Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1M036
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne 2200-1P012

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne 2200-1P012
Prawo pracy 2200-1K008

Założenia (opisowo):

Seminarium chce zgromadzić studentów zainteresowanych prawem pracy. Zarówno tych, którzy zdawali już egzamin z prawa pracy, jak i tych którzy egzamin mają przed sobą.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas proseminarium, omawiane będą zagadnienia dotyczące indywidualnego prawa pracy. Oprócz zagadnień teoretycznych, duży nacisk zostanie położony na zagadnienia praktyczne (analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego, pisanie pism procesowych, rozwiązywanie kazusów). Tematyka będzie zawsze nawiązywała do bieżących wydarzeń w świecie prawa pracy.

Pełny opis:

Na każde zajęcia prowadzący będzie zadawał konkretny zestaw materiałów do przygotowania (przeczytania) przez studentów. Materiały będą przygotowywane na bieżąco, by odpowiadać na aktualne wyzwania prawa pracy oraz uwzględnić propozycje studentów, co do poruszanej tematyki.

Studenci są częścią tych zajęć i jak najbardziej mogą proponować propozycje tematów do omówienia (przedyskutowania) podczas zajęć.

Szczególny nacisk zostanie położony na:

(1) rozwiązywanie umów o pracę

(2) postępowania sądowe z zakresu prawa pracy

(3) roszczenia ze stosunku pracy

(4) zagadnienia wpadkowe (bieżące)

Literatura:

1. M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M.Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, bieżące wydanie

2. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, bieżące wydanie

3. M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, bieżące wydanie

4. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Prawo pracy. Komentarz aktualizowany, SIP LEX

5. M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 2014

6. Bieżące materiały zadawane przez prowadzącego do przygotowania (przeczytania).

Efekty uczenia się:

Student poszerzy swoją wiedzę z zakresu indywidualnego prawa pracy, nie tylko o zagadnienia teoretyczne, ale przede wszystkim - nabędzie umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy prawnika-praktyka

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca aktywność na zajęciach oraz obecność

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf
Prowadzący grup: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf
Prowadzący grup: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)