Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
1400-215EPOP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Symptomy i przyczyny kryzysu środowiskowego. Ekologia populacji ludzkiej. Ekologiczne wskaźniki stanu środowiska. Monitoring przyrodniczy. Rola populacji ludzkiej w biosferze. Antropopresja jako czynnik doboru. Granice tolerancji, adaptacje. Synantropizacja i synurbizacja. Introdukcje i inwazje. Różnorodność biologiczna: genetyczna, gatunkowa, ekosystemowa. Specjacja i ekstynkcja. Przyczyny wielkich wymierań, ekstynkcja nowożytna. Struktura troficzna biocenozy. Gatunki kluczowe i redundancja, stabilność i odporność na zakłócenia. Gatunki rzadkie i zagrożone. Priorytety konserwatorskie. Zrównoważona eksploatacja populacji. Biocenozy półnaturalne. Sukcesja ekologiczna a ochrona przyrody. Produktywność a różnorodność w zbiorowiskach roślinnych. Koncepcja puli gatunków i hierarchiczny układ filtrów ekologicznych. Ekologiczne podstawy restytucji (restoration ecology). Praktyka restytucji przyrodniczej. Bank nasion a restytucja przyrodnicza. Dolina Rospudy - zagrożenia i motywy ochrony.

Strona przedmiotu
1400-217ESAD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wykorzystaniem pakietu R w statystycznej analizie danych metodami najczęściej stosowanymi w naukach biologicznych i środowiskowych. Praktyczne ćwiczenia uzupełnione są niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, dotyczącymi podstawowych pojęć statystycznych.

Strona przedmiotu
1400-126N2OPE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dedykowane są osobom, których praca w przyszłości będzie miała związek z ochroną przyrody, a więc przede wszystkim pracowników instytucji państwowych i urzędów zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, NGO i instytucji naukowych, działających zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej.

Wykłady:

- informacje ogólne o systemie Natura 2000: geneza powstania, podstawa prawna, powoływanie, funkcjonowanie i zarządzanie obszarami Natura 2000;

- przegląd siedlisk przyrodniczych chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE: charakterystyka, identyfikacja, zagrożenia, stan zachowania i metody ochrony

- przegląd gatunków roślin i zwierząt chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej UE: charakterystyka, identyfikacja, zagrożenia, stan zachowania i metody ochrony.

Ćwiczenia terenowe: 6-dniowy wyjazd terenowy celem poznania charakterystyki siedlisk i gatunkóww terenie i zanajomienia się z metodami ich ochrony i monitoringu.

Strona przedmiotu
1400-311PSP-OS1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium specjalizacyjne - godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium specjalizacyjne - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-312PSP-OS2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium specjalizacyjne - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-311SSPEC-OS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium specjalizacyjne - godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium specjalizacyjne - godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium specjalizacyjne - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2a4334331 (2022-08-26)