Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
1400-124AGB-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-215BWC-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie wiadomości o bakteriach, najliczniejszych i najstarszych organizmach komórkowych oraz wirusach, najliczniejszych jednostkach biologicznych i ich kluczowej roli we wszystkich aspektach egzystencji człowieka na Ziemi. Omówiony zostanie wpływ bakterii oraz wirusów na życie i zdrowie ludzi oraz możliwości ich wykorzystania do produkcji żywności, leków, nanomateriałów, środków upiększających, a nawet broni biologicznej.

Strona przedmiotu
1400-218BET-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzający kurs bioetyki dla studentów biologii i biotechnologii.

Strona przedmiotu
1400-215BMH-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu biologii komórki, genetyki i biochemii uczestnikom studiów innych niż o profilu przyrodniczym. Wiedza o sposobie funkcjonowania organizmu człowieka oraz molekularnym podłożu chorób zakaźnych i genetycznych to tylko część zagadnień, które mogły i mogą mieć wpływ na kształtowanie zasad kulturowych w różnych społeczeństwach. Przystępny język, którym przekazywana będzie wiedza ze współczesnej biologii, stanowi największy atut niniejszych zajęć. Studenci będą mieli okazję spojrzeć na zagadnienia kulturowe pod nieco innym kątem, a także rozwinąć, uzupełnić lub zweryfikować wiedzę z nauk przyrodniczych zdobytą na wcześniejszych etapach edukacji lub poprzez środki masowego przekazu.

Strona przedmiotu
1400-231BST-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do biologii kwiatów, systematyki i ekologii wybranych grup storczykowatych. Obejmuje on następujące zagadnienia:

-pochodzenie Orchidaceae.

-budowa morfologiczna storczyków epifitycznych i naziemnych- adaptacje do różnych typów siedlisk.

-charakterystyczne cechy budowy kwiatu storczyków

-podstawy embriologii storczyków, specyfika rozwoju zalążków i nasion

-relacje pomiędzy storczykami i grzybami.

-ewolucja systemów zapylania, oszustwa kwiatowe u storczykowatych.

-podstawy systematyki rodziny Orchidaceae.

-praktyczne aspekty uprawy storczyków.

-storczyki jako rośliny użytkowe.

-podstawy ochrony storczykowatych

Strona przedmiotu
1400-235BZR-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi wprowadzenie do ekologii kwiatów i biologii zapylania roślin. W trakcie wykładów poruszane będą następujące zagadnienia: Co to jest biologia zapylania roślin i czym się zajmuje? Kwiaty, zapylanie i zapłodnienie. Strategie reprodukcyjne roślin. Ewolucja zoogamii i ewolucyjna specjalizacja systemów zapylania. Przegląd różnych form zoogamii (entomogamia - zapylanie przez owady, ornitogamia - zapylanie przez ptaki, teriogamia - zapylanie przez ssaki i pozostałe kręgowce). Oszustwa kwiatowe. Zapylanie przez wodę (hydrogamia) i wiatr (anemogamia). Ekonomiczne implikacje biologii zapylania.

Strona przedmiotu
1400-236BZRwP-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności prowadzenia badań naukowych w zakresie biologii zapylania roślin. W trakcie zajęć prezentowane są najczęściej stosowane techniki związane z badaniem kwitnienia i nagrodami kwiatowymi, analizą systemów reprodukcji roślin, efektywności zapylania, relacjami roślina-zapylacz.

Strona przedmiotu
1400-228BIORS-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Technologie stosowane w bioremediacji (hałdy, pryzmy, drenaż, bioreaktory). Wybór mikroorganizmów i enzymów do bioremediacji. Metody monitorowania i oceny procesów bioremediacji. Bioremediacja środowisk skażonych metalami,metaloidami oraz związkami organicznymi. Fitoremediacja jako alternatywa dla technologii chemicznych usuwania skażeń z gleby i wody. Molekularne i biochemiczne podstawy efektywności fitoremediacji skażeń organicznych i nieorganicznych z uwzględnieniem różnych gatunków roślin jedno- i dwuliściennych. Włączenie biotechnologii roślin do opracowywania nowych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w fitoremediacji. Indukcja w roślinie procesów usprawniających fitoremediację w obecności mikroorganizmów - na poziomie molekularnych i biochemicznym. Biologiczne i chemiczne traktowanie skażeń.

