Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia, II rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia, II rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3001-11A2AK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich oraz tekstów kultury w ujęciu porównawczym. W znacznej mierze mają charakter warsztatowy – na konkretnych przykładach uczą myślenia o tekście literackim w kontekście innych dzieł literackich, dyskursów, sztuk czy mediów.

Strona przedmiotu
3001-P1A2AP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są analizie dwudziestowiecznych i współczesnych tekstów literackich oraz tekstów kultury w ujęciu porównawczym. Przybliżają przydatne w takiej analizie pojęcia, kategorie i narzędzia metodologiczne. Proponują spojrzenie na interesujące i ważne fragmenty historii (głównie) polskiej literatury XX i XXI wieku z perspektywy komparatystycznej.

Strona przedmiotu
3007-N1A2DW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów i studentek do nauczania języka polskiego z uwzględnieniem istotnych elementów edukacji medialnej. Wykorzystane zostaną teksty kultury z rozmaitych dziedzin, słuchacze i słuchaczki kursu będą mieć możliwość zapoznania się z metodami kształcenia wykorzystującymi współczesne multimedia. W trakcie zajęć stosowane będą narzędzia pracy przydatne zarówno do kształcenia stacjonarnego, jak i zdalnego.

Strona przedmiotu
3007-W1A2FW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć obejmuje zagadnienia związane ze współczesnym rynkiem wydawniczym w Polsce.

Strona przedmiotu
3007-G1A2GJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest rozwinięcie wiedzy studentów w zakresie nauczania gramatyki polskiej cudzoziemców. Przedmiotem wykładu będzie wprowadzanie zagadnień gramatycznych na lekcjach języka polskiego jako obcego, funkcje wybranych kategorii gramatycznych polszczyzny i porównanie ich z innymi językami.

Strona przedmiotu
3007-T1A2GK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie w podstawowe zagadnienia gramatyki kontrastywnej istotne z punktu widzenia tłumacza zajmującego się parą językową polski - angielski.

Strona przedmiotu
3003-11A2GR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁAD GOJP II

Celem wykładu z GOJP-u 2 jest poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej zagadnień słowotwórczych, które na rocznym kursie GOJP 1 nie były szczegółowo omawiane albo celowo pominięte. Dotyczą one zwłaszcza gramatycznych, semantycznych i pragmatycznych aspektów słowotwórstwa. Tematy zorganizowane są w dziesięciu punktach (nie odpowiadają one poszczególnym wykładom); przedstawiają one kolejność omawiania zagadnień i ich zakres.

Strona przedmiotu
3007-W1A2HE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis przedmiotu Zajęcia poświęcone są omówieniu najważniejszych zjawisk z dziejów polskiego edytorstwa czasów nowoczesnych i współczesnych (od przełomu oświeceniowego do początków XXI wieku).

Strona przedmiotu
3001-11A2LW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawiający wybrane problemy literatury polskiej w latach 1945-1989.

Strona przedmiotu
3001-11A2LR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) mają na celu prześledzenie rozwoju wybranych prądów literackich, kulturowych i ideologicznych polskiego romantyzmu z uwzględnieniem kontekstów filozoficznych, antropologicznych oraz tła zachodnioeuropejskiego, a także zapoznanie studentów zarówno z kanonicznymi, jak i z mniej znanymi tekstami literatury pierwszej połowy XIX wieku.

Strona przedmiotu
3007-W1A2IN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są pozyskiwaniu informacji w pracy edytora, redaktora i korektora tekstów naukowych. Omawiane są na nich sposoby poszukiwania autorytatywnej wiedzy w literaturze pomocniczej – drukowanej i cyfrowej. Przedstawione i scharakteryzowane zostaną najważniejsze wyszukiwarki i katalogi oraz internetowe bazy danych z zakresu szeroko pojętej nauki o literaturze.Oprócz tradycyjnych zagadnień związanych z warsztatem bibliograficznym polonisty pojawią się zagadnienia dotyczące specjalistycznych poradników w pracy redaktora (edytora) tekstu oraz wydawcy książki i prasy. Podczas zajęć dyskutowane będą także kwestie z zakresu czytelnictwa i bibliotekoznawstwa. Zajęcia przygotowują do samodzielnego wykonywania kwerendy, tworzenia bibliografii, przypisów i indeksów, a także do opracowywania źródeł oraz ich krytycznej interpretacji.

