Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do społecznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do społecznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z 2023L 2023
3700-ISSC-23-AJW2 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This practical workshop will be devoted to the techniques of writing academic and journalistic texts, particularly to clearly formulating thoughts, the structure of various types of press and academic articles, and using sources appropriately. Students will be asked to write several short pieces in class or as home assignments and two several page long ones (one academic, one journalistic) as homework.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-ICE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to provide students with a broad overview about history, political developments, identity, culture, heritage and society of the Central and Eastern Europe.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-BEBMA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This lecture-based course is designed as an English language proposal for both foreign and Polish students – Doctoral Schools students, MA and BA students of Kolegium "Artes Liberales" and Faculty of "Artes Liberales", and as a general university course - all the students of the University (“ogun”).

Course’s authorial core are lectures designed by prof. dr hab. Jolanta Sujecka, dr Maciej Falski, and dr hab. Michał Moch, Associate Professor of IMOC PAS, in relation to their research work on the Central, Eastern and South-Eastern Europe, the Balkans as well as the area of the Mediterranean, Middle East and Northern Africa, as well as the Arab world.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-COB brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is intended to work out a short history of Western-based capitalism and its main characteristics. It will focus on both an eagle-eye view on European history and a grassroots perspective of looking at social change from below by studying particular case studies. Particular emphasis will be placed on the formation of modern and late-modern European civilization – its foundations, expansions, and crises.

Strona przedmiotu
3700-AL-CD-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-DASH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This multidisciplinary research seminar embraces different areas and methods of inquiry and reflection, from history, linguistics and anthropology to engaged, participatory and decolonizing forms of research and social engagement. The focus of the seminar are ethnic minority/Indigenous cultures and communities, including especially endangered language communities and speakers of contested language from all over the world. The seminar will include the inclusion of perspectives and contexts from the Global South as well as revisionist, critical approaches to studying the Global North. Participants will include MA and PhD students as well as researchers and activists representing different disciplines and fields of expertise. The seminar’s participants will actively engage in pursuing new studies, interpretations, understandings and uses of past and present realities in the multifaceted process of decolonization where the voices of Indigenous people and minority groups are often ignored.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-DASH brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium badawcze - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This research seminar embraces different areas and methods of inquiry, from history, linguistics and anthropology to engaged and participatory forms of research. Its focus will be on the Indigenous cultures of the Americas and on ethnic/language minorities from Europe and other parts of the world. The seminar’s participants will actively engage in pursuing new studies, interpretations, understandings and uses of past and present realities in the multifaceted process of decolonization where the voices of Indigenous people and minority groups are often ignored. These voices have long been underrepresented and misrepresented not only in historical research but also in the cognate fields of anthropology, linguistics, sociology, and cultural or heritage studies. The participants will be encouraged to develop and present their own critical research relevant for multidisciplinary inquiry into history as well as (socio)linguistic and cultural studies, from within a decolonizing perspective.

Strona przedmiotu
3700-AL-DM-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone Światu Śródziemnomorskiemu w całej jego rozciągłości geograficznej i dziejowej, kulturowej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu czasów nowożytnych i współczesnych (XV-XX w.). jako międzykontynentalnej rzeczywistości wielo-cywilizacyjnej .

Śródziemnomorze jest ujęte jako Świat regionów, które swą różnorodnością umożliwiały formowanie, obecność i współistnienie wielu cywilizacji. Celem jest rekonstrukcja Śródziemnomorza przełomu wieku XVIII-XIX i jego rozpadu wywołanego europejską ekspansją i towarzyszącymi jej ideami (orientalizm, kolonializm, nacjonalizm i fundamentalizm).

Strona przedmiotu
3700-AL-DMS-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone Światu Śródziemnomorskiemu w całej jego rozciągłości geograficznej i dziejowej, kulturowej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu czasów nowożytnych i współczesnych (XV-XX w.). jako międzykontynentalnej rzeczywistości wielo-cywilizacyjnej .

Śródziemnomorze jest ujęte jako Świat regionów, które swą różnorodnością umożliwiały formowanie, obecność i współistnienie wielu cywilizacji. Celem jest rekonstrukcja Śródziemnomorza przełomu wieku XVIII-XIX i jego rozpadu wywołanego europejską ekspansją i towarzyszącymi jej ideami (orientalizm, kolonializm, nacjonalizm i fundamentalizm).

