Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
kryminologia
politologia
praca socjalna
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
resocjalizacja
socjologia
socjologia stosowana i antropologia społeczna
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)