi i prawami autorskimi.

Strona przedmiotu
3700-AL-CGD-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Guy Debord domagał się krytyki kina Godarda, za którym nie przepadał, albowiem uważał, że reprezentuje ono karykaturalną wolność i karykaturalną krytykę. „Krytyka” Godarda – zdaniem Deborda – nie wykracza „poza humor typowy dla komików z nocnych klubów”: ponadto nieudolnie posługuje się cytatem. W rezultacie jedyną funkcją godardyzmu jest „zapobieganie sytuacjonistycznemu wykorzystaniu kina i interpretacja pojęcia détournement w taki sposób, aby doprowadzić do jego przechwycenia przez kulturę dominującą”. W największym skrócie powiedziałbym, że głównym zadaniem proponowanego cyklu spotkań, będzie weryfikacja tego szorstkiego (ale czy sprawiedliwego?) sądu Deborda nad Godardem.

Strona przedmiotu
3700-AL-DPF-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone rekonstrukcji i interpretacji filozoficznego znaczenia dialogu w myśli europejskiej. Wydobędziemy najbardziej inspirujące wątki, począwszy od koncepcji hermeneutycznych i komunikacyjnych (Gadamer, Habermas), zakotwiczonych w greckim antyku (Heraklit, Sokrates, Platon), poprzez dialog inspirowany judaizmem i egzystencjalizmem w filozofii Rosenzweiga i Bubera, a także poprzedników i inspiratorów filozofii dialogu: Feuerbacha, Cohena, po koncepcję więzi międzyludzkiej Levinasa.

Pojęcie dyskursu naświetlimy jako współczesną postać rozmowy, która ma walor upodmiotawiania człowieka i jednocześnie sytuuje tego człowieka społecznie oraz politycznie.

Strona przedmiotu
3700-AL-DN-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course attempts to focus on the narrative constructions of disability in contemporary literature and culture. It will be taught in the form of in-class discussions based on selected theoretical readings, essays, short stories, podcasts, and one unabridged novel.

Strona przedmiotu
3700-AL-DTKL2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zasadniczo będzie trzymał się chronologii dziejów i obejmuje zjawisko dramatu od Szekspira do Norwida, jest on kontynuacją kursu Dramat i teatr kondycji ludzkiej 1.0. Od Ajschylosa do Szekspira w roku 2022/23. Każdego roku będzie można na nowo przystąpić do zajęć.

Strona przedmiotu
3700-AL-DNM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu będzie zwrócenie uwagi studentów na stosowanie przez autorów tekstów (naukowych i popularnonaukowych) dyskursu nacjonalistycznego wobec mniejszości. Analizie poddana zostanie szczególnie sytuacja Wilamowian – grupy etnicznej, której członkowie uważają siebie za potomków osadników przybyłych w XIII wieku z Flandrii. Studenci posiądą jednak wiedzę o innych dyskryminowanych grupach etnicznych i mniejszościach zamieszkujących Polskę (np. Ślązacy, ewangelicy, osoby nieheteronormatywne) oraz o współczesnych metodach badań antropologicznych nad mniejszościami uwzględniającymi ich podmiotowość.

Strona przedmiotu
3700-AL-DO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium adresowane jest do studentów studiów II stopnia, zainteresowanych problematyką przetwarzania toposu raju w różnych (wybranych) tekstach kultury. W zakresie analizowanych dzieł znajdą się zarówno teksty artystyczne, dzieła sztuki, jak i dzieła filmowe. Punktem wyjścia dla naszych poszukiwań będzie komparatystyczna lektura biblijnych obrazów raju. To z tych zapisów wyprowadzimy zarówno rozumienie raju, jak i kolejne tropy dla naszych poszukiwań i odkryć. Punktem dojścia będzie próba odpowiedzi na pytanie o rolę toposu raju w świadomości współczesnej.

Strona przedmiotu
3700-AL-FR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course attempts to discuss the reader’s affective experience involved in reading a literary text. Selected works of English and related literature will be discussed to exemplify the ways in which literature can variously affect the reader. Themes discussed throughout the course: reader response theory, literary affect, illness and disability life writing, reading for dealing with trauma and grief, comfort reading, bibliotherapy.

Strona przedmiotu
3700-AL-FPHA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-FPPF-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią wykładu będą najważniejsze problemy filozoficznoprawne analizowane krytycznie. Zajmiemy się ich wpływem na kulturę intelektualną Europy z uwzględnieniem niektórych nurtów myśli amerykańskiej.

Strona przedmiotu
3700-AL-GIJ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adresatami konwersatorium są wszyscy zainteresowani tym, na czym polegają procesy zmian językowych w sferze grzeczności i dążeniu do dobrostanu. Poznaniu praktycznych propozycji zasad komunikacji w różnych sytuacjach będzie towarzyszyć zapoznanie się z kwestiami teoretycznymi takimi jak tabuizacja, eufemizacja, akty mowy, presupozycje i implikatury w komunikacji językowej i in.