Strona przedmiotu
3700-AL-DDSSP-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza dystrybucji szacunku oraz walk o uznanie w społeczeństwie polskim celem zrozumienia funkcjonowania demokracji i sfery publicznej w Polsce oraz możliwego zagrożenia autorytaryzmem. Zgodnie z założeniem, to walki o uznanie konstytuują wiele współczesnych najważniejszych napięć i konfliktów społecznych. W szczególności omówione zostaną relacje między elitami (w tym główne antyelitarne nastroje i strategie stosowane przez populizm) a innymi kategoriami społecznymi. Antyelitaryzm należy bowiem dzisiaj do jednych z najważniejszych strategii populizmu. W ramach zajęć, które składają się z trzech modułów: historyczno-teoretycznego, badawczego, analitycznego – omówione zostaną teoretyczne perspektywy i metodologiczne aspekty badania relacji uznania oraz ich wpływu na demokrację i kształtowanie relacji autorytarnych. Studenci wezmą też udział w warsztatowej części poświęconej badaniu i analizie dystrybucji szacunku i uznania we współczesnym społeczeństwie polskim.

Strona przedmiotu
3700-AL-DDK-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone rekonstrukcji i interpretacji filozoficznego znaczenia dialogu w myśli europejskiej. Wydobędziemy najbardziej inspirujące wątki, począwszy od koncepcji hermeneutycznych i komunikacyjnych (Gadamer, Habermas), zakotwiczonych w greckim antyku (Heraklit, Sokrates, Platon), poprzez dialog inspirowany judaizmem i egzystencjalizmem w filozofii Rosenzweiga i Bubera, a także poprzedników i inspiratorów filozofii dialogu: Feuerbacha, Cohena, po koncepcję więzi międzyludzkiej Levinasa.

Pojęcie dyskursu naświetlimy jako współczesną postać rozmowy, która ma walor upodmiotawiania człowieka jako jednostki i jednocześnie sytuuje tego człowieka społecznie oraz politycznie.

Strona przedmiotu
3700-AL-EBFJN-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone analizie niemieckiego filozofa, „schellingiańskiego marksisty” Ernesta Blocha. Dla Blocha sny śnione przez ludzkość mają znaczenie antycypacyjne. Sny na jawie zapewniające materiał do technicznego i politycznego ulepszenia świata. Ponadto, zdaniem Blocha, nieświadomość nie jest, jak u Freuda, efektem stłumienia, tj. zasadą wszystkich regresji. Należy przeciwstawić tej freudowskiej wizji nieświadomości nieświadomość antycypacyjną. Nieświadomość psychoanalizy nie jest nigdy „jeszcze-nie-świadomym”, tj. elementem postępu; składa się tylko z śladów przeszłych. Jeszcze-nie-świadome – przeciwnie – jest przedświadomością tego, co ma nadejść, miejscem narodzin wszelkiej „nowości”. „Nowość” nie jest czystą fantasmagorią. Parafrazując Marksa, należy powiedzieć, że nie wystarczy, aby myśl parła do urzeczywistnienia fantazji, trzeba jeszcze, aby sama rzeczywistość domagała się urzeczywistnienia myśli.

Strona przedmiotu
3700-AL-GCA-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course deals with the role of violence in American society. We study the cultural and historical context of violence known as “gun culture” and move to the study of various types of violence in American society: political assassinations, riots and street protests, school shootings, militia movement, and terrorism. We will also look at the way access to guns is regulated in American law and how interest groups approach the problem of guns in electoral politics (NRA).

Strona przedmiotu
3700-AL-KPBPS-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone problematyce kresów i pograniczy na Bałkanach. Kontekst polski, europejski i światowy jest omawiany ze względu na konieczność wyjaśnienia bałkańskiej specyfiki w tej kwestii. Z tego powodu mówimy o kresach polskich, o kresach niemieckich, ale także o znaczeniu, występowaniu lub nie tego pojęcia w innych częściach Europy i świata (Rosja; Ameryka).

