Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Demos i polis" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Demos i polis" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3700-AL-AnSD-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczna refleksja o charakterze interdyscyplinarnym (nauki o zarządzaniu, socjologia, psychologia społeczna) na temat skutecznego działania z wykorzystaniem Festiwalu Sztuk Wyzwolonych jako egzemplifikacji i pola praktyki omawianych zagadnień.

Konwersatorium (10 godzin) oraz laboratorium (5 godzin)

W ramach laboratorium – konsultacje i działania podczas przygotowań do Festiwalu Sztuk Wyzwolonych

Strona przedmiotu
3700-AL-ADG-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się na specyfice etnograficznych/społecznych badań nad zjawiskami, praktykami i grupami marginalnymi, nienormatywnymi, subkulturowymi, znajdującymi się w skrajnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych, egzystencjalnych, prawnych. Eksploracja tego rodzaju obszarów często oznacza sytuacje badawcze, wymagające stosowania metod wykraczających poza ramy konwencjonalnych ujęć. Stawia też badaczy wobec konieczności określenia granic własnego zaangażowania, postawy wobec uwarunkowań niejednoznacznych z etycznego punktu widzenia, sytuacji konfliktu, relacji dominacji lub przemocy, cierpienia, prawnej nielegalności, w warunkach emocjonalnego, poznawczego lub fizycznego zagrożenia.

Strona przedmiotu
3700-AL-AP-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom problematyki zdrowia psychicznego, zaburzeń psychicznych oraz form organizacji opieki psychiatrycznej z perspektywy nauk społecznych. Empiryczną podstawą konwersatorium będzie etnograficzne doświadczenie prowadzącego, związane z badaniem psychiatrycznej opieki rodzinnej w Polsce.

Uczestnicy zajęć zapoznają się ze specyfiką psychiatrii jako pola badań społecznych, a szczególnie z jej społecznym postrzeganiem i radykalną krytyką, która przeciwstawiała ją konwencjonalnej/naukowej medycynie. Instytucjonalna psychiatria przedstawiana była jako forma przemocy, choroby psychiczne jako mit etc. (antypsychiatria, postpsychiatria). Tworzy to złożone sytuacje badawcze, w których na jeden obraz składają się: społeczne i medyczne definiowanie chorób psychicznych, traktowanie osób z zaburzeniami i ich indywidualne doświadczenia, kontekst ekonomiczny, w jakim funkcjonuje instytucjonalna psychiatria, zorganizowane formy pomocy i terapii.

Strona przedmiotu
3700-AL-DNM-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu będzie zwrócenie uwagi studentów na stosowanie przez autorów tekstów (naukowych i popularnonaukowych) dyskursu nacjonalistycznego wobec mniejszości. Analizie poddana zostanie szczególnie sytuacja Wilamowian – grupy etnicznej, której członkowie uważają siebie za potomków osadników przybyłych w XIII wieku z Flandrii. Studenci posiądą jednak wiedzę o innych dyskryminowanych grupach etnicznych i mniejszościach zamieszkujących Polskę (np. Ślązacy, ewangelicy, osoby nieheteronormatywne) oraz o współczesnych metodach badań antropologicznych nad mniejszościami uwzględniającymi ich podmiotowość.

Strona przedmiotu
3700-AL-II-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The classes are a platform where students present ideas of potential business. The students’ presentations are complemented by lectures concerning the legal and economical issues related to running a business in informatics.

Strona przedmiotu
3700-AL-ISP-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to provide students with a broad overview about social behavior and interpretations of society and social institutions in terms of ethical values.

The aim of the course is to demonstrate the main theoretical approaches to the study of modern and postmodern societies, ideas proposed by classical and modern social thinkers and theorists to solve problems and contradictions that arose in the process of modernization of old European societies.