Strona przedmiotu
1400-236GMOOS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótki przegląd zakresu wykorzystywania roślin genetycznie modyfikowanych, z podkreśleniem zastosowań mających znaczenie dla poprawy stanu środowiska. Zarys metod transformacji roślin. Transformacja jądrowa i chloroplastów. Rośliny modyfikowane genetycznie: (i) jako alternatywne źródło energii (biomasa, etanol); (ii) dla produkcji szczepionek i farmaceutyków; (iii) przydatne do usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z gleby, wody i powietrza; (iv) w celu obniżenia stosowania pestycydów w rolnictwie; (v) zdolnych do wzrostu na zasolonych i zdegradowanych glebach. Transformacje jednym genem a transformacje wielogenowe. Testy w systemach otwartych (doświadczenia polowe). Trans-geneza, a cis-geneza. Usuwanie genów markerowych z roślin modyfikowanych genetycznie. Cis-geneza i przeszczepy w biotechnologii roślin. Zarys systemu oceny ryzyka środowiskowego wynikającego z hodowli i stosowania roślin transgenicznych. Nowe kierunki w biotechnologii roślin.

Strona przedmiotu
1400-111CWB-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie prób zespołowych, których celem jest przygotowanie programu koncertowego na chór mieszany a cappella.

Strona przedmiotu
1400-111CWB2-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie prób zespołowych, których celem jest przygotowanie programu koncertowego na chór mieszany a cappella.

Strona przedmiotu
1400-111CWBr-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 90 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Warsztaty - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie prób zespołowych, których celem jest przygotowanie programu koncertowego na chór mieszany a cappella.

Strona przedmiotu
1400-226EECHP-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do ekologii pasożytów. Wodno- i glebopochodne infekcje i inwazje pasożytnicze u ludzi i zwierząt. Żywność i jej udział w inwazjach pasożytniczych u ludzi. Stawonogi pasożytnicze i ich rola w epidemiologii chorób transmisyjnych u ludzi i zwierząt. Ekologia krwiopijnych pasożytów jako wektorów infekcji u ludzi. Koncepcje populacji pasożytów. Czynniki oddziałujące na populacje pasożytów. Zgrupowania pasożytów. Koinfekcje i molekularna różnorodność pasożytów.

Strona przedmiotu
1400-112EKO-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie do współczesnej ekologii, od poziomu osobników, poprzez populacje i ekosystemów, po biosferę. Nacisk zostanie położony na przestawienie ewolucyjnego kontekstu omawianych zależności.

Strona przedmiotu
1400-125ENZT-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach zostanie przedstawiona podstawowa wiedza odnośnie różnorodności budowy, specyficzności i działania enzymów. Zostaną omówione, poparte przykładami, teorie dotyczące mechanizmów katalizy i kinetyki enzymów. Zostaną także pokazane zastosowania układów enzymatycznych w procesach biotechnologicznych.

Zadania te będą realizowane poprzez szczegółowe omówienie: właściwości katalitycznych i kinetycznych poszczególnych klas enzymów. Przedstawiona zostanie złożoność kompleksów i układów bioenergetycznych.

Strona przedmiotu
1400-122EiFOS-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium - oczekiwany jest aktywny udział w zajęciach. Celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat najważniejszych filozoficznych nurtów odnoszących się do ochrony przyrody i ochrony środowiska. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję do zdobycia umiejętności konfrontowania różnych, motywowanych etycznie sposobów patrzenia na przyrodę, na indywidualne motywacje i na społeczne wymagania dotyczące ochrony, eksploatacji i degradacji biosfery. Poruszone zostaną kwestie prawodawstwa dotyczącego ograniczania presji człowieka na przyrodę i idei praw zwierząt. Głównym założeniem jest interdyscyplinarne podejście do idei ochrony przyrody łączące nauki przyrodnicze z dziedzinami humanistyczno-społecznymi.

Strona przedmiotu
1400-GRY-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z metodami aktywizującymi, wykorzystującymi mechanizmy i elementy gier w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Strona przedmiotu
1400-231HO-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-225IB-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka inwazji biologicznych widziana z perspektywy różnych dziedzin i prezentowana przez specjalistów z poszczególnych dziedzin. Omówione będą mechanizmy, prawidłowości, skutki oraz możliwości przewidywania i zwalczania inwazji (w różnej skali) na przykładzie wybranych grup: zwierząt, roślin, grzybów oraz bakterii i wirusów.