Strona przedmiotu
3700-AL-HOK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć Histori(e)a oka jest zogniskowana wokół szeroko pojętego zagadnienia wizualności w filozofii. Głównym założeniem zajęć jest próba przemyślenia historii filozofii z perspektywy organu widzenia, a także śledzenie swoistych losów oka jako takiego. Zajęcia są pomyślane jako cykliczne, jednak każdorazowo dotyczą innego zagadnienia w obrębie wizualności.

Zajęcia Histori(e)a oka – kino, to kontynuacja i rozwinięcie poprzednich zajęć z serii Histori(e)a oka. Udział w kursie nie wymaga jednak ukończenia poprzednich zajęć z tego cyklu.

Strona przedmiotu
3700-AL-HFD-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy szczegółowego zagadnienia z zakresu historii filmu, a mianowicie historii filmu dokumentalnego potraktowanego jako filmowy gatunek i zarazem zjawisko socjologiczne.

Strona przedmiotu
3700-AL-HPWE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium zostanie poświęcone wspólnocie uczonych europejskich – miłośników i badaczy piśmiennictwa starożytnego i nowożytnego. Celem ich współpracy było stworzenie podstaw ideowych i intelektualnych cywilizacji europejskiej nowoczesnej, ale zakorzenionej w tradycji grecko-rzymskiej. Projekt ten odwoływał się do wypracowanej w średniowieczu koncepcji Europy, lecz modyfikował ją zgodnie z duchem humanistycznego renesansu. Był oparty na wartościach konotujących cycerońskie pojęcie humanitas, adaptowanych w świecie chrześcijańskim. Czerpał z zasobów filozofii antycznej i średniowiecznej. Wspierał się na podstawach filologii i retoryki, kształtował struktury intelektualne (studia indywidualne i uniwersyteckie, akademie), polityczne (koncepcje republikańskie), religijne (reforma Kościoła), a także styl życia elit dworskich, środowisk szlacheckich i miejskich. Oddziaływał na literaturę i sztukę renesansową.

Czy jego elementy przetrwały do współczesności?

Strona przedmiotu
3700-AL-IIARO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony sporom o rolę obrazów w kulturze chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu: wszechobecne w naszej rzeczywistości obrazy na przestrzeni wieków postrzegane były albo jako relikt pogańskiej idolatrii albo jako droga do pełniejszego zgłębienia tajemnicy Wcielenia. Przywołując horacjańską maksymę ut pictura poesis, wielki poeta angielskiego Renesansu, Sir Philip Sidney, nazwał poezję „mówiącym obrazem,” lecz stosunek jego kalwińskich współwyznawców był jednoznacznie wrogi wobec krucyfiksów, kościelnych polichromii i witraży. Mimo to, w twórczości wielu angielskich poetów metafizycznych (George Herbert, Andrew Marvell) znajdziemy fascynujące odwołania do średniowiecznych ikon i witraży oraz renesansowych emblematów, łączących słowo i obraz. Analizując niejednoznaczny status obrazu w kulturze odwoływać się będziemy również do filozoficznych koncepcji Jeana-Luca Mariona, który wyróżnia dwa sposoby postrzegania obrazów, jako ikony i idola.

Strona przedmiotu
3700-AL-IDP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jednym z uderzających wymiarów współczesnego świata jest zjawisko „powrotu religii” tudzież jej „nowej widzialności” w sferze publicznej. Zjawisko to zostało zauważone i zyskało swój intelektualny wyraz w postaci tzw. zwrotu postsekularnego w humanistyce. Zwrot ten odznaczył się w różnych dyscyplinach, przede wszystkim w filozofii, socjologii i literaturoznawstwie, a także w antropologii czy archeologii. Naszym celem jest podchwycenie inspiracji płynących z dyskursu postsekularnego i skierowanie ich w stronę szeroko rozumianej ikonosfery, czy też kultury wizualnej oraz dziedzictwa. Chcemy pokazać zarówno użyteczność koncepcji wypracowanych w ramach perspektywy postsekularnej, jak i naturalne predyspozycje ikonosfery i dziedzictwa do bycia rozumianymi i badanymi w tych kategoriach. Osoby studenckie otrzymają nie tylko wiedzę na temat ważnych trendów współczesnej humanistyki, lecz również praktyczne umiejętności analizy tekstów i przedmiotów kultury z perspektywy postsekularnej.

Strona przedmiotu
3700-AL-IW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem lektury i namysłu staną się najważniejsze, „kultowe” utwory prozatorskie Hermanna Hessego, zwłaszcza zaproponowane w nich konstrukcje tożsamościowe bohaterów. W opinii Tomasza Manna jego twórczość należy do „szczytowych i najczystszych dokonań naszej epoki”. Wnikliwa lektura tekstu literackiego będzie punktem wyjścia do dyskusji o ich aktualności i przydatności we współczesnych nurtach myślenia o indywidualności, modelach wspólnoty, stosunku/wartości indywidualności i wspólnoty.

