Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do społecznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do społecznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023
3700-AL-LPP-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-ISSC-COB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is intended to work out a short history of Western-based capitalism and its main characteristics. It will focus on both an eagle-eye view on European history and a grassroots perspective of looking at social change from below by studying particular case studies. Particular emphasis will be placed on the formation of modern and late-modern European civilization – its foundations, expansions, and crises.

Strona przedmiotu
3700-AL-CD-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-ISSC-DASH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This research seminar embraces different areas and methods of inquiry, from history, linguistics and anthropology to engaged and participatory forms of research. Its focus will be on the Indigenous cultures of the Americas and on ethnic/language minorities from Europe and other parts of the world. The seminar’s participants will actively engage in pursuing new studies, interpretations, understandings and uses of past and present realities in the multifaceted process of decolonization where the voices of Indigenous people and minority groups are often ignored. These voices have long been underrepresented and misrepresented not only in historical research but also in the cognate fields of anthropology, linguistics, sociology, and cultural or heritage studies. The participants will be encouraged to develop and present their own critical research relevant for multidisciplinary inquiry into history as well as (socio)linguistic and cultural studies, from within a decolonizing perspective.

Strona przedmiotu
3700-AL-DM-QSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone Światu Śródziemnomorskiemu w całej jego rozciągłości geograficznej i dziejowej, kulturowej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu czasów nowożytnych i współczesnych (XV-XX w.). jako międzykontynentalnej rzeczywistości wielu cywilizacji .

Śródziemnomorze jest ujęte jako Świat regionów, które swą różnorodnością umożliwiały obecność wielu cywilizacji. Naszym tegorocznym celem będzie odtworzenie centrów i osi koncentracji ludzkiej aktywności, w tym przedstawienie zjawiska diaspory. Kontynuowana będzie tematyka sił destrukcyjnych prowadzących do rozpadu Śródziemnomorza i peryferyzacji na przełomie wieku XVIII-XIX. Europeizacja i jej ideologie (orientalizm, kolonializm, nacjonalizm i fundamentalizm).

Strona przedmiotu
3700-AL-DDSSP-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza dystrybucji szacunku oraz walk o uznanie w społeczeństwie polskim celem zrozumienia funkcjonowania demokracji i sfery publicznej w Polsce oraz możliwego zagrożenia autorytaryzmem. Zgodnie z założeniem, to walki o uznanie konstytuują wiele współczesnych najważniejszych napięć i konfliktów społecznych. W szczególności omówione zostaną relacje między elitami (w tym główne antyelitarne nastroje i strategie stosowane przez populizm) a innymi kategoriami społecznymi. Antyelitaryzm należy bowiem dzisiaj do jednych z najważniejszych strategii populizmu. W ramach zajęć, które składają się z trzech modułów: historyczno-teoretycznego, badawczego, analitycznego – omówione zostaną teoretyczne perspektywy i metodologiczne aspekty badania relacji uznania oraz ich wpływu na demokrację i kształtowanie relacji autorytarnych. Studenci wezmą też udział w warsztatowej części poświęconej badaniu i analizie dystrybucji szacunku i uznania we współczesnym społeczeństwie polskim.

Strona przedmiotu
3700-AL-DDK-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone rekonstrukcji i interpretacji filozoficznego znaczenia dialogu w myśli europejskiej. Wydobędziemy najbardziej inspirujące wątki, począwszy od koncepcji hermeneutycznych i komunikacyjnych (Gadamer, Habermas), zakotwiczonych w greckim antyku (Heraklit, Sokrates, Platon), poprzez dialog inspirowany judaizmem i egzystencjalizmem w filozofii Rosenzweiga i Bubera, a także poprzedników i inspiratorów filozofii dialogu: Feuerbacha, Cohena, po koncepcję więzi międzyludzkiej Levinasa.

Pojęcie dyskursu naświetlimy jako współczesną postać rozmowy, która ma walor upodmiotawiania człowieka jako jednostki i jednocześnie sytuuje tego człowieka społecznie oraz politycznie.

Strona przedmiotu
3700-AL-EBFJN-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone analizie niemieckiego filozofa, „schellingiańskiego marksisty” Ernesta Blocha. Dla Blocha sny śnione przez ludzkość mają znaczenie antycypacyjne. Sny na jawie zapewniające materiał do technicznego i politycznego ulepszenia świata. Ponadto, zdaniem Blocha, nieświadomość nie jest, jak u Freuda, efektem stłumienia, tj. zasadą wszystkich regresji. Należy przeciwstawić tej freudowskiej wizji nieświadomości nieświadomość antycypacyjną. Nieświadomość psychoanalizy nie jest nigdy „jeszcze-nie-świadomym”, tj. elementem postępu; składa się tylko z śladów przeszłych. Jeszcze-nie-świadome – przeciwnie – jest przedświadomością tego, co ma nadejść, miejscem narodzin wszelkiej „nowości”. „Nowość” nie jest czystą fantasmagorią. Parafrazując Marksa, należy powiedzieć, że nie wystarczy, aby myśl parła do urzeczywistnienia fantazji, trzeba jeszcze, aby sama rzeczywistość domagała się urzeczywistnienia myśli.

Strona przedmiotu
3700-AL-GCA-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course deals with the role of violence in American society. We study the cultural and historical context of violence known as “gun culture” and move to the study of various types of violence in American society: political assassinations, riots and street protests, school shootings, militia movement, and terrorism. We will also look at the way access to guns is regulated in American law and how interest groups approach the problem of guns in electoral politics (NRA).

