Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalizacyjne dla specjalności hiszpańskiej studiów 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia specjalizacyjne dla specjalności hiszpańskiej studiów 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z
3305-HW1-1U brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem proseminarium jest przygotowanie studenta do prowadzenia badań z zakresu kultury i historii najnowszej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, w wyniku czego uczestnicy będą dobrze przygotowania do napisania pracy magisterskiej. Prowadzące zaproponują szereg tekstów literackich, eseistycznych, publicystycznych; dzieł sztuki oraz filmów, które następnie zostaną przeanalizowane na zajęciach.

Zajęcia zostaną podzielone według regionów i występujących w nich podobnych procesów politycznych co pozwoli przeanalizować określone zjawiska kulturalne.

Strona przedmiotu
3305-HW2-1U brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem proseminarium jest przygotowanie studenta do prowadzenia badań z zakresu kultury i historii najnowszej Hiszpanii i Ameryki

Łacińskiej, w wyniku czego uczestnicy będą dobrze przygotowania do napisania pracy magisterskiej.W tym celu prowadzące zaproponują

szereg tekstów literackich pisarzy latynoamerykańskich, dzieła sztuki oraz filmy komentujące współczesne wydarzenia w Ameryce łacińskiej. Zajęcia zostaną podzielone według regionów i występujących w nich podobnych procesów politycznych co pozwoli przeanalizować określone zjawiska kulturalne.

Strona przedmiotu
3305-HN1-1U brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi narzędziami metodologicznymi z zakresu historii (w tym historii kultury), niezbędnymi do przeprowadzenia samodzielnej analizy i napisania pracy magisterskiej z tej dyscypliny. Podczas zajęć studenci i studentki uczą się krytyki źródeł historycznych na wybranych przykładach z historii Hiszpanii (do XVIII w.) oraz Ameryki przedhiszpańskiej i kolonialnej, a także zdobywają warsztat niezbędny w samodzielnym przeprowadzaniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych.

Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim, ale lektury przedmiotu wymagają również podstawowej znajomości języka angielskiego.

Strona przedmiotu
3305-HN2-1U brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami metodologicznymi z zakresu historii, niezbędnymi do przeprowadzenia samodzielnej analizy i napisania pracy magisterskiej z tej dyscypliny. Podczas zajęć studenci uczą się krytyki źródeł historycznych na wybranych przykładach z historii Hiszpanii (do XVIII w.) oraz Ameryki kolonialnej, a także zdobywają warsztat niezbędny w samodzielnym przeprowadzaniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim, ale lektury przedmiotu wymagają również podstawowej znajomości języka angielskiego.

Strona przedmiotu
3305-MBJ1-1U brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa. Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w zakresie językoznawstwa, oraz literaturą naukową, która pomoże im przygotować pracę magisterską.

Strona przedmiotu
3305-MBJ2-1U brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa. Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w zakresie językoznawstwa, oraz literaturą naukową, która pomoże im przygotować pracę magisterską.

Strona przedmiotu
3305-NKBT1-H-1U brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmować będzie centralne zagadnienia współczesnej teorii przekładu, z uwzględnieniem ewolucji tej dyscypliny na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
3305-NKBT2-H-1U brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmować będzie centralne zagadnienia nowoczesnej teorii przekładu, z uwzględnieniem ewolucji tej dyscypliny na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
3305-TL1-H-1U brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje przegląd najważniejszych kierunków w teorii literatury XX wieku od przełomu antypozytywistycznego po teorie kulturowe. Omówione zostaną założenia fenomenologicznej filozofii literatury, hermeneutyki, formalizmu, strukturalizmu, teorii języka i tekstu Bachtina, socjokrytyki, psychoanalizy, postrukturalizmu oraz formacji kulturowych (poetyka kulturowa, feminizm, badania genderowe, nowy historyzm, studia postkolonialne). W świetle tych teorii będą analizowane kluczowe problemy i kategorie literaturoznawstwa, takie jak intencja i znaczenie, „doświadczenie” i rzeczywistość literacka, autor i podmiot literacki, recepcja/lektura/czytelnik, écriture, tekst i dyskurs, intertekstualność i interdyskursywność, mit i ideologia, etc. Przyjęta metoda łączy syntetyczny ogląd w/w szkół i kierunków z  analizą wybranych tekstów teoretycznych.

Strona przedmiotu
3305-TL2-H-1U brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program przedmiotu obejmuje przegląd najważniejszych kierunków w teorii literatury XX wieku od przełomu antypozytywistycznego po teorie kulturowe. Omówione zostaną założenia fenomenologicznej filozofii literatury, hermeneutyki, formalizmu, strukturalizmu, teorii języka i tekstu Bachtina, socjologii literatury, socjokrytyki, psychoanalizy, postrukturalizmu oraz formacji kulturowych (poetyka kulturowa, feminizm, badania genderowe i queer, nowy historyzm, studia postkolonialne). W świetle tych teorii będą analizowane kluczowe problemy i kategorie literaturoznawstwa, takie jak intencja i znaczenie, „doświadczenie” i rzeczywistość literacka, autor i podmiot literacki, recepcja/lektura/czytelnik, écriture, tekst i dyskurs, intertekstualność i interdyskursywność, mit i ideologia, etc. Przyjęta metoda łączy syntetyczny ogląd w/w szkół i kierunków z  analizą wybranych tekstów teoretycznych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7338adbcb (2022-10-06)