Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Warszawski)

Jednostka: Uniwersytet Warszawski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z 2023L
2400-EXCEL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania statystyczne wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe (BoxPlot), modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne (Solver), analizy symulacyjne zyskowności projektów (metoda Monte Carlo). Zdobyta na kursie wiedza może być wykorzystywana do analizy danych zarówno na potrzeby pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej), jak również w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
4005-KURS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis skrócony

Strona przedmiotu
2600-DSt-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie tych zajęć uczestnik będzie miał okazję analizować dane i przedstawiać historię przy pomocy aż do efektywnego i atrakcyjnego wizualnie raportowania wyników z użyciem ogólnodostępnych narzędzi (takich jak np. Infogram czy Tableau).

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z prowadzeniem badań statystycznych, wstępną analizą i wizualizacją.

Strona przedmiotu
2600-DTSBS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs ma na celu przekazanie studentom zrozumienia podstaw i umiejętności wymaganych w procesie myślenia projektowego, z naciskiem na projektowanie skoncentrowane na człowieku. Kurs będzie łączył elementy interdyscyplinarne z psychologii stosowanej i zarządzania innowacjami.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW846-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chcesz naprawdę nauczyć się Excela na poziomie zaawansowanym, aby wykorzystać go w pracy zawodowej? Jeśli tak, to kurs dla Ciebie.

Zakres kursu obejmuje m.in. zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, zakresy dynamiczne, zaawansowane funkcje obliczeń warunkowych, funkcje bazodanowe, dynamiczne tablice w Excelu 365, zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane wykresy, formanty formularza, tworzenie automatycznych raportów, zastosowania Excela w biznesie.

Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych”, bądź pracują na co dzień w Excelu i znają go na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
2400-INTER-EZE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opiera się na metodologii ekonomii eksperymentalnej.

Uczestnictwo w eksperymentach on-line pozwala studentom zrozumieć, jak działa ekonomia. Druga część kursu to internetowe wykłady, które objaśnią mechanizmy eksperymentu.

Proces uczenia się realizowany jest poprzez własne doświadczenie, a nie przez pasywną przyswojenie teorii. Hasłem kursu jest maksyma Sokratesa: Poznaj samego siebie.

Kurs jest jednym z kursów e-learningowych IBIZA dostępnych na platformie edukacyjnej: http://moodle.come.uw.edu.pl.

Strona przedmiotu
2400-INTER-EXVBA2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to druga część kursu nt. programowania w VBA i tworzenia aplikacji w Excelu. Studenci poznają zaawansowane techniki programistyczne, które wykorzystają w celu pisania własnych aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym.

Zajęcia odbywają się w formie elearningu na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
2400-INTER-EXVBA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą poznać świat makropoleceń, jak i tym, którzy znają podstawy języka programowania VBA i chcą usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych, ale wymagana jest bardzo dobra znajomość Excela. Celem kursu jest automatyzacja codziennie wykonywanej pracy w Excelu przy użyciu makropoleceń. Cały kurs poświęcony jest nauce języka programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Strona przedmiotu
1300-WGWZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na kursie zostaną przedstawione oraz omówione zagadnienia z różnych dziedzin geologii, z którymi każdy spotyka się (a nie zawsze o tym wie) żyjąc w mieście, spędzając wakacje nad morzem, jeziorami oraz w górach, odkręcając kranik wody oligoceńskiej czy też obserwując transmisje sondy Spirit i Opportunity wysłanych na Marsa.

Strona przedmiotu
1900-GLST-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers the issues of globalisation and the relations between local and regional development, and global economic, political, social and cultural processes. The topics covered during the course are those most often discussed in scientific discussions and policy debates within development studies. The topics covered may change each semester, depending on current events and issues discussed in the international scientific literature.

The subject of the course will serve as and introduction to the issues related to globalization and will help explain and understand at least some of the extremely complex global and local development processes and the interrelations between them.

