Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022
3305-PPK-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Populizm, "pojęcie kameleon", stosowane jest często w odniesieniu do systemu rządów w Ameryce Łacińskiej. Jego analiza teoretyczna, a następnie dyskusja nad wybranymi przypadkami i ich skonfrontowanie pozwoli na uściślenie pojęcia, a także prześledzenie ewolucji zjawiska. Podejmie się próbę odpowiedzi na pytania: jakie są cechy wspólne rządów i ruchów populistycznych? czy populizm ma charakter lewicowy czy prawicowy? jakie czynniki sprzyjają żywotności populizmu? na czym polegają związki między populizmem a nacjonalizmem (antyimperializmem) w Ameryce Łacińskiej?

Strona przedmiotu
3305-BLHA1-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z propozycjami światopoglądowymi i formami artystycznymi charakterystycznymi dla hispoanoamerykańskiej literatury ostatnich dziesięcioleci XX wieku. Zajęcia mają służyć kształceniu umiejętności sprawnego rozpoznawania najważniejszych kategorii kultury współczesnej Ameryki Łacińskiej, oraz rekonstruowania sposobów literackiego zapisu jej przemian. Przyjęta metoda łączy syntetyczny ogląd tendencji z analizą twórczości poszczególnych autorów.

Strona przedmiotu
3305-BLHA2-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom najciekawszych zjawisk w najnowszej, bo XXI-wiecznej literaturze latynoamerykańskiej, z uwzględnieniem jej narodowych odmian.

Strona przedmiotu
3305-GZNH-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-DJH1-MD-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dydaktyki języka hiszpańskiego na poziomie szkolnictwa podstawowego w klasach niższych w zakresie przygotowania do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego będący częścią programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego.

Strona przedmiotu
3305-DZLLA-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest ćwiczenie zdolności krytycznego myślenia i profesjonalnego analizowania tekstów literackich reprezentatywnych dla popularnych aktualnie "dziwnych" (hiszp. insólito) tendencji w latynoamerykańskiej literaturze hiszpańskojęzycznej, z wykorzystaniem współczesnych teorii literatury.

Strona przedmiotu
3305-HESAL-SEM-MGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium magisterski zajmiemy się historią ekonomiczno-społeczną i administracyjno-militarną Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Filipin w okresie dominacji hiszpańskiej w tych regionach (XVI-XVIII w). Zakres tematów, które będą stanowić punkt wyjścia do napisania pracy magisterskiej jest otwarty i dostosowany do zainteresowań studentów. W tym celu zostanie omówiona metodologia badań historycznych dla ułatwienia pracy seminarzystów ze źródłami i historiografią danego tematu.

Strona przedmiotu
3305-HHE-SEM-MGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium magisterskim omawiamy dzieje Hiszpanii oglądane z perspektywy egodokumentów. Dziedziny, na które kładziemy szczególny nacisk, to:

• Historia i kultura Hiszpanii nowożytnej (XV – XVIII w.)

• Historia Madrytu

• Literatura podróżnicza: podróże Hiszpanów i do Hiszpanii (szczególnym przykładem literatury podróżniczej będą relacje z wypraw na Wyspę Wielkanocną)

• Konteksty na pograniczu historii i przekładu

• Metodologia badań historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem egodokumentów

• Tajniki stylu akademickiego

Strona przedmiotu
3305-HIKH-SEM-MGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia i społeczeństwo Hiszpanii XIX - XXI wieku

Historia hiszpańskiego katolicyzmu

Katalonia na przestrzeni wieków

Najnowsze problemy polityczne i gospodarcze Hiszpanii

Hiszpańska kultura masowa: TV, kino, piosenka

Strona przedmiotu
3305-HKWW-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią i kulturą Wyspy Wielkanocnej. Szczególny nacisk położony jest na okres wypraw odkrywczych (XVIII w.) oraz status Wyspy w ramach państwa chilijskiego. Szczególnym celem zajęć jest polemika z błędnymi i stereotypowymi poglądami obiegowymi na temat Wyspy Wielkanocnej. W zajęciach uczestniczą zaproszeni specjaliści, odbywają się też projekcje unikatowych filmów. Tłem zajęć są rozważania nad problematyką kontaktów międzykulturowych.

Strona przedmiotu
3305-JKM1-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka hiszpańskiego specjalistycznego w zakresie funkcjonowania instytucji UE i integracji panstw czlonkowskich.

