Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 4 semestr 2 rok - przedmioty wszystkie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
2102-L-Z4AN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Analiza danych społecznych realizowany jest w formie kursu internetowego na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus.

Podstawowym celem jest przekazanie uczestnikom kursu podstaw wiedzy i umiejętności z zakresu analizy danych społecznych.

W ramach kursu istnieje możliwość uzyskania certyfikatu kwalifikacji zawodowych SPSS Technology Junior Expert zgodnie z Regulaminem Systemu Akredytacji i Certyfikacji Predictive Solutions pod patronatem IBM Polska.

Strona przedmiotu
2102-L-Z4ANPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie problematyki antropologii polityki.

Klasyczna problematyka subdyscypliny.

Antropologia realnego socjalizmu, postkomunizmu i postkolonializmu.

Antropologia jako narzędzie rozumienia rzeczywistości politycznej i instrument jej wyjaśniania.

Przedmiot ma pomóc studentom w zrozumieniu rzeczywistości politycznej przez pryzmat problematyki antropologii polityki. Klasyczna problematyka subdyscypliny, jak i ta nowsza – związana z antropologią realnego socjalizmu, postkomunizmu i postkolonializmu – ma pomóc w szerszym rozumieniu rzeczywistości politycznej i dać instrumentarium do jej wyjaśniania. Przedmiot ma także sprzyjać umiejętności analitycznego myślenia o procesach społeczno-kulturowych i ich związkach z polityką.

Strona przedmiotu
2102-L-Z4KOBL-OG-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Kurs internetowy - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest historii konfliktów na Bliskim Wschodzie i obecnej sytuacji w regionie.

Strona przedmiotu
2102-L-Z4-MYPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadnicze problemy i główne tradycje myśli politycznej.

Pojęcia, struktura i funkcja podstawowych kategorii myśli politycznej.

Pluralizm oraz procesy kontynuacji i dyskontynuacji.

Główne wyznaczniki (antropologiczne, historiozoficzne, ontologiczne i epistemologiczne) wpływające na zmienność i różne sposoby pojmowania natury polityki.

Strona przedmiotu
2102-L-Z4NTPR-OG-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2102-L-Z4SVPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja i historia savoir-vivre’u.

Savoir-vivre w rzeczywistości politycznej.

Praktyczne zastosowanie savoir-vivre’u w działalności politycznej.

Strona przedmiotu
2102-L-Z4SPRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcia systemu politycznego, ustroju politycznego, systemu rządów, konstytucji.

Podstawowe dylematy ustrojowe Polski Ludowej.

Proces transformacji systemowej od lat 80-tych XX wieku.

Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP z 1997 roku.

Wartości i zasady ustroju politycznego RP.

System źródeł prawa RP w aspekcie praktyki jego funkcjonowania.

System wyborczy w RP.

Ustrój organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Strona przedmiotu
2102-L-Z4TMPO-MP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Techniki manipulacji politycznej (30 godzin) – manipulacja polityczna jako metoda działań psychotechnicznych i socjotechnicznych oraz jej specyfika.

Strona przedmiotu
2102-L-Z4-WSPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy doktrynalne oraz tradycje polityczne i konstytucyjne współczesnych demokracji.

Prawo wyborcze i rozwój nowoczesnych partii politycznych.

Konstytucyjne modele systemu rządów Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Szwajcarii w ujęciu historycznym, problemowym i porównawczym.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)