Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty Historii I stopnia, I roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii)

Jednostka: Wydział Historii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty Historii I stopnia, I roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
2900-L-HST1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami i warsztatem pracy historyka dziejów starożytnych za pomocą zajęć o charakterze monograficznym. Ćwiczenia te kształtują umiejętności analizy źródeł charakterystycznych dla starożytności, interpretacji faktów historycznych, posługiwania się materiałami pomocniczymi oraz opracowaniami w celu uzyskania syntetycznego obrazu badanego zagadnienia.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, I rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 60 godz. przygotowanie do zajęć, 30 godz. przygotowanie do kolokwium i konsultacje).

Strona przedmiotu
2900-L-HST2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-L-HSTZP-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentujący historię starożytną ziem polskich z uwzględnieniem szerszego tła przemian kulturowych następujących na przestrzeni kolejnych epok na obszarze Starego Świata.

Przedmiot obowiązkowy w ramach programu studiów licencjackich na kierunku Historia.

Strona przedmiotu
2900-L-NH-KPHK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium będzie okazją do przyjrzenia się dynamicznym przemianom technologicznym, społecznym i kulturowym przełomu XIX i XX wieku z perspektywy wynalazku, jakim było kino. Za symboliczną datę początków kina przyjmuje się 28 grudnia 1895 roku, gdy bracia August i Louis Lumière zorganizowali w Paryżu pierwszy publiczny pokaz kinematografu. W istocie jednak źródeł ruchomego obrazu należy szukać o wiele wcześniej i lokalizować je w o wiele szerszych kontekstach niż tylko technologicznego doskonalenia fotografii. W trakcie zajęć przyjrzymy się wielu wynalazkom, odkryciom naukowym i praktykom kulturowym, które poprzedzały wynalezienie kinematografu i miały ogromny wpływ na dalszy rozwój kina. Wyjdziemy z założenia, że kino ma różne prehistorie i historie -by je zrozumieć, konieczne jest sięgnięcie po metody badań historii kulturowej, antropologii kultury wizualnej i filmoznawstwa.

Strona przedmiotu
2900-L-LAC1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Są to zajęcia przygotowujące do czytania ze zrozumieniem tekstów łacińskich. Przygotowanie polega na zapoznaniu studentów z fleksją łacińską, wyćwiczeniu sprawnego posługiwania się nią, zapoznaniu z podstawowymi konstrukcjami składniowymi zdania łacińskiego, pamięciowym przyswojeniu elementarnego słownictwa i nabyciu umiejętności posługiwania się słownikiem.

Strona przedmiotu
2900-L-LAC2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Są to zajęcia przygotowujące do czytania ze zrozumieniem tekstów łacińskich. Przygotowanie polega na zapoznaniu studentów z fleksją łacińską, wyćwiczeniu sprawnego posługiwania się nią, zapoznaniu z podstawowymi konstrukcjami składniowymi zdania łacińskiego, pamięciowym przyswojeniu elementarnego słownictwa i nabyciu umiejętności posługiwania się słownikiem.

Przedmiot obowiązkowy, studia stacjonarne I stopnia.

Strona przedmiotu
2900-L-NH-KULT brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć „Kultura materialna i teorie rzeczy” jest zapoznanie z podstawowymi teoriami i perspektywami w badaniu rzeczy oraz szeroko rozumianych materialnych obiektów. Zajęcia opierają się na bliskiej lekturze tekstów całej grupy i kolektywnym namyśle. Na zajęciach będziemy się starać wypracować kategorie pomocne do opisu i analizy przedmiotów, obiektów, materii i materialności w relacji do ludzi, przestrzeni i innych bytów.

Strona przedmiotu
2900-L-NH-ANTR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zjawiskami, pojęciami i kategoriami analizy kultury. Celem jest prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy egzamin ustny.

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia)

Strona przedmiotu
2900-L-NH-FILOZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie przybliżenie uczestnikom historii filozofii. Szczególnie zaś będą nas interesowali filozofowie, dla których ważna była refleksja nas historią i społeczeństwem.