Strona przedmiotu
2700-JWKS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą zróżnicowania języka polskiego, związanego z funkcjonowaniem określonych grup społecznych i zawodowych. Program obejmuje wprowadzenie teoretyczne na temat socjolektów i profesjolektów oraz przegląd i analizę wybranych współczesnych odmian polszczyzny, m.in. tzw. korpomowy, języka pracowników mediów, PR i reklamy, ale także przedstawicieli zawodów niszowych, jak szewcy czy kaletnicy, języka subkultur e-sportu, anime, GLMM/GLMV oraz wielbicieli sugarcraftingu, off-roadu, stylizacji paznokci, wędkarstwa i wielu innych :)

Strona przedmiotu
2700-M-FAK-Z-JWKS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład fakultatywny - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą zróżnicowania języka polskiego, związanego z funkcjonowaniem określonych grup społecznych i zawodowych. Program obejmuje wprowadzenie teoretyczne na temat socjolektów i profesjolektów oraz przegląd i analizę wybranych współczesnych odmian polszczyzny, m.in. tzw. korpomowy, języka pracowników mediów, PR i reklamy, ale także przedstawicieli zawodów niszowych, jak szewcy czy kaletnicy, języka subkultur e-sportu, anime, GLMM/GLMV oraz wielbicieli sugarcraftingu, off-roadu, stylizacji paznokci, wędkarstwa i wielu innych :)

Strona przedmiotu
1300-WKGL-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z podstawowymi procesami geologicznymi występującymi powszechnie na kuli ziemskiej, których następstwem są zdarzenia określone przez człowieka jako katastrofalne.

Student otrzymuje wpis zal. lub ocena 3 na podstawie rozwiązanych testów i zadań. Aby otrzymać ocenę powyżej 3 należy podejść do testu po zakończeniu zajęć.

Strona przedmiotu
2700-KOBI-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Usystematyzowanie posiadanej wiedzy na temat komunikacji, dostarczenie wiedzy na temat jej funkcji, roli, jak również technik, metod oraz narzędzi wykorzystywanych do osiągania celów biznesowych. Prezentacja teoretycznych i praktycznych zagadnień oraz zjawisk związanych z komunikacją, omówienie stereotypów, mitów oraz różnic kulturowych, wprowadzenie do komunikacji organizacyjnej / biznesowej, w tym komunikacji politycznej, marketingowej oraz PR.

Strona przedmiotu
3304-BEAT60-EL-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten jest wprowadzeniem do historii kultury lat sześćdziesiątych w krajach Europy zachodniej (głównie Wielkiej Brytanii) i USA. Ma na celu przedstawienie w chronologicznym zarysie najistotniejszych aspektów kultury tej epoki, ze szczególnym uwzględnieniem kultury popularnej.

Ramą kursu są elementy biografii zespołu The Beatles, szczególnie te, w których zbiegają się wszystkie najważniejsze zjawiska społeczno-kulturalne epoki zwanej „the sixties”. Pozwala to lepiej zilustrować przemiany kulturowe.

Kurs podzielony jest na moduły tematyczne, z których każdy skoncentrowany jest na dwóch aspektach problemu i zawiera ćwiczenia do wykonania. W celu zbudowania u uczestników spójnego zarysu tej epoki, czyli czasów sfilmowanych, zilustrowanych i bogato opisanych, na kursie wykorzystane są różnorodnego typu materiałów dydaktyczne, min. teksty z epoki, materiały ikonograficzne, plakaty, okładki albumów muzycznych, reprodukcje dzieł sztuki, wykłady w formie plików wideo, pliki audio.

Strona przedmiotu
2600-LDP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs ma na celu przekazanie studentom zrozumienia podstaw i umiejętności wymaganych w zarządzaniu zespołem. Ma on na celu zapewnienie uczestnikom podstaw niezbędnych do skutecznego przywództwa - w tym technik komunikacji, stylów przywództwa i zarządzania zmianą.

Strona przedmiotu
2700-MECE-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci poznają zasady funkcjonowania celebrytów w mediach. Koncentrują się głównie na aspektach systemowych, prawnych jak i kulturowych.

Strona przedmiotu
2700-MEDZI-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą różnorodnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem mediów dla dzieci oraz wpływem przekazów skierowanych do młodych widzów na ich rozwój i postawy.

Strona przedmiotu
4003-CUE-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel kursu: badanie zależności między członkostwem w UE a ochroną demokracji i praw człowieka na poziomie krajowym (przede wszystkim na przykładzie Polski oraz innych nowo przyjętych państw członkowskich).