Strona przedmiotu
3700-AL-LE-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia i finanse uchodzą często za nudy. Tymczasem całe życie stawiamy czoła problemom ekonomicznym i finansowym – zabiegamy o dochody i nieustannie dokonujemy wyborów – konsumować, oszczędzać czy inwestować?

W ekonomii znajdujemy wszystkie nasze żywotne interesy jako jednostki i całe skomplikowane społeczeństwo. W poszukiwaniu sensu stawiamy pytania:

Czy nieustanny wzrost to naprawdę konieczność?

Skąd wzięły się pieniądze i dlaczego rządzą światem?

Czy efektywność i pogoń za zyskiem wyklucza sprawiedliwość?

Czy ratowanie banków, które spowodowały kryzys jest sprawiedliwe?

Itd. itd.

Żeby zrozumieć świat ekonomii i finansów, spojrzymy z perspektywy makro i mikro i przechodząc przez kolejne kręgi wtajemniczenia, obejrzymy go oczami humanisty.

Strona przedmiotu
3700-AL-MWU-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak myśleć o trwającym kryzysie migracyjnym i osobach uchodźczych? Zajęcia te, po pierwsze, dają podstawy teoretyczne ujmowania migracji, uchodźstwa i wygnania. Pozwalają zaznajomić się z klasycznymi tekstami (Arendt, Said, Agamben), a także najnowszymi pracami dotyczącymi krytycznych studiów nad uchodźstwem. Po drugie pokazują, w jaki sposób te inspiracje teoretyczne łączą się czy są uzupełniane przez teksty literackie (Roth, Hamid, Ulinich, Cantu, Wawryniuk) i kulturę wizualną (m.in. Mo, Transatlantyk, Granica obojętności).

Strona przedmiotu
3700-AL-MPSWD-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skąd brało się poczucie obcości u weneckiego sekretarza-dyplomaty w osmańskim Konstantynopolu? Czy i w jakim stopniu było ono specyficznie ukształtowane przez jego wiedzę i indywidualne doświadczenia, pochodzenie, wykonywaną profesję, a wreszcie przez kulturę polityczną i umysłową Wenecji? Różne nurty współczesnej historiografii pomagają w znalezieniu odpowiedzi na te i podobne pytania. Celem zajęć jest połączenie kilku perspektyw dydaktycznych, oferujących odmienne spojrzenia na historię i kulturę Wenecji i wschodniego Śródziemnomorza oraz na funkcjonowanie dyplomacji w okresie nowożytnym. Dominujące będzie przy tym ujęcie proponowane przez mikrohistorię, a przewodnikiem po tematyce zajęć stanie się niepublikowany dotąd zbiór dialogów Marcantonio Doniniego, kilkukrotnego sekretarza weneckiej misji w Konstantynopolu w II poł. XVI w., przygotowywany do polskiej edycji przez prowadzącego zajęcia.

Strona przedmiotu
3700-AL-NDBDS-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Stałą cechą francuskiego społeczeństwa jest jego rozwarstwienie, choć kryteria tego rozwarstwienia zmieniają się historycznie. Niemniej jednak teksty kultury nieustannie opisują, analizują krytycznie lub apologetycznie społeczne kontrasty. Celem przedmiotu jest prześledzenie tych debat ujętych w specyficznych formach ekspresji (literackiej, filmowej, malarskiej).

Strona przedmiotu
3700-AL-NF-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Francja czasów afery Dreyfusa (XIX wiek) a później kolaboracyjnego reżimu Vichy (XX wiek) to laboratorium ekskluzywnego, wykluczającego nacjonalizmu. Zaangażowanie aparatu państwa – wojska, wymiaru sprawiedliwości, administracji – a także zdecydowanej większości opiniotwórczych środowisk i kościoła katolickiego po stronie „prawdziwych patriotów” dobrze ilustruje proces konsolidacji obozu nacjonalistycznego wobec wskazanych wrogów.