Strona przedmiotu
3305-JKM2-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka hiszpańskiego specjalistycznego w zakresie funkcjonowania instytucji UE i integracji panstw czlonkowskich.

Strona przedmiotu
3305-JSMP-U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejsze zajęcia mają na celu rozwinięcie uprzednio nabytych przez studenta sprawności językowych,(wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego na poziomie C1), poprzez poznanie nowego słownictwa, wyrobienie umiejętności kontekstualizacji wypowiedzi i syntetyzowania usłyszanej/przedstawionej informacji dotyczącej aktualności światowej.Student powinien opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia języka środków masowego przekazu i informacji prasowej. W trakcie zajęć zapozna się z nową leksyką pozwalającą na kontestualizację wypowiedzi i rozpoznawanie rejestrów językowych charakterystycznych dla środków masowego przekazu. Zawartość leksykalna na poziomie C1

Strona przedmiotu
3305-JSMP2-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-JH1-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące normy i użycia współczesnego języka hiszpańskiego, z uwzględnieniem jego różnorodności geograficznej, społecznej i stylistycznej oraz ewolucji historycznej.

Strona przedmiotu
3305-JH2-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące normy i użycia współczesnego języka hiszpańskiego, z uwzględnieniem jego różnorodności geograficznej, społecznej i stylistycznej oraz ewolucji historycznej.

Przedmiot jest kontynuacją kursu "Językoznawstwo hiszpańskie I", choć studenci zagraniczni realizujący pobyty krótkoterminowe na UW mogą uczestniczyć tylko w jednym semestrze (zimowym lub letnim) zajęć.

Strona przedmiotu
3305-JZT-SEM-MGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot oferowany jest dla studentów pod kątem przygotowania pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa (również porównawczego) w ujęciu przekładoznawczym. Temat prac obejmuje szerokie spektrum połączenia tłumaczeń (ustnych bądź pisemnych) ze wszelkimi zagadnieniami językowymi.

Strona przedmiotu
3305-KRAL-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie i omówienie wybranych zagadnień dotyczących religii i duchowości we współczesnej Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.

Strona przedmiotu
3305-KPA-SEM-MGR-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagana znajomość języka polskiego.

Seminarium skierowane jest do studentów, którzy chcieliby zrealizować magisterski projekt badawczy w zakresie krytyki przekładu tekstów literackich (proza, poezja, dramat, etc.) w kombinacjach uwzględniających m.in. następujące języki: hiszpański, polski, portugalski, galicyjski, angielski.

Strona przedmiotu
3305-KPSPK-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przemianom politycznym i społecznym, jakich doświadczyła Kuba od czasów konkwisty hiszpańskiej oraz ich obrazowi w kulturze. Szczegółowo omówione zostaną kwestie dotyczące rewolucji kubańskiej i jej konsekwencji (w wymiarze krajowym i międzynarodowym).

W semestrze letnim zajęcia będą kontynuowane (jako Kuba: przemiany społeczno-polityczno-kulturowe II) i wówczas chronologia doprowadzona zostanie do drugiej dekady XXI w.

Zajęcia oferują kontekst niezbędny dla prawidłowej interpretacji literatury i sztuki kubańskiej oraz literatury i sztuki na temat Kuby, która stanowi ważny ilościowo i jakościowo komponent literatury latynoamerykańskiej i światowej.

Strona przedmiotu
3305-KPSPK2-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przemianom politycznym i społecznym, jakich doświadczyła Kuba od czasów konkwisty hiszpańskiej oraz ich obrazowi w kulturze. Szczegółowo omówione zostaną kwestie dotyczące rewolucji kubańskiej i jej konsekwencji (w wymiarze krajowym i międzynarodowym).

W semestrze letnim zajęcia będą kontynuowane (jako Kuba: przemiany społeczno-polityczno-kulturowe II) i wówczas chronologia doprowadzona zostanie do drugiej dekady XXI w.

Zajęcia oferują kontekst niezbędny dla prawidłowej interpretacji literatury i sztuki kubańskiej oraz literatury i sztuki na temat Kuby, która stanowi ważny ilościowo i jakościowo komponent literatury latynoamerykańskiej i światowej.