Strona przedmiotu
3007-M1A2JF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Terminem „język filmu” określa się dziś najczęściej zespół wszystkich środków wyrazu, jakimi dysponuje kino i jakie są charakterystyczne tylko dla niego, a także sposoby ich łączenia i system reguł organizujących wypowiedź filmową. Na zajęciach określimy te reguły i pokażemy, w jaki sposób wiedza o nich jest przydatna do analizy dzieła audiowizualnego.

Strona przedmiotu
3007-M1A2JZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Język mediów" to przedmiot obejmujący zagadnienia lingwistyczne, związane z funkcjonowaniem współczesnych mediów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Mieszczą się w nich tematy dotyczące różnych odmian języka polskiego w mediach, m.in. języka polityki, sportu, Internetu, radia, telewizji i prasy, a także gatunków medialnych. W odniesieniu do tych odmian analizowane są: specyficzne słownictwo i frazeologia, zagadnienia gramatyczne oraz ogólnie problemy komunikowania się w ujęciu pragmatycznym, socjolingwistycznym i genologicznym.

Strona przedmiotu
3007-G1A2JJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach cyklu wykładów zostaną poruszone zagadnienia związane z psychopedagogicznymi i lingwistycznymi uwarunkowaniami akwizycji oraz uczenia się/nauczania języka polskiego jako drugiego kodu komunikacyjnego w tle uwarunkowań migracji.

Strona przedmiotu
3007-G1A2JO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się dwóch modułów:

1) Podręczniki i materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego jako obcego

2) Programy nauczania w dydaktyce języka polskiego jako obcego

Strona przedmiotu
3007-M1A2JR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Te zajęcia są wprowadzeniem do następujących po nich zajęć z poetyki i krytyki reklamy. Refleksję kompozycyjną i tematologiczną o reklamie poprzedza komponent historyczny w postaci reklamy jako przedmiotu badań. Konieczne też jest usytuowanie praktyki reklamy w kulturze popularnej oraz odniesienie jej do kierunków i nurtów badań humanistycznych i społecznych. Szczególne wyzwanie stanowi tzw. dyskurs multimodalny odrzucający lub ograniczający rolę języka jako podstawowego medium komunikacji.

Strona przedmiotu
3003-P1A2JA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie językowych uwarunkowań przekładu, zwłaszcza tekstu literackiego i tekstu naukowego z dziedziny nauk humanistycznych. Ich celem jest uwrażliwienie uczestników na obcowanie z tekstem przetłumaczonym. W ramach zajęć pokazuje się z miejsce literatury przełożonej w systemie literatury, wpływ przekładów na kształtowanie się języka narodowego, ale przede wszystkim problemy, jakie stwarzają przekładowi różnice między językiem źródłowym a docelowym. Zajęcia składają się z bloków tematycznych poświęconych bardziej szczegółowym zagadnieniom: 1. oddanie warstwy dźwiękowej (onomatopeje, kalambury, aliteracje), 2. problemy związane ze strukturą kategorii morfologicznych i ich wartości, wykorzystaniem środków składniowych, grami językowymi, 3. różnymi obyczajami dotyczącymi różnych typów przekładów (np. naukowego, artystycznego, prasowego dla dzieci, dla dorosłych) oraz stylizacją czy wykorzystaniem gwar, żargonu itp.).

Strona przedmiotu
3001-11A2KP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studenta z przedmiotem, teorią oraz podstawową metodologią badań komparatystycznych. Przysposabiają do szerokiego, interliterackiego, interdyskursywnego i intermedialnego postrzegania zjawisk humanistycznych, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym. Teorii badań komparatystycznych towarzyszy praktyka analityczno-interpretacyjna tekstów literackich (i różnych tekstów kultury) w ujęciu porównawczym i kontekstowym.

Strona przedmiotu
3001-P1A2KP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studenta z przedmiotem, teorią oraz podstawową metodologią badań komparatystycznych. Przysposabiają do szerokiego, interliterackiego, interdyskursywnego i intermedialnego postrzegania zjawisk humanistycznych, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym. Teorii badań komparatystycznych towarzyszy praktyka analityczno-interpretacyjna tekstów literackich (i różnych tekstów kultury) w ujęciu porównawczym i kontekstowym.