Strona przedmiotu
3700-AL-KPBPS-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone problematyce kresów i pograniczy na Bałkanach. Kontekst polski, europejski i światowy jest omawiany ze względu na konieczność wyjaśnienia bałkańskiej specyfiki w tej kwestii. Z tego powodu mówimy o kresach polskich, o kresach niemieckich, ale także o znaczeniu, występowaniu lub nie tego pojęcia w innych częściach Europy i świata (Rosja; Ameryka).

Strona przedmiotu
3700-AL-NSP-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tradycjami myślenia o polityce – agonalną, z dominującym znaczeniem walki; demokratyczną, opartą na pluralizmie i debacie publicznej za pomocą racjonalnych argumentów; oraz biblijną, ujętą w księgach Samuela.

Strona przedmiotu
3700-AL-PVDR-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie analizie myśli znanego filozofa, urbanisty, teoretyka kultury Paula Virilio. Zdaniem Virilio źródłem utopii społecznych nie są antagonizmy klasowe czy niedostatek, ile „nienawiść do Ziemi”, tj, swoisty witalizm technologiczny. W tym kontekście zapytamy o pojęcie techniki u Virilio i jego związek z procesem akceleracji. Skoro prędkość jest jedyną nadzieją Zachodu, a polityka to przede wszystkim kontrola ruchu, to, co pozostaje z monitorowania i zarządzania przestrzeni? Podczas seminarium śledzić będziemy ewolucję poglądów Virilio, ale także jego stałe aksjomaty. Przeanalizujemy myśl Virilio od „archeologii bunkrów” po „estetykę zanikania”. Przede wszystkim spytamy Virilio, czym jest dla niego proces historyczny, pamięć, przeszłość?

Strona przedmiotu
3700-AL-PURMP-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AL-RPP-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie myśli francuskiego filozofa Jacquesa Rancière’a. Filozofia Rancière’a będzie pretekstem do przemyślenia pojęcia polityczności i jego związku z etyką, estetyką, literaturą i kinem. Począwszy od Czytania „Kapitału” głównym impulsem filozofii Rancière’a jest odkrycie „równości” w jej wielorakich wcieleniach, w tym intelektualnej. To może wydawać się banalne, ale stale banalne nie jest. Żądanie „równości” jest nadal skandalem. Odrzucenie podziału na doxa i episteme przynosi wiele nieoczywistych implikacji, w tym zakwestionowanie autorytetu platońskiego filozofa-króla oraz idei „intelektualisty” jako „tuby głosowej” wyrażającej poglądy, tych, którym odmówiono prawa do głosu. Jak wypowiadają się podmioty, które nie mają głosu i prawa do głosu? – oto główne pytanie seminarium. Podczas kolejnych spotkań będziemy starali się przemyśleć ewolucje poglądów Rancière’a oraz jego nieusuwalne przesłanki (aksjomaty).

Strona przedmiotu
3700-ISSC-RMS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will provide students with an overview of contemporary theoretical and empirical debates on ‘risk’ in modern societies. The theoretical paradigms will range from the rational actor paradigm (RAP), through socio-cultural theories of risk (including “risk society”) to a philosophical paradigm. Attention will be focused upon the theoretical perspectives that inform empirical studies of risk perceptions and behaviours in regard to the following main topics: new technologies, migration, climate change, pandemics, socio-economic exclusion and other. Students will debate the political values and ethical concerns that inform contrasting economic, sociological, anthropological and philosophical accounts of ‘risk’.

Strona przedmiotu
3700-AL-RPSO-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią wykładu będzie refleksja nad klasycznym ujęciem praworządności jako zasadą i praktyką przeciwdziałającą arbitralności władzy politycznej. Szczegółowej analizie zostanie poddane dzieło L.L. Fullera: „Moralność prawa”. Zadamy pytania o to, komu służą rządy prawa, kto się ich wystrzega, dlaczego są splecione z ustrojem demokratycznym i zasadą społeczeństwa obywatelskiego. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby prawo było dobre i dlaczego obywatel powinien być świadomym współtwórcą i adresatem takiego porządku prawnego. Dwutomowa praca K. Poppera „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” posłuży nam do formułowania komentarzy wobec problemu podporządkowania polityki prawu oraz odwrotnie podporządkowania prawa polityce. Podkreślimy znaczenie otwartości i racjonalności jednostki jako obywatela dla realnego funkcjonowania państwa prawnego.

Strona przedmiotu
3700-AL-SII-QSP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-ISSC-UTPS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is an introduction to crucial aspects of the history, culture, society, economy, and politics of contemporary Ukraine, as well as their international reception. Thus, it is a problem- rather than disciplinary-oriented.

The course has a unique form, designed to provide (multiple) Ukrainian and international perspectives on the aforementioned issues. Except for elements of lecture and seminar it includes meetings (mostly remote) with Ukrainian artists and scholars, students' presentations, preferably prepared in tandems. Due to the course’s character, Ukrainian students are heartily welcomed. Щиро запрошуємо студентів з України!

The ongoing war in Ukraine may influence the content of the course.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-VCWM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In the recent years, migration became one the key social and global issues in politics. It affects many social sector of both country of origin and receiving societies. In the latter, the migration has often been “securitized” by different political actors with the acceptance of the ‘audience’.

This seminar focuses on war-related and violent-related migrations as well as its the long-term for understating what is security for given states and societies.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)