Strona przedmiotu
3700-AL-IMNJK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy badać budowę kolejnych utworów Jana Kochanowskiego w celu wyodrębnienia składowych motywów dynamicznych, narracyjnych, czyli wyrażających bieg jakichś zdarzeń w tamtym świecie przedstawionym, po czym będziemy je inwentaryzować, zostawiając na boku (a może osobno indeksując) statyczne motywy opisowe.

Główną korzyść z indeksu motywów odniosą badacze tej twórczości, gdyż otrzymają empiryczny materiał wstępnie skonceptualizowany, reprezentatywny, a nadto pozwalający na porównania z innymi autorami w szerszym kontekście. Wiele motywów narracyjnych pojawia się jako wątki obiegowe w literaturze europejskiej. Ich inwentaryzacja u Kochanowskiego może zachęcić do badań komparatystycznych jego warsztatu.

Ubocznym, choć niebłahym pożytkiem z takiego indeksu może być dostarczenie motywów do rekonstrukcji życiowych doświadczeń Poety, o którego biografii tak mało wiadomo.

Strona przedmiotu
3700-AL-JWB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone rozpatrywaniu zasadniczych koncepcji Boga, człowieka i charakteru ich relacji w tradycji wschodniochrześcijańskiej. Poszukiwanie wizji Boga i Człowieka odbywa się poprzez sięganie do całego spektrum przejawów tradycji wschodniochrześcijańskiej, wyrażonych w teologii, filozofii, literaturze, sztukach plastycznych, architekturze, liturgii, doświadczeniu mistycznym i praktyce ascetycznej. Seminarium jest skonstruowane jako interdyscyplinarne odczytanie form kultury wschodniochrześcijańskiej, poprzez porównanie i zestawienie ze sobą konceptów teologicznych i dzieł sztuki, kierunków myśli filozoficznej i kulturowych archetypów, literatury i obrzędów liturgicznych.

Strona przedmiotu
3700-AL-JK-I-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach poddamy krytycznej lekturze wybrane najważniejsze opracowania twórczości Jana Kochanowskiego, aby wydobyć z nich wyniki (wnioski, ustalenia) i poddać tę wiedzę ocenie, podsumowując w ten sposób dorobek dotychczasowej nauki. Składają się nań opinie zgodne, sprzeczne, kwestie zgłoszone do przyszłych studiów, i luki w badaniach.

Zajęcia mają podwójny cel: dydaktyczny w postaci nabycia krytycznej wiedzy o dotychczasowych badaniach nad twórczością Kochanowskiego, oraz metodologiczny, polegający na uzyskaniu aktualnego kwestionariusza badawczego zebranego z analizy rzeczywistych badań.

Zajęcia rozpoczynają cykl, który będzie kontynuowany w następnym semestrze, kiedy na warsztat weźmiemy następne opracowania, zaś wyniki ich analizy będziemy dodawać do wykazu opracowanego w tym semestrze.

Strona przedmiotu
3700-AL-JW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje systematyczną naukę języka wymysiöeryś (wilamowskiego). To poważnie zagrożony język germański, który jest używany

jedynie w mieście Wilamowice. Do drugiej wojny światowej był on podstawowym narzędziem komunikacji mieszkańców miasteczka. W okresie stalinowskim jego użycie było zabronione, czego konsekwencją był drastyczny spadek liczby użytkowników. W ostatnich latach dzięki działaniom lokalnej społeczności, wspartym przez Wydział „Artes Liberales” sytuacja socjolingwistyczna języka wymysiöeryś poprawia się.

Celem zajęć jest opanowanie języka wilamowskiego w stopniu Komunikatywnym oraz poznanie historii jego użytkowników.

Strona przedmiotu
3700-AL-KHS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do nurtów, zagadnień i pojęć rozwijanych w ramach tzw. humanistyki środowiskowej. Rozpoczniemy od ujęcia genealogicznego, badając jak doszło do “zazielenienia” humanistyki, a także zastanowimy się nad rolą humanistyki w dobie kryzysu klimatyczno-środowiskowego, sytuując różne rozgałęzia humanistyki środowiskowej w kontekście badań nad epoką Antropocenu. Po wstępnym rozpoznaniu pola badawczego, przyjrzymy się kolejno kierunkom łączonym z pojęciem humanistyki środowiskowej, zastanawiając się zarazem, czy stanowią one jej część.

Strona przedmiotu
3700-AL-KMPZL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia na interesujących, ważnych i czasami kontrowersyjnych przykładach będą służyć omówieniu zagadnienia, czy jest możliwa komunikacja pomiędzy człowiekiem i zwierzętami: towarzyszącymi, dzikimi, w tym niebezpiecznymi. Zajęcia będą poświęcone zgłębianiu interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy zajmującej się porozumiewaniem się zwierząt. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak komunikują się zwierzęta w obrębie jednego gatunku (komunikacja wewnątrzgatunkowa), różnych gatunków (komunikacja międzygatunkowa) oraz zastanowimy się, czy w relacji człowiek – zwierzę(ta) zachodzi porozumienie korzystne dla obu stron, czy celem tej komunikacji może być stworzenie wspólnoty komunikacyjnej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)