Adresatami kursu mogą zostać studenci wszystkich kierunków, starszych lat studiów, w szczególności prawnych, administracyjnych, nauk politycznych i historii; zalecana znajomość podstaw prawa europejskiego oraz wiedzy o Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2600-ME-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skierowany jest do uczestników, którzy rozpoczynają̨ pracę z programem Excel i chcą poznać podstawy tworzenia i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Zajęcia prowadzone są w oparciu o mini wykłady oraz ćwiczenia praktyczne. Nacisk kładzie się na prawidłowe zaprojektowanie arkuszy kalkulacyjnych wspierających podejmowanie decyzji biznesowych przy wykorzystaniu analizy danych. Wiedza przekazywana w ramach kursu nakierowana jest na jej praktyczne zastosowanie w pracy zawodowej. W czasie kursu użytkownicy poznają skróty klawiszowe, które podnoszą efektywność prac wykonywanych w programie Excel.

Strona przedmiotu
2400-INTER-MFEX-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji.

Strona przedmiotu
2600-MADEE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skierowany jest do uczestników, którzy chcą poznać zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych w oparciu o dostępne narzędzia programu Excel. Zajęcia prowadzone są w formie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Nacisk kładzie się na zdobycie wiedzy, którą można wykorzystać do przygotowania części empirycznej pracy dyplomowej, a także na jej praktyczne zastosowanie w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
2700-NPSS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się wokół najważniejszych sylwetek epoki na tle wydarzeń starożytnego świata i średniowiecznej Polski.

Tematyka konwersatorium dotyczy węzłowych zagadnieniach starożytności i dynastii Piastów w średniowiecznej Polsce w kontekście postaci historycznych w konfrontacji m.in. z opracowaniami naukowymi, czasopismami, literaturą piękną, tekstami w prasie codziennej i na portalach internetowych.

Strona przedmiotu
3001-OIC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem:

http://moodle.come.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
3305-PKB-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych ze współczesną kulturą brazylijską, umiejscowionych w kontekście społeczno-historycznym.

Zajęcia odbywają się w całości w trybie zdalnym (asynchronicznie) na platformie e-learningowej Kampus 2: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/

Strona przedmiotu
2600-PO-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych dysfunkcji i patologii w organizacji i procesach zarządzania. W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: źródła i typy patologii i dysfunkcji organizacyjnych, przejawy patologii, patologie i dysfunkcje w administracji i biznesie, dysfunkcjonalne gry organizacyjne.

Strona przedmiotu
2600-PASSPSS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie tych zajęć uczestnik będzie miał okazję przeprowadzić szereg analiz statystycznych z wykorzystaniem pakietu SPSS.

Ponadto celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z prowadzeniem badań statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem badań ankietowych oraz podstawowymi regułami pracy z pakietami statystycznymi.

Kurs jest skierowany do osób z podstawową wiedzą z zakresu statystyki.

Zajęcia składały będą się z części wykładu/pogadanki wprowadzającej w tematykę danego działu oraz dodatkowo z części warsztatowej przeprowadzanej w programie SPSS

Strona przedmiotu
3003-PAT-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny kurs z podstaw antroponimii porusza problematykę językowego i kulturowego kształtowania się imienia i nazwiska – dwóch najważniejszych, dziś obligatoryjnych, jednostek, które identyfikują człowieka.

Podczas kursu studenci obalą popularny mit o „szlacheckości” wszystkich nazwisk zakończonych na -ski, -cki, ale jednocześnie poznają źródła tego mitu i nauczą się odróżniać nazwiska rzeczywiście noszone przez szlachtę od tych, które uległy wtórnej nobilitacji.

Kurs porusza tematykę z pogranicza językoznawstwa, kulturoznawstwa, religioznawstwa, psycho- i socjolingwistyki oraz historii. Wychodzi na przeciw zainteresowaniom zarówno naukowym i hobbistycznym – wpisuje się między innymi w bardzo modne dziś poszukiwania genealogiczne. W związku z tym jest skierowany do wszystkich, którzy chcą poznać źródła i metody badania historii imion i nazwisk.

Strona przedmiotu
1100-1#POWI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej.

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej.

Strona przedmiotu
2700-PIKZ-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapoznają studentów z historią i zbiorami Polonijnych Instytucji Kultury za granicą. Ich tematyka poszerzona o kontekst historyczny środowisk polonijnych na całym świecie. Na początku ukazane zostanie dziedzictwo archiwalne, biblioteczne i muzealne instytucji polonijnych w Europie, by w dalszej kolejności przenieść się na kontynent amerykański i australijski.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)