Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Politics (Wstęp do polityki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SF025
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Politics (Wstęp do polityki)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do podstaw studiów politycznych w ramach nauk społecznych. Kurs wprowadzi studentów w podstawy nauk politycznych. Podczas zajęć poruszane będą podstawowe koncepcje z tej dziedziny, takie jak władza, autorytet, legitymizacja, typy systemów politycznych, podejścia do badania polityki, problemy wspólne wszystkim systemom politycznym.

Pełny opis:

Od ogólnych teorii polityki do różnych form i instytucji kształtujących polityczną aktywność ludzi w dzisiejszym świecie, zajęcia te będą stanowić dla studentów solidne wprowadzenie do natury polityki. Zajęcia stanowią wprowadzenie do podstaw studiów politycznych w ramach nauk społecznych. Kurs wprowadzi studentów w podstawy nauk politycznych. Podczas zajęć poruszane będą podstawowe koncepcje z tej dziedziny, takie jak władza, autorytet, legitymizacja, typy systemów politycznych, podejścia do badania polityki, problemy wspólne wszystkim systemom politycznym. W takcie zajęć omówione będzie też państwo jako zjawisko polityczne i to w jaki sposób wyłoniło się ono jako dominująca rama w jakiej działa polityka.

Literatura:

Różne materiały, w formie fotokopii lub dostępne elektronicznie

Efekty uczenia się:

• Umiejętność komentowania i opatrywania komentarzem dokumentów pod względem ważnych zagadnień dotyczących instytucji politycznych

• Umiejętność komunikowania się w mowie w język angielskim i używając poprawnej terminologii na temat zachowań politycznych

• Zrozumienie różnorodności ludzkich zachowań politycznych i różnych kształtujących te zachowania instytucji

• Umiejętność badania wpływu instytucji na zachowania aktorów politycznych

• Zrozumienie wpływu pojedynczego decydenta na przebieg procesu legislacyjnego/politycznego

• Zrozumienie natury procesu politycznego w modelowym demokratycznym społeczeństwie pluralistycznym i tego dlaczego proces ten daje takie a nie inne wyniki

• Zrozumienie procesu interakcji czynników politycznych i społeczno-gospodarczych i tego jak wpływa on na rozumienie rożnych wydarzeń

• Umiejętność zastosowania krytycznego myślenia do analizy procesów politycznych

• Umiejętność porównywania analogicznych przykładów

Metody i kryteria oceniania:

Quizy i egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Clifford Bates Jr
Prowadzący grup: Clifford Bates Jr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)