Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia organizacji i pracy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia organizacji i pracy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2500-PL-PS-SP3-F8 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter warsztatowy i służą pogłębieniu znajomości podejść Assessment Center oraz Development Center (Ośrodki Oceny i Ośrodki Rozwoju). Procedury te są często stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi w celu oceny kandydatów do pracy i pracowników, w tym również pod katem ich rozwoju. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności wykorzystania technik symulacyjnych i wywiadu ustrukturyzowanego jako narzędzi stosowanych w obydwu procedurach. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują charakterystykę i specyfikę obydwu podejść, zakres ich wykorzystania w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz przygotowywanie, prowadzenie, analizę wyników i opracowanie oraz udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom. Ponadto, dyskutowane są metodologiczne problemy rzetelności i trafności Assessment i Development Centre.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-F3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kultura organizacji jest zjawiskiem szalenie złożonym, zarówno jako konstrukt teoretyczny jak i obiekt pomiaru. Zostaną omówione różne definicje i podejścia do kultury organizacyjnej oraz wypływające z nich propozycje opisu i/lub pomiaru. Szczegółowo będzie omówione podejście jakościowe E.H. Scheina i proponowane w tym podejściu sposoby badania kultury. Na końcowych zajęciach analizowane będą opisy realnie istniejących kultur różnych organizacji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O6 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są składanką autorskich wykładów prowadzonych przez pracowników Katedry Psychologii Osobowości, Katedry Psychologii Społecznej oraz zapraszanych gości. Celem jest prezentacja współczesnych badań na temat szeroko rozumianych mechanizmów związanych z rozwojem osobwości (np. mechanizmów samoregulacji, samokontroli, procesów związanych z Ja) oraz metod rozwoju osobowości (np. treningów twórczości lub warsztatów kompetencji społecznych).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-F7 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-O4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówione zostaną różne metody diagnozy (standardowe, swobodne, symulacyjne) i ich zastosowanie do problemów organizacyjnych (rekrutacja, ocena, zapotrzebowanie na wiedzę itp.).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówione zostaną różne metody diagnozy (standardowe, swobodne, symulacyjne) i ich zastosowanie do problemów organizacyjnych (rekrutacja, ocena, zapotrzebowanie na wiedzę itp.).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-O2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy. Dla wielu studentów specjalizacji psychologii organizacji pracy praktyczna znajomość prawa pracy będzie nieodzownym elementem ich przyszłej pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawiający problemy i zjawiska odnoszące się do członków organizacji: kultury organizacyjnej, postawom wobec pracy, motywacji, kierowania i kariery oraz warunkom pracy

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-F1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci pogłębiać będą wiedzę na temat postaw pracowników wobec swojej pracy i zatrudniającej ich organizacji. Omawiane będą przede wszystkim problemy związane z kształtowaniem się zadowolenia, przywiązania do organizacji, zaangażowania w pracę oraz poczucia wsparcia organizacyjnego i dopasowania człowiek - organizacja.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą podstaw nieterapeutycznej pracy psychologicznej z grupami. Omawiane będą formy nieterapeutycznej pracy z grupami, proces grupowy, formułowanie celów pracy grupy (w tym szkoleniowych) oraz ewaluacja, rola trenera oraz etyka pracy trenera.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-F4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przegląd wybranych koncepcji kierowania i przewodzenia pod kątem ich wykorzystania w praktyce organizacyjnej i liderskiej. Zajęcia są prowadzone w formie przygotowania, prezentacji i dyskusji studiów przypadków, za których podstawę służą filmy fabularne.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-F9 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-F2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom systematycznej wiedzy i doskonalenie umiejętności przygotowania, prowadzenia i analizy (z perspektywy uczestnika, doradcy, nauczyciela lub trzeciej strony) procesu negocjacji. Większość zajęć ma charakter ćwiczeń opartych na grach negocjacyjnych. Prezentacje i dyskusje przeczytanych tekstów służą wskazaniu możliwości wykorzystania mechanizmów psychologicznych wpływających na przebieg i wyniki negocjacji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-O5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3-F10 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)