Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3305-LAL3-31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia, prowadzone w formie konwersatorium, mają na celu ukazanie studentkom i studentom, w jaki sposób XIX-wieczna literatura latynoamerykańska przekształca się w latynoamerykańską literaturę współczesną. Każde zajęcia składają się z dwóch części: z wprowadzenia przedstawianego przez wykładowczynię i z analizy wybranych tekstów, dokonywanej wspólnie ze studentami.

Strona przedmiotu
3305-LAL4-31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Literatura Ameryki Łacińskiej IV" jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów III roku studiów licencjackich. Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami literatury Ameryki Łacińskiej od lat 40-tych do 60-tych XX wieku.

Strona przedmiotu
3305-LH4-31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd najważniejszych tendencji w prozie hiszpańskiej w ujęciu chronologicznym. Analiza wybranych utworów prozatorskich uznanych za najbardziej reprezentatywne dla danej epoki, nurtu czy tendencji.

Strona przedmiotu
3305-NJHdCL2-31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie uprzednio nabytych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego, rozróżnianie stylów i odmian języka, poznawanie nowych zwrotów frazeologicznych i języka specjalistycznego zwiazanego z przedmiotem badan, precyzyjne wyciąganie wniosków oraz wyrażanie własnych poglądów na omawiane tematy. Niniejszy kurs stymuluje rozumienie przekazu pisemnego i ustnego poprzez analizę i komentarz do tekstów reprezentatywnych dla różnych stylów i gatunków . Sczególną uwagę zwraca się na różnice rejestrów jezykowych, poznanie nowego słownictwa i frazeologii, różnice leksykalno-gramatyczne oraz systematyzację wybranych problemów gramatycznych dla osiągmięcia precyzyjnej wypowiedzi.

Strona przedmiotu
3305-NJHdCL3-31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie uprzednio nabytych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego, rozróżnianie stylów i odmian języka, poznawanie nowych zwrotów frazeologicznych i języka specjalistycznego zwiazanego z przedmiotem badan, precyzyjne wyciąganie wniosków oraz wyrażanie własnych poglądów na omawiane tematy. Niniejszy kurs stymuluje rozumienie przekazu pisemnego i ustnego poprzez analizę i komentarz do tekstów reprezentatywnych dla różnych stylów i gatunków . Sczególną uwagę zwraca się na różnice rejestrów jezykowych, poznanie nowego słownictwa i frazeologii, różnice leksykalno-gramatyczne oraz systematyzację wybranych problemów gramatycznych dla osiągmięcia precyzyjnej wypowiedzi.

Strona przedmiotu
3305-RTNH1-31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie wdrożyć Studentów w praktykę czytania tekstów naukowych, z zachowaniem precyzji rozumienia lecz także przy świadomości nieoznaczonego charakteru wiedzy. Podczas zajęć ustalimy w jaki sposób zachować w podejściu do tekstu jednocześnie postawę bezwarunkowej uważności przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernego perfekcjonizmu. Ważnym elementem zajęć będzie poszukiwanie wartości pisania i czytania tekstów naukowych dla ich autorów i czytelników, poza ich wymiarem związanym z karierą akademicką. Zmierzymy się z pojęciami takimi jak: subiektywizm i obiektywizm, krytyka, błąd, oryginalność etc., poszukując efektywnej i przyjaznej formuły pisania.

Strona przedmiotu
3305-RTNH2-31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą rozpoznawaniu i wykorzystywaniu praktyk dyskursywnych właściwych dla dyskursu naukowego, rozumianego jako struktura umożliwiająca odnoszenie się do zjawisk dwojako: jako odmiennych na sposób inny, niż dychotomiczny, oraz jako poddających się procedurom łączenia w spójną całość. Nauka posługiwania się językiem naukowym będzie więc polegała na dostrzeganiu i próbie uchwycenia w tekstach, także własnych, relacji między wartościami odrębnymi w sposób nieredukowalny.

Strona przedmiotu
3305-SKAL-31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom sztuki hispanoamerykańskiej od czasów prehistorycznych do XX w., przedstawienie najważniejszych dzieł i zabytków ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturowego ich powstania, a także ich analiza w powiązaniu z innymi dyscyplinami takimi jak literatura latynoamerykańska czy myśl filozoficzno-społeczna.

Strona przedmiotu
3305-SKH-31 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów ogólnej wiedzy na temat sztuki Hiszpanii.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)