Strona przedmiotu
3700-AL-LPP-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony dyscyplinie znanej powszechnie jako polityka językowa i planowanie językowe, będącej gałęzią socjolingwistyki. Chociaż ludzkość praktykowała świadomą ingerencję w społeczne zachowania językowe od czasów starożytnych, wiedza na temat planowania języka jest stosunkowo nowa i zaczęła się rozwijać w połowie ubiegłego wieku. Jednocześnie dyscyplina ta przeszła niezwykłą ewolucję, od służby językom narodowym i ich standaryzacji do skupienia się na rewitalizacji zagrożonych języków i praw językowych mniejszości etnicznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznym rozwojem polityki językowej i planowania językowego oraz ich różnymi praktycznymi przejawami na świecie. Kurs jest cennym uzupełnieniem dla wszystkich studentów specjalizujących się w językoznawstwie, socjologii, antropologii, a zwłaszcza socjolingwistyce i lingwistyce stosowanej.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-IPES brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course discusses the encounter between the Indigenous People of the Americas – with a focus on the Nahua people of Mesoamerica and the Quechua people of the Andean region – and the Europeans – particularly the Spanish empire – which started in the 16th century and whose outcomes continue to shape the world we live in. Although the first several lectures will be dedicated to presenting an overview of the precolonial history and culture of Mesoamerica and the Andean region, as well as the history of the onset of the Spanish colonization, the main focus of the course will be on the cultural impact of the encounter. In particular, the topic which will be explored during the classes is the conceptualization of the Other, and of oneself, in the circumstances brought about by the encounter, and in the framework of the European Christian, Mesoamerican and Andean religious, philosophical and political worldviews.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-MID
Migration and Identity (od 2023-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will introduce students to basic concepts of identity in the context of migration and prepare them to conduct research in this area. It will focus on various nexuses of migration and identity, taking into consideration, place, gender or class as well as their effect on shaping migrants’ lives. We will examine literature and current public discussion on relevant case studies considering migration and identity, in particular politics and identity. Emphasis will be placed on sensitizing students to intersectionality when conducting research and interviews with migrants. Thus, students will do qualitative analysis of their own interview and present it during the classes.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-MIRP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is an introduction to Minority and Indigenous rights, with a particular focus on their implementation. Participants will explore legal instruments to preserve linguistic and cultural heritage and protect communities at risk of marginalization.

Strona przedmiotu
3700-AL-NSP-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tradycjami myślenia o polityce – agonalną, z dominującym znaczeniem walki; demokratyczną, opartą na pluralizmie i debacie publicznej za pomocą racjonalnych argumentów; oraz biblijną, ujętą w księgach Samuela.

Strona przedmiotu
3700-AL-PVDR-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie analizie myśli znanego filozofa, urbanisty, teoretyka kultury Paula Virilio. Zdaniem Virilio źródłem utopii społecznych nie są antagonizmy klasowe czy niedostatek, ile „nienawiść do Ziemi”, tj, swoisty witalizm technologiczny. W tym kontekście zapytamy o pojęcie techniki u Virilio i jego związek z procesem akceleracji. Skoro prędkość jest jedyną nadzieją Zachodu, a polityka to przede wszystkim kontrola ruchu, to, co pozostaje z monitorowania i zarządzania przestrzeni? Podczas seminarium śledzić będziemy ewolucję poglądów Virilio, ale także jego stałe aksjomaty. Przeanalizujemy myśl Virilio od „archeologii bunkrów” po „estetykę zanikania”. Przede wszystkim spytamy Virilio, czym jest dla niego proces historyczny, pamięć, przeszłość?

Strona przedmiotu
3700-AL-PLAY-QSP
Play (od 2023-10-01)
brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will explore some of the main themes in the philosophy of play, including contemporary reflections on the significance of digital play

Strona przedmiotu
3700-AL-PURMC-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is providing students with a broad overview of the past and present relations between Poland and Ukraine in the context of memory policy-making in both countries.

We will discuss how Poles and Ukrainians perceive the darkest pages of common history today and why their approaches to history significantly differ. What are the main mutual stereotypes, why they appeared and how evolved during the last few decades. We will explore how Polish and Ukrainian historians deal with the issue of the massacres of Poles in Volhynia and Eastern Galicia and will look at how memory of the Volhynia massacre functions in today’s Ukraine. We will also discuss the issue of controversies around national heroes in Ukraine, embracing Poland’s stance in this regard. We would analyze the current process of decommunization in Ukraine and its current memory policy in the context of Poland-Ukraine reconciliation.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-PIA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A comprehensive introduction to the research field of anthropology (either cultural or linguistic) is the aim of the course. Special attention will be paid to the problem of sociocultural and linguistic change.

This introduction will be twofold. On the one hand, students will have the opportunity to discover texts that are considered to be classical within the field. It will provide them with an insight into crucial problems and research questions of anthropology, but also get acquainted with its basic theoretical notions.

On the other hand, the participants of the course will learn the ethnographic fieldwork methods (participant observation, narrative interview, autobiographic interview), digital and analog tools used in anthropology, and the ethical aspects of conducting fieldwork. The skills will be acquired and used in practice within individual micro research projects.

