Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPST2CW Kod Erasmus / ISCED: 11.201 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Przedmioty obowiązkowe na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z::

• rachunkiem różniczkowym dla funkcji jednej zmiennej

• rachunkiem całkowym, pojęciem całki oznaczonej, całki niewłaściwej.

Skrócony opis:

Definicje prawdopodobieństwa i jego własności. Zmienne losowe, parametry rozkładów. Rozkłady zmiennych losowych: dwumianowy, Poissona, normalny, chi - kwadrat, Studenta. Zmienne losowe n - wymiarowe. Podstawowe pojęcia statystyki, metody pobierania prób. Szeregi statystyczne jednocechowe i ich opracowanie: szereg rozdzielczy, diagram, histogram, parametry rozkładu. Estymacja punktowa. Przedziały ufności dla wartości przeciętnej i wariancji. Weryfikacja hipotez statystycznych; testy istotności. Populacje dwuwymiarowe: prosta regresji, współczynnik korelacji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów), korelacja krzywoliniowa.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z tematyką:

• elementy rachunku prawdopodobieństwa, definicje: klasyczna, geometryczna, statystyczna,

• zmienne losowe skokowe i ciągłe oraz ich parametry. Rozkłady zmiennych losowych: dwumiany, Poissona, normalny, chi-kwadrat, Studenta,

• zmienne losowe n-wymiarowe

• podstawowe pojęcia statystyki, metody pobierania prób,

• szeregi statystyczne jednocechowe i ich opracowanie: szereg rozdzielczy, diagram, histogram, parametry rozkładu,

• estymacja punktowa, przedziały ufności dla wartości przeciętnej i wariancji,

• weryfikacja hipotez statystycznych; testy istotności,

• populacje dwuwymiarowe: prosta regresji, współczynnik korelacji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów), korelacja krzywoliniowa.

Ćwiczenia z podstaw statystyki poświęcone są:

• rozwiązywaniu zagadnień opartych na teorii przedstawionej na wykładach,

• są zsynchronizowane z wykładem,

• uczą samodzielnego rozwiązywania zadań, wykonywania obliczeń,

• uczą rozwiązywania zadań szczegółowych oraz przykładów ilustrujących teorię przedstawioną na wykładach,

• uczą interpretacji otrzymanych wyników

• wskazują numeryczne programy komercyjne do rozwiązywania takich problemów.

Literatura:

PLATT, C. 1977. Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

KRYSICKI W., BARTOS J., DYCZKA W., KROLIKOWSKA K., WASILEWSKA M., 1998, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

KLONECKI W., 1999, Statystyka dla inżynierów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

DAVIS J.C., 1973, Statistics and data analysis In geology, John Wiley and Sons., New York,(istnieje tłumaczenie na język rosyjski, wydane przez Izd. Mir, Moskwa, 1977).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student

W obszarze wiedzy:

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, ścisłych, rolniczych lub medycznych

W obszarze umiejętności:

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego,

K_U08 - identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów inżynierskich i środowiskowych,

K_U12 - planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w geoinżynierii

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K08 - docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczenie:

• znajomość materiału przedstawionego na wykładach,

• zastosowanie przedstawionej wiedzy do przykładów praktycznych.

Sprawdzian pisemny obejmujący zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania zagadnień praktycznych (przykładów liczbowych), można wykorzystywać notatki z wykładu.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Stępień-Baran
Prowadzący grup: Piotr Pokarowski, Agnieszka Stępień-Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.