Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryptografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M12KI1 Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Kryptografia
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Elementarne podstawy matematyki dyskretnej i rachunku prawdopodobieństwa


Skrócony opis:

Kurs omawia bardzo różnorodne aspekty współczesnej kryptografii. Skupia się przede wszystkim na matematycznych podstawach tej dziedziny. Analizowane są dokładnie założenia omawianych twierdzeń oraz prezentowane ścisłe dowody. Bardzo precyzyjnie przedstawiane są definicje problemów kryptograficznych i dyskutowane różne ich warianty. Równolegle omawiane są aspekty praktycznych zastosowań. Pokazywane są konkretne protokoły oraz dyskutowane ich parametry (długości klucza itp). Większa część wykładu obejmuje zagadnienia klasyczne (szyfrowanie, uwierzytelnianie, podpis cyfrowy).

Pełny opis:

1. Wstęp do kryptografii. Podstawy historii kryptografii (1 wykład)

2. Elementy algebry: teoria grup, ciała skończone. (1 wykład)

3. Szyfry DES i AES. Kryptoanaliza różnicowa (1 wykład)

4. Kryptografia symetryczna: CPA, CCA, Semantic Secure. (1 wykład)

5. Minicrypt: funkcje jednokierunkowe, generator pseudolosowy i inne (1 wykład)

6. Uwierzytelnianie (1 wykład)

7. Kryptografia klucza publicznego. Podpis cyfrowy. (3-4 wykłady)

8. Protokół Yao (1 wykład)

9. Krzywe eliptyczne. Pairing-based crypto. (1-2 wykłady)

10. Dowody z wiedzą zerową. (1 wykład)

11. Przegląd praktycznych ataków kryptograficznych (2 ćwiczenia)

Literatura:

Jonathan Katz and Yehuda Lindell, „Introduction to Modern Cryptography”

Stefan Dziembowski, slajdy ze strony http://www.crypto.edu.pl/teaching/crypto-i

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną wiedzę na temat

podstaw i głównych problemów współczesnej kryptografii.

2. Zna graf implikacji między głównymi hipotezami w kryptografii.

3. Zna podstawy historii kryptografii.

Umiejętności

1. Potrafi analizować bezpieczeństwo istniejących rozwiązań kryptograficznych.

2. Potrafi zaproponować bezpieczne rozwiązanie do konkretnych zastosowań.

Kompetencje

1. Rozumie potrzebę dowodzenia faktów w kryptografii.

2. Zna ograniczenia: wie co jest możliwe, a co nie.

3. Potrafi ocenić przydatność różnych rozwiązań kryptograficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do oceny z przedmiotu będzie kolokwium (K) oraz egzamin (E). Na obu sprawdzianach należy się spodziewać zadań oraz wiedzy teoretycznej z wykładu (bez dowodów). Liczbę punktów uzyskaną z tych dwóch źródeł liczymy z wzoru: P = max(0.4K + 0.6E ; E). Na podstawie liczby P zostanie zaproponowana ocena spośród {2, 3, 3.5, 4}. Jeśli P jest różne od 2, można ocenę podnieść o jeden (w szczególności tylko tą drogą da się uzyskać ocenę 5). Istnieją dwa sposoby, aby tego dokonać: albo egzamin ustny z teorii (w tym dowody) albo rozwiązanie zadania praktycznego (zwykle: złamanie jakiegoś schematu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Dziembowski
Prowadzący grup: Stefan Dziembowski, Paweł Kędzior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Dziembowski
Prowadzący grup: Stefan Dziembowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.