Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2104-L-D1GEPO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot i założenia metodologiczne geografii politycznej. Początki i kierunki rozwoju. Treść i zakres. Cele i metody badań. Związek z innymi naukami. Środowisko geograficzne a zjawiska polityczne - wzajemne relacje. Geopolityka. Główne szkoły i teorie geopolityki. Wpływ geopolityki na rozwój geografii politycznej. Interpretacja zjawisk i procesów politycznych przy pomocy czynnika geograficznego. Jednostki geopolityczne na mapie świata: państwa i terytoria. Terytoria powiernicze, kolonialne, niekolonialne i inne. Dynamika zmian na mapie świata. Obszar i granice państw. Pojęcie granicy, jej rodzaje i funkcje. Zmienność granic. Obszary, granice morskie i powietrzne. Procesy internacjonalizacji życia politycznego.

Strona przedmiotu
2104-L-D1HPXX
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Polityczne aspekty odrodzenia niepodległego państwa polskiego. Kształtowanie granic państwa (wojna i działania polityczne). Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Reformy społeczno-gospodarcze. Przewrót majowy w 1926 roku i rządy sanacji. Zmiany ustrojowe i polityczne. Polska w latach II Wojny Światowej. Wielkie mocarstwa wobec Polski. Powojenna Polska: kształt terytorialny, ludność, potencjał ekonomiczny. System polityczny po 1945 roku. Monopolizacja władzy. Geneza stalinizmu, zakres i formy uzależnienia od ZSRR. Społeczeństwo a władza. Opozycja: przemiany, formy walki. Rola kościoła katolickiego. NSZZ "Solidarność" i przemiany lat osiemdziesiątych. Stan wojenny. Początki transformacji ustrojowej.

Strona przedmiotu
2104-L-D1HISM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje problemy historii stosunków międzynarodowych w okresie od kongresu wiedeńskiego /1814-15/ do wybuchu II wojny światowej /1939/

Strona przedmiotu
2100-WLAINT-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie własności intelektualnej.

Podział praw własności intelektualnej i praw autorskich, w tym ochrony twórczości.

Zdolność patentowa, informacja patentowa, zasady prawa patentowego w perspektywie akademickiej.

Strona przedmiotu
2104-L-D1POPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota i pojęcie prawa. Normy i przepisy prawne. System prawa. Elementy prawa karnego. Elementy prawa cywilnego (część ogólna, zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe). Elementy prawa pracy.

Strona przedmiotu
2104-L-D1PRAK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po ukończeniu praktyki student powinien umieć wskazać praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji w kontekście szeroko rozumianej polityki społecznej realizowanej na różnych szczeblach. Powinien również umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy podejmując kroki do pełnej aktywizacji i wykorzystania swoich zasobów ze zdobytą na studiach wiedzą kierunkową na czele.

Strona przedmiotu
2104-L-D1WNSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geneza, pojęcie i istota "stosunków międzynarodowych". Wizje rzeczywistości międzynarodowej. Uczestnicy stosunków międzynarodowych. Międzynarodowe stosunki polityczne - dyplomacja. Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Prawo międzynarodowe. System Narodów Zjednoczonych. Polityka zagraniczna RP. Europa. Porządek międzynarodowy w dobie globalizacji. Konflikty i sposoby rozwiązywania konfliktów. Współczesne konflikty zbrojne.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)