Strona przedmiotu
1400-236KIS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest powszechnej praktyce sprowadzania wnioskowania statystycznego do testów istotności statystycznej, możliwym jej przyczynom i negatywnym dla nauki skutkom. Powtarzającym się motywem jest relacja między wynikami testów istotności statystycznej a granicami niepewności wyników, określonymi np. przedziałami ufności i predykcji. Dominacja testów prowadzi, z powodu błędnych interpretacji, do ukrycia nieuniknionych niepewności statystycznych i przyczynia się do kryzysu powtarzalności wyników w nauce. Jego dostrzeżenie sprowokowało pojawianie się prób dokładniejszej oceny sytuacji oraz licznych propozycji jej naprawienia, lecz na ogół są one dość problematyczne. Wszystkie te dylematy mają pewien wpływ, choć dość powolny, na codzienne praktyki statystycznej analizy wyników badań.

Ostrzeżenie: uświadomienie sobie skali niepewności statystycznych może zniechęcać do mechanicznego i bezrefleksyjnego stosowania wielu rozpowszechnionych procedur.

Strona przedmiotu
1400-111KNR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

Strona przedmiotu
1400-121ZL-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi roślinnych leków

ziołowych: właściwości leczniczych, upraw, zbiorów, i zastosowania w powszechnym leczeniu

różnych dolegliwości i chorób. Podczas zajęć przedstawione zostaną przykładowe gatunki ziół

leczniczych, znaczenie taksonomiczne, ich zawartość w czynne związki aktywne (metabolity wtórne),

metody ich pozyskiwania i działanie farmakologiczne. W trakcie wykładów zostaną szczegółowo

omówione wyniki niektórych badań nad wpływem wybranych aktywnych związków czynnych na

poszczególne dolegliwości oraz formę stosowanego preparatu i dawkowanie w zależności od wieku.

Podczas zajęć poruszony zostanie także wkład ziół leczniczych w utrzymaniu zdrowia w historii

ludzkości, w zależności od kultur na różnych szerokościach geograficznych, a także z uwzględnieniem

aktualnego rozwoju polskich przedsiębiorstw zielarskich.

Strona przedmiotu
1400-235MWR-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zostaną przedstawione zagadnienia ogólne: co to są metabolity wtórne roślin? Filogeneza, znaczenie ekologiczne i taksonomiczne wybranych przedstawicieli grup metabolitów. Klasyfikacja, nomenklatura i występowanie metabolitów wtórnych. Drogi biosyntezy, rola fizjologiczna u roślin oraz działanie farmakologiczne na zwierzęta i ludzi, wykorzystanie w kosmetyce i kosmetologii.

Omówione będą także szczegółowo grupy ważniejszych i typowych metabolitów wtórnych, m.in. fenole i polifenole, glikozydy cyjanogenne, glukozynolaty, terpenoidy i alkaloidy.

Strona przedmiotu
1400-125MiP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ewolucja i filogenetyka pasożytniczych Eukaryota w świecie zwierząt. Różnorodność pasożytniczych jednokomórkowych Protista i wielokomórkowych Metazoa . Ekologia pasożytów: od osobników do zgrupowania pasożytów. Pasożytnictwo w różnych ekosystemach.

Mutualizm jako zjawisko rozpowszechnione na każdym poziomie organizacji życia

Endosymbioza jako proces warunkujący powstanie Eukariontów oraz zachodzący obecnie

Ewolucja interakcji międzygatunkowych w kierunku mutualizmu

Mutualizm wewnątrzkomórkowy układy bakterie-owady oraz grzyby-bakterie

Mutualizm pokarmowy (w tym mykoryzy, wspólnoty porostowe, układy pierwotniaków ze zwierzętami)

Mutualizm rozrodczy

Wpływ czynników środowiskowych na związek

Model mutualizmu

Kooperacja w świecie ludzi - tłumaczenie w kategoriach darwinowskich i matematycznej teorii gier

Strona przedmiotu
1400-112NTD-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba osób podróżujących w celach turystycznych stale wzrasta, szczególnie w Europie coraz więcej osób wybiera się na wakacje do krajów tropikalnych, subtropikalnych i innych. Przedmiot ten ma przybliżyć i pogłębić wiedzę na temat pasożytów ludzkich oraz odzwierzęcych należących do grupy „Neglected Tropical Diseases’ czyli chorób zaniedbywanych, które możemy spotkać jadąc na wakacje w różne części świata. Przedstawiona wiedza na temat dróg zarażenia i diagnostyki tych chorób pozwoli na wybór odpowiedniej profilaktyki i bezpieczne podróże w tropiki.