Strona przedmiotu
3305-HW1-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem proseminarium jest przygotowanie studenta do prowadzenia badań z zakresu kultury i historii najnowszej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, w wyniku czego uczestnicy będą dobrze przygotowania do napisania pracy magisterskiej. Prowadzące zaproponują szereg tekstów literackich, eseistycznych, publicystycznych; dzieł sztuki oraz filmów, które następnie zostaną przeanalizowane na zajęciach.

Zajęcia zostaną podzielone według regionów i występujących w nich podobnych procesów politycznych co pozwoli przeanalizować określone zjawiska kulturalne.

Strona przedmiotu
3305-HW2-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem proseminarium jest przygotowanie studenta do prowadzenia badań z zakresu kultury i historii najnowszej Hiszpanii i Ameryki

Łacińskiej, w wyniku czego uczestnicy będą dobrze przygotowania do napisania pracy magisterskiej.W tym celu prowadzące zaproponują

szereg tekstów literackich pisarzy latynoamerykańskich, dzieła sztuki oraz filmy komentujące współczesne wydarzenia w Ameryce łacińskiej. Zajęcia zostaną podzielone według regionów i występujących w nich podobnych procesów politycznych co pozwoli przeanalizować określone zjawiska kulturalne.

Strona przedmiotu
3305-LKZW-SEM-MGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z literaturą i kulturą hiszpańskiego Złotego Wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu historyczno-politycznego epoki, myśli filozoficznej i politycznej, także rozwoju sztuki w XVI i XVII w. Interdyscyplinarne podejście w badaniach nad tym okresem pozwoli studentowi na prowadzanie pogłębionej analizy procesów zachodzących w sferze kulturowej, społecznej i politycznej oraz wpływu jaki wywierają na twórczość literacką i artystyczną. Tematyka poruszana na zajęciach uzależniona jest od rodzaju prac magisterskich pisanych przez studentów.

Strona przedmiotu
3305-LNAS-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest ćwiczenie zdolności krytycznego myślenia i profesjonalnego analizowania tekstów (nie tylko literackich).

Naszym wyzwaniem będzie spojrzenie na świat i jego kulturowe interpretacje przez pryzmat 'PATAFIZYKI, stworzonej na przełomie XIX i XX wieku przez Alfreda Jarry'ego fikcyjnej nauki, patronki tudzież "matki" dadaizmu, teatru absurdu, OuLiPo, poststrukturalizmu i dekonstrukcji (zdaniem niektórych).

Zastanawiać będziemy się nad "patafizycznością" twórczości Borgesa, Cortazára, Macedonia Fernándeza i innych.

Strona przedmiotu
3305-MJPTS-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skierowany jest do studentów zainteresowanych badaniem metafory jako potężnego narzędzia twórczego i transformacyjnego oraz jej relacji z językiem i środowiskiem.Omawiane tematy są traktowane na poziomie teoretycznym i praktycznym.

Strona przedmiotu
3305-HN1-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi narzędziami metodologicznymi z zakresu historii (w tym historii kultury), niezbędnymi do przeprowadzenia samodzielnej analizy i napisania pracy magisterskiej z tej dyscypliny. Podczas zajęć studenci i studentki uczą się krytyki źródeł historycznych na wybranych przykładach z historii Hiszpanii (do XVIII w.) oraz Ameryki przedhiszpańskiej i kolonialnej, a także zdobywają warsztat niezbędny w samodzielnym przeprowadzaniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych.

Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim, ale lektury przedmiotu wymagają również podstawowej znajomości języka angielskiego.

Strona przedmiotu
3305-HN2-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami metodologicznymi z zakresu historii, niezbędnymi do przeprowadzenia samodzielnej analizy i napisania pracy magisterskiej z tej dyscypliny. Podczas zajęć studenci uczą się krytyki źródeł historycznych na wybranych przykładach z historii Hiszpanii (do XVIII w.) oraz Ameryki kolonialnej, a także zdobywają warsztat niezbędny w samodzielnym przeprowadzaniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych. Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim, ale lektury przedmiotu wymagają również podstawowej znajomości języka angielskiego.

Strona przedmiotu
3305-MBJ1-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa. Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w zakresie językoznawstwa, oraz literaturą naukową, która pomoże im przygotować pracę magisterską.

Strona przedmiotu
3305-MBJ2-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa. Celem proseminarium jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w zakresie językoznawstwa, oraz literaturą naukową, która pomoże im przygotować pracę magisterską.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7338adbcb (2022-10-06)