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia).

Strona przedmiotu
2900-L-NS-GSEK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-L-NS-POL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas studiów historycznych studenci powinni zapoznać się z podstawowymi założeniami, metodologią i nurtami badań wybranych, pokrewnych historii, nauk społecznych m.in. politologii. Z jednej strony ma to poszerzyć ich horyzonty intelektualne, z drugiej zaś – uwrażliwić na konieczność uprawiania historii zgodnie z postulatem interdyscyplinarności, wzbogacając tym ich warsztat naukowy.

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia).

Strona przedmiotu
2900-L-NS-SOC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas studiów historycznych studenci powinni zapoznać się z podstawowymi założeniami, metodologią i nurtami badań wybranych, pokrewnych historii, nauk społecznych np. socjologii. Z jednej strony ma to poszerzyć ich horyzonty intelektualne, z drugiej zaś – uwrażliwić na konieczność uprawiania historii zgodnie z postulatem interdyscyplinarności, wzbogacając tym ich warsztat naukowy.

Studia stacjonarne I stopnia, przedmiot do wyboru.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie do zaliczenia).

Strona przedmiotu
2900-L-OB1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Objazd - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Objazd - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot złożony z dwóch części: asynchronicznego wykładu na platformie Kampus, stanowiącego wprowadzenie do ćwiczeń terenowych, i ćwiczeń terenowych. Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych stylów w architekturze, od średniowiecza do XX w. i umiejętności ich rozpoznawania w terenie i przybliżonego datowania, opanowanie podstawowej terminologii sztuk pięknych i jej zastosowanie do omawiania obiektów zabytkowych, zrozumienie znaczenia różnego rodzaju zabytków architektonicznych, układów przestrzennych i krajobrazu kulturowego jako źródeł do badań historycznych.

Strona przedmiotu
2900-HJS-L-POWI brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest wprowadzeniu do zagadnień ochrony własności intelektualnej w środowisku humanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego.

Strona przedmiotu
2900-HJS-L-TI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-L-WPCS-WSCH-E brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Test ze starożytnego wschodu jest częścią egzaminu z przedmiotu "Węzłowe problemy cywilizacji starożytnych" (test dobrowolny)

Strona przedmiotu
2900-L-WPCS-E brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student samodzielnie pogłębia znajomość głównych problemów dziejów starożytnych oraz ćwiczy umiejętność krytycznej oceny różnych interpretacji zjawisk i procesów historycznych oraz umiejętności z zakresu komunikacji naukowej.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, I rok

Forma zajęć: praca własna studenta.

ECTS 6 (bilans pracy studenta: praca własna studenta 180 godz.).

Pomocą w przygotowaniu do egzaminu będzie cykl wykładów online wygłoszonych przez różnych pracowników Zakładu Historii Starożytnej. Studenci mogą się spodziewać na egzaminie pytań z problematyki poruszanej na tych wykładach

Strona przedmiotu
2900-L-WBH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku z podstawami warsztatu badawczego historyka. Uwzględniają one zarówno zagadnienia teoretyczne jak i zadania praktyczne, przygotowujące do samodzielnej pracy w dalszym toku studiów. Podczas zajęć student nie rozwiązuje problemów naukowych, ale uczy się procedur badawczych, zapoznaje się z podstawami warsztatu historycznego.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, I rok.

4 ECTS (bilans pracy studenta: 30 godz. kontaktowych, 45 godz. przygotowanie do zajęć, 45 godz. przygotowanie pracy pisemnej i konsultacje).

Strona przedmiotu
2900-HJS-L-WPPU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do pisarstwa naukowego.

Strona przedmiotu
2900-L-WPHST-PB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praca pisemna - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opracowanie przez studenta wskazanego tematu z zakresu historii starożytnej pod kierunkiem opiekuna naukowego, przeprowadzenie kolejnych etapów postępowania badawczego oraz prezentacja wyników własnych badań.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)