Strona przedmiotu
3700-AL-RPP-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie myśli francuskiego filozofa Jacquesa Rancière’a. Filozofia Rancière’a będzie pretekstem do przemyślenia pojęcia polityczności i jego związku z etyką, estetyką, literaturą i kinem. Począwszy od Czytania „Kapitału” głównym impulsem filozofii Rancière’a jest odkrycie „równości” w jej wielorakich wcieleniach, w tym intelektualnej. To może wydawać się banalne, ale stale banalne nie jest. Żądanie „równości” jest nadal skandalem. Odrzucenie podziału na doxa i episteme przynosi wiele nieoczywistych implikacji, w tym zakwestionowanie autorytetu platońskiego filozofa-króla oraz idei „intelektualisty” jako „tuby głosowej” wyrażającej poglądy, tych, którym odmówiono prawa do głosu. Jak wypowiadają się podmioty, które nie mają głosu i prawa do głosu? – oto główne pytanie seminarium. Podczas kolejnych spotkań będziemy starali się przemyśleć ewolucje poglądów Rancière’a oraz jego nieusuwalne przesłanki (aksjomaty).

Strona przedmiotu
3700-ISSC-RMS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will provide students with an overview of contemporary theoretical and empirical debates on ‘risk’ in modern societies. The theoretical paradigms will range from the rational actor paradigm (RAP), through socio-cultural theories of risk (including “risk society”) to a philosophical paradigm. Attention will be focused upon the theoretical perspectives that inform empirical studies of risk perceptions and behaviours in regard to the following main topics: new technologies, migration, climate change, pandemics, socio-economic exclusion and other. Students will debate the political values and ethical concerns that inform contrasting economic, sociological, anthropological and philosophical accounts of ‘risk’.

Strona przedmiotu
3700-AL-RPSO-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią wykładu będzie refleksja nad klasycznym ujęciem praworządności jako zasadą i praktyką przeciwdziałającą arbitralności władzy politycznej. Szczegółowej analizie zostanie poddane dzieło L.L. Fullera: „Moralność prawa”. Zadamy pytania o to, komu służą rządy prawa, kto się ich wystrzega, dlaczego są splecione z ustrojem demokratycznym i zasadą społeczeństwa obywatelskiego. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby prawo było dobre i dlaczego obywatel powinien być świadomym współtwórcą i adresatem takiego porządku prawnego. Dwutomowa praca K. Poppera „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” posłuży nam do formułowania komentarzy wobec problemu podporządkowania polityki prawu oraz odwrotnie podporządkowania prawa polityce. Podkreślimy znaczenie otwartości i racjonalności jednostki jako obywatela dla realnego funkcjonowania państwa prawnego.

Strona przedmiotu
3700-AL-SII-QSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the two-semester course designed both for Polish and foreign students is to introduce the subject of the sociology of the intelligentsia and intellectuals. On the one hand, the subject of the seminar will be sociological theory (concerning intellectuals and the intelligentsia elites), on the other hand, the history of specific, typical and "archetypal" examples of the formation and presence of intellectuals in the universal history of the 20th century. Selected theoretical views of intellectuals and the intelligentsia, as well as their role and importance in shaping the public sphere, will be discussed during the classes. The course is also devoted to the formation of intellectual elites in Central and Eastern Europe, with particular emphasis on the Polish context.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-UTPS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is an introduction to crucial aspects of the history, culture, society, economy, and politics of contemporary Ukraine, as well as their international reception. Thus, it is a problem- rather than disciplinary-oriented.

The course has a unique form, designed to provide (multiple) Ukrainian and international perspectives on the aforementioned issues. Except for elements of lecture and seminar it includes meetings (mostly remote) with Ukrainian artists and scholars, students' presentations, preferably prepared in tandems. Due to the course’s character, Ukrainian students are heartily welcomed. Щиро запрошуємо студентів з України!

The ongoing war in Ukraine may influence the content of the course.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-UTPS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is an introduction to crucial aspects of the history, culture, society, economy, and politics of contemporary Ukraine, as well as their international reception. Thus, it is a problem- rather than disciplinary-oriented.

The course has a unique form, designed to provide (multiple) Ukrainian and international perspectives on the aforementioned issues. Except for elements of lecture and seminar it includes meetings (mostly remote) with Ukrainian artists and scholars, students' presentations, preferably prepared in tandems. Due to the course’s character, Ukrainian students are heartily welcomed. Щиро запрошуємо студентів з України!

The ongoing war in Ukraine may influence the content of the course.

Strona przedmiotu
3700-ISSC-23-VCWM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

In recent years, migration has become one of the key social and global issues in politics. It affects many social sectors of both countries of origin and receiving societies. In the latter, the migration has often been “securitized” by different political actors with the acceptance of the ‘audience’.

This seminar focuses on war-related and violence-related migrations as well as its the long-term for understating what is security for given states and societies.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)