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych/badających problematykę nacjonalizmów/populizmów (także współczesnych), ich korzenie, język jako główne narzędzie rozgrywania drzemiących resentymentów, wzniecające i podsycające strach, wykluczające i stygmatyzujące, doprowadzające do polaryzacji nastrojów i podziałów społecznych.

Strona przedmiotu
3700-AL-NKD-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia dyplomacji pisana – i wykładana – jest zasadniczo z jednej z trzech perspektyw: historii, prawa międzynarodowego albo stosunków międzynarodowych. W takich ujęciach szczególny nacisk położony jest odpowiednio na historię struktur dyplomatycznych i ich praktyk, rozwój poszczególnych instytucji albo na polityczne efekty działania dyplomatów. Celem zajęć jest natomiast interdyscyplinarne połączenie tych perspektyw, a zarazem przedstawienie dyplomacji nowożytnej zarówno na tle kultury jej epoki, jak i dzisiejszego znaczenia dyplomacji i jej praktyk. Podczas zajęć postawione zostaną m. in. następujące pytania: na ile kategorie zmiany i nowoczesności są zasadne do analizy dziejów dyplomacji? Czy dyplomata nowożytny zrozumiałby modus operandi jego współczesnych kolegów (i koleżanek)? Jaką rolę dyplomacja pełniła i pełni w życiu społecznym (publicznym) dawniej i dziś? Czy struktury, praktyki i formy dyplomatyczne nie stają się anachroniczne we współczesnym świecie?

Strona przedmiotu
3700-AL-ONK-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będzie obywatelskie nieposłuszeństwo jako zachowanie z jednej strony contra legem, a z drugiej słuszne i świadome wystąpienie przeciw niesprawiedliwemu porządkowi prawnemu lub ocenianym negatywnie działaniom władz publicznych.

Strona przedmiotu
3700-AL-EHIP-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są historii idei edukacji. Studenci zapoznają się z niektórymi z klasycznych tekstów filozofii politycznej oraz z wybranymi traktatami pedagogicznymi, które konfrontować będą z współczesnymi pracami o społecznym i politycznym wymiarze edukacji. Celem zajęć jest pełniejsze zrozumienie roli edukacji w kształtowaniu życia zbiorowego.

Strona przedmiotu
3700-AL-PSK-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z pięknem i użytecznością statystyki w ramach każdej dziedziny wiedzy o skomplikowanym świecie. Zajęcia szczególnie polecam osobom mającym złe doświadczenie z tzw. matematyką szkolną, rachunkami itp. Chciałbym im pokazać, że zarówno prawdziwa matematyka, w ogólności jak i statystyka, w szczególności to nie zbiór równań do wbijania do głowy, nie tabliczka mnożenia, lecz cudowny (bo ścisły i spójny) język opisu – niezbędny do naukowego opisu świata – zwłaszcza w jego najciekawszej złożonej formie.

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-ST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia niniejsze mają na celu zapoznanie studentów z pięknem i użytecznością statystyki w ramach każdej dziedziny wiedzy o skomplikowanym świecie. Zajęcia szczególnie polecam osobom mającym złe doświadczenie z tzw. matematyką szkolną, rachunkami itp. Chciałbym im pokazać, że zarówno prawdziwa matematyka, w ogólności jak i statystyka, w szczególności to nie zbiór równań do wbijania do głowy, nie tabliczka mnożenia, lecz cudowny (bo ścisły i spójny) język opisu – niezbędny do naukowego opisu świata – zwłaszcza w jego najciekawszej złożonej formie.

Strona przedmiotu
3700-AL-SZZ-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu samobójstwa jako faktu społecznego i kulturowego. Kurs ma na celu wypracowanie podejścia interdyscyplinarnego do tematyki zachowań samobójczych łącząc takie dziedziny nauki jak: psychologia, socjologia, kryminalistyka, etyka, filozofia, antropologia i kulturoznawstwo. Zajęcia umożliwiają poznanie złożoności problemu zachowań samobójczych, a także podejście naukowe i kulturowe do tego problemu. W trakcie zajęć będą poruszane zarówno zagadnienia z zakresu profilaktyki i prewencji zachowań samobójczych, jak i teoretyczne podejście filozoficzne czy socjologiczne.