Strona przedmiotu
1400-226OEB-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie ekosystemów bagiennych w przyrodzie i środowisku. Mokradła w krajobrazie. Wpływ gospodarki człowieka na stan ekologiczny mokradeł. Zagrożenia przyrody i kierunki degradacji różnego typu ekosystemów bagiennych. Ochrona bierna i czynna. Dylematy ochrony przyrody. Restytucja przyrodnicza ekosystemów bagiennych. Instrumenty finansowe ochrony mokradeł. Mokradła a rolnictwo, znaczenie programu rolnośrodowiskowego w ochronie ekosystemów bagiennych. Gatunki zagrożone ekosystemów bagiennych - zarys ekologii, metody ochrony. Wielofunkcyjne użytkowanie mokradeł; rola mokradeł w gospodarce wodnej, ochronie przeciwpowodziowej, ochronie klimatu.

Strona przedmiotu
1400-215OCHR-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Początek i rozwój życia na Ziemi; koncepcja różnorodności biologicznej;

Antropogeniczna degradacja biosfery;

Przedmiot i cel ochrony przyrody;

Podstawowe zasady ochrony przyrody w prawie międzynarodowym;

Rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody;

Przegląd międzynarodowych konwencji, porozumień i dyrektyw;

Światowe, europejskie i krajowe organizacje - IUCN, WWF, OTOP itd.;

Rozwój prawa ochrony przyrody w Polsce;

Kategorie chronionych gatunków i obszarów; czerwone listy i czerwone księgi;

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej;

Przegląd form ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki

krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu i inne;

Natura 2000 - ochrona zagrożonych gatunków i ekosystemów w krajach Unii Europejskiej;

Eksploatacja zasobów naturalnych (leśnictwo, rybactwo, myślistwo, turystyka);

Ochrona przyrody w praktyce - podejście ekologiczne i etyczne

Strona przedmiotu
1400-228ORNI-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje najważniejsze zagadnienia z ornitologii. Daje szerokie podstawy teoretyczne dotyczące adaptacji ptaków do środowiska i trybu życia oraz wielu aspektów ich biologii, ekologii, zagrożeń i sposobów ochrony. Celem zajęć jest również umożliwienie zdobycia umiejętności rozpoznawania w terenie szeregu gatunków ptaków i ich głosów, a także stosowania wybranych metod w badaniach ornitologicznych.

Strona przedmiotu
1400-114PGEN-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z trzech bloków. Pierwszy dotyczy zagadnień z cytologii związanych z organizacją, ekspresją oraz dziedziczeniem materiału genetycznego. Drugi traktuje o podstawach genetyki, ze szczególnym naciskiem na organizację i zmienność materiału genetycznego oraz ekspresję informacji genetycznej. Trzeci przedstawia genomy różnych typów w ujęciu ewolucyjnym. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu oraz 60 godzin ćwiczeń, z których zajęcia realizowane w ramach bloku pierwszego i trzeciego są zajęciami laboratoryjnymi.

Strona przedmiotu
1400-236PPN-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad profesjonalnego przekazu informacji i praktyczne jej przećwiczenie. Zajęcia są skierowane do studentów, którzy chcieliby opanować problem wystąpień publicznych oraz doskonalić sposoby prezentacji i przedstawiania najróżniejszych zagadnień, w tym planów i wyników swoich badań. Ćwiczone będą głównie dwie podstawowe metody przekazywania wiedzy stosowane w praktyce akademickiej: referatu (wykładu) i postera (plakatu naukowego) kładąc nacisk na jakość przekazywania informacji, jej zrozumiałość i atrakcyjność dla odbiorcy.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)