Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 3700-AL-SEMM2
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

K_17, K_W19

Rodzaje i specyfikę przedmiotu i metodologii dyscyplin, które dotyczą studiów nad kulturą,

Podstawową terminologię z zakresu antropologii kultury i filozofii

Teorie i metodologie dyscyplin, które zajmują się studiami nad kulturą,

Powiązania między dyscyplinami humanistycznymi

Nabył podstawy podejścia interdyscyplinarnego w studiach kulturoznawczych,

Zna klasycznych autorów filozoficznych,

Najnowsze podejścia w zakresie wypracowania badań w kulturoznawstwie i kierunki rozwoju tych badań,

Podstawowe metody interpretacji dzieła sztuki wizualnej, w tym analizy ikonograficznej i stylistycznej,

Zależności między rozwojem kultury i przemianami społecznymi

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U1, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11, K_U13

Wyszukiwać i interpretować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, tekstów literackich, filozoficznych i historycznych,

Interpretować dzieło sztuki wizualnej, także w kontekście innych źródeł epoki,

Zastosować w rozwiązywaniu problemów i opracowywaniu tematów badawczych podstawowe ujęcia teoretyczne i paradygmaty właściwe wiedzy o kulturze, w tym antropologii kulturowej, filozofii, historii i semiotyce kultury,

Uczestniczyć w dyskusji na tematy kulturoznawcze, w tym przedstawiać logiczna argumentację i wyciągać krytyczne wnioski,

Zaprezentować wyniki samodzielnej analizy problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej,

Przygotować prezentacje pisemna i ustną,

Posługiwać się podstawowymi narzędziami cyfrowymi oraz przydatnymi do tych celów zasobami Internetu.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01, K_03, K_04, K-K07, K_K10

Uświadomienia sobie zasad i potrzeby pracy zespołowej w grupie interdyscyplinarnej

Pracy w grupie zarówno jako moderator i wykonawca powierzonego zadania

Realizowania planów pracy własnej, będącej wkładem w dane zajęcia, zgodnie z wytycznymi prowadzącego

Zrozumienia podstawowych wyzwań związanych z badaniem kultury i relacji kulturowych,

Aktywnego uczestnictwa w dyskusji w języku polskim

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:00 - 18:30, Budynek Dydaktyczny - Dobra 72, sala 1 - konferencyjna
Jerzy Axer, Tomasz Zarycki, Piotr Kulas 8/10 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 12:45, Budynek Dydaktyczny - Dobra 72, sala 4
Zbigniew Kloch, Szymon Wróbel 7/10 szczegóły
3 co druga środa (parzyste), 9:45 - 12:45, Budynek Dydaktyczny - Dobra 72, sala 4
Szymon Wróbel 8/10 szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/10 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.