Strona przedmiotu
3700-AL-SW-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma charakter ogólnego wprowadzenia do socjologii. Celem kursu jest zaangażowanie studenta w proces samodzielnego, krytycznego poszukiwania wiedzy i budowania umiejętności analizy zjawisk, struktur i procesów współczesnego społeczeństwa. W ramach kursu stosowane będą mieszane metody dydaktyczne: klasyczne konwersatorium z elementami pracy warsztatowej uzupełnione pracą na Platformie E-Learningowej.

Materiały źródłowe będą stanowić zarówno klasyczne teksty socjologiczne, jak i filmy, artykuły prasowe, raporty badawcze.

Blended learning (nauczanie mieszane): konwersatorium uzupełnione e-learningiem na platformie COME.

Zajęcia w formie konwersatorium z elementami warsztatu każdorazowo poprzedzone blokiem e-learningowym w formule 3 godziny aktywności na Platformie – 3 godziny zajęć w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą.

Strona przedmiotu
3700-AL-UUTL-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the course is to provide the students with a broad overview of the rich literary scene of contemporary Ukraine including Ukrainian war literature, as well as discuss the Romantics and the avant-garde, the modernists and the dissidents, the post-modernists and the feminists.

We would explore what are Ukrainian basic cultural values and how they shape modern Ukrainian consciousness. We will briefly look at Ukrainian history, discover Ukrainian literature, movies, as well as explore the stance of intellectual and political elites towards decisive events of the latest Ukrainian history.

Strona przedmiotu
3700-AL-CI-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

“Who am I?” Understood in terms of identity, such question may become an exercise in piecemeal particularization: by animal species; by gender designation; by sexual orientation; by ethnicity; by race; by class; by nationality; by profession, etc. Or, in a reverse movement of intersectional empowering, the question of identity may easily be converted into a search for a collective belonging (“Who are we?”), often set in discriminatory terms (“Who are we, as opposed to them?”).

How the relationship between identity and collectivity plays out in our times of ecological crisis and political hatred, when the existence of body politic and the survival of the body tout court are at stake? And how our postmodern conundrum looks when considered from the historical perspective of early modernity torn apart by religious wars, colonial conquests, and metaphysical anguish?

Strona przedmiotu
3700-AL-WTK-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studiując wątki wojenne w tekstach kultury zbadamy zapisy obecności tematu wojny w kulturze jako świadectw ekstremalnych doświadczeń człowieka i ich roli w dziejach. Będziemy dociekać, jak motywy bitew, kampanii wojennych, obcych napaści, a także postacie uczestników, świadków i ofiar tych zdarzeń były przedstawiane w tekstach kultury pochodzących z czterech nurtów cywilizacji. Są nimi Polityka, Religia, Sztuka, Nauka, toczą się zaś w środowisku życia codziennego, które można uważać za piąty system kulturowy.

Strona przedmiotu
3700-AL-WSP-qDP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne i praktyczne podstawy poruszania się po systemie prawnym dla studentów antropozoologii oraz studentów kierunków humanistycznych i społecznych.

Skoncentrujemy się na wyjaśnieniu pojęć, które funkcjonują w świecie prawnym i prawniczym, uprzystępnimy obraz systemu prawnego obowiązującego w Polsce na tle prawa europejskiego i międzynarodowego i pokażemy, jakim instrumentem dysponuje osoba reprezentująca określony obszar administracji. Prawo jest zjawiskiem złożonym, ale jednocześnie w świetle dominującego ujęcia pozytywistycznego – instrumentem precyzyjnym, chroniącym i wyznaczającym granice legalnych zachowań.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)