Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
kryminologia
politologia
praca socjalna
prawo
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
socjologia
socjologia stosowana i antropologia społeczna
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)