Strona przedmiotu
3003-11A2KT brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy kształtowaniu świadomości językowej oraz umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w jego warstwie gramatycznej (fleksja, składnia) oraz zapoznaniu studenta z najtrudniejszymi problemami polskiej ortografii i interpunkcji, a także kwestiami normatywnymi polskiej wymowy; wyposażeniu go w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich oceny.

Strona przedmiotu
3007-N1A2LM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia będą poświęcone lekturze tekstów adresowanych do dzieci i młodzieży, zarówno utworów należących do kanonu, jak i najnowszych. Celem zajęć jest ukazanie literatury dla dzieci i młodzieży w szerokiej perspektywie – kulturoznawczej, psychologicznej i literaturoznawczej, z uwzględnieniem miejsca tekstów dla młodych czytelników w historii literatury, genologii tych tekstów i ich związków z kulturą popularną.

Strona przedmiotu
3001-P1A2LP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są literaturze i kulturze polskiej lat 1864-1918. Wprowadzają one słuchaczy w najważniejsze zagadnienia historii literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku (1864-1918) w perspektywie najważniejszych zjawisk literatury i kultury europejskiej. Okres ten traktowany jest jako całość o zmiennej dynamice. Zachowując strukturalny zwyczajowy podział na epokę pozytywizmu i Młodej Polski, ćwiczenia wykorzystują kategorie formacji kulturowych, które ujmują zjawiska artystyczne i przemiany świadomości literackiej w dłuższym przebiegu. Taki sposób myślenia o literaturze XIX wieku pozwala łatwiej wprowadzić perspektywę porównawczą – ukazać zjawiska polskie na tle literatury Europy Zachodniej, Rosji i Skandynawii (żeby wskazać najważniejsze dla tego czasu kierunki inspiracji). Ćwiczenia pokazują także możliwości interpretacji tekstów literackich, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy komparatystycznej i kulturowej. Szczegółowy program zależy od prowadzącego ćwiczenia.

Strona przedmiotu
3001-P1A2LR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu prześledzenie rozwoju wybranych prądów literackich, kulturowych oraz ideowych epoki romantyzmu, a także zapoznanie studentów z literaturą i kulturą polską pierwszej połowy XIX wieku.

Strona przedmiotu
3007-T1A2LS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-G1A2MU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi metod nauczania i strategii uczenia się, obejmującymi m.in.: uwarunkowania procesów pamięciowych; rozwój mechanizmów uczenia się w kontekście rozwoju psychicznego, fizycznego i moralnego dziecka, w tym rozwoju sprawności językowych; metody i strategie kształcenia polonistycznego dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów (w tym osób z dysleksją, uczniów zdolnych i in.).

Strona przedmiotu
3007-N1A2MU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie podstawowych aspektów pracy w szkole oraz kształtowanie umiejętności, niezbędnych w zawodzie nauczyciela polonisty oraz nauczyciela wychowawcy. Na zajęciach studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi metod nauczania i strategii uczenia się, obejmującymi m.in.: uwarunkowania procesów pamięciowych; rozwój mechanizmów uczenia się w kontekście rozwoju psychicznego, fizycznego i moralnego dziecka, w tym rozwoju sprawności językowych; metody i strategie kształcenia polonistycznego dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów (np. osób z dysleksją, uczniów zdolnych).

Strona przedmiotu
3001-P1A2ME brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone wybranym aspektom związanym z humanistyką cyfrową.

Strona przedmiotu
3007-G1A2MJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z problemami kształcenia językowego w szkole podstawowej; rozwijają

umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i

pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Strona przedmiotu
3007-N1A2MJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z problemami kształcenia językowego w szkole podstawowej; rozwijają umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Strona przedmiotu
3007-G1A2ML brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z problemami kształcenia literacko-kulturowego w szkole podstawowej; rozwijają umiejętności praktycznego wykorzystania na lekcjach języka polskiego różnych dziedzin wiedzy polonistycznej oraz psychologicznej i pedagogicznej w planowaniu i organizacji pracy z uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej. Ponadto zapoznają się z możliwościami wykorzystania technologii multimedialnych w pracy na lekcji oraz w warsztacie nauczyciela polonisty.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)