Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru dla Antropozoologii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru dla Antropozoologii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3700-AZ-FAK-LD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dyskusji stanowić będą przykłady publikowanej w XXI w. polskiej i obcej twórczości dla młodych czytelniczek i czytelników, które ukazują zjawiska znaczące z perspektywy animal studies. Twórczynie i twórcy literatury dziecięcej od jej zarania wykorzystują zwierzęta jako nośniki znaczeń symbolicznych lub mało ważny element świata przedstawionego, jednak w ostatnich dekadach zauważyć można zwrot ku zwierzętom i podejmowanie tematów związanych z ich dobrostanem, etycznym traktowaniem czy wymieraniem gatunków. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym w warstwie werbalnej i wizualnej, a analiza wybranych publikacji pozwoli na ukazanie współczesnej książki dla dzieci jako nośnika treści ważnych z perspektywy animal studies.

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-PMN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia niniejsze mają na celu zapoznanie studentów zarówno z podstawami metody naukowej jak i szerzej z postawą naukową, czyli postawą racjonalną wobec całej otaczającej nas rzeczywistości. Zajęcia polecam osobom które chcą lepiej zrozumieć na czym polega różnica między „naukowością” a „nienaukowością” i „pseudonaukowością” - w każdym aspekcie tego rozróżnienia. Zajęcia mogą też przydać się osobom chcącym w sposób bardziej świadomy zastosować metodykę naukową w swoich własnych badaniach lub po prostu lepiej zrozumieć co wynika z danego artykułu naukowego

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-ST brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia niniejsze mają na celu zapoznanie studentów z pięknem i użytecznością statystyki w ramach każdej dziedziny wiedzy o skomplikowanym świecie. Zajęcia szczególnie polecam osobom mającym złe doświadczenie z tzw. matematyką szkolną, rachunkami itp. Chciałbym im pokazać, że zarówno prawdziwa matematyka, w ogólności jak i statystyka, w szczególności to nie zbiór równań do wbijania do głowy, nie tabliczka mnożenia, lecz cudowny (bo ścisły i spójny) język opisu – niezbędny do naukowego opisu świata – zwłaszcza w jego najciekawszej złożonej formie.

Strona przedmiotu
3700-AL-PPPP-qMF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą dotyczyły rozpoznania i badania tych cech przestrzeni publicznej które wpływają na dobrostan przebywających w tej przestrzeni ludzi. Na warsztat weźmiemy takie rodzaje przestrzeni publicznej jak

- miejskie ulice i place

- przystanki i stacje komunikacji miejskiej

- ogólnodostępne dziedzińce i podwórka

- ogólnodostępne (lub półdostępne) przestrzenie wewnątrz budynków

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-WSP-23 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne i praktyczne podstawy poruszania się po systemie prawnym dla studentów antropozoologii oraz studentów kierunków humanistycznych i społecznych.

Skoncentrujemy się na wyjaśnieniu pojęć, które funkcjonują w świecie prawnym i prawniczym, uprzystępnimy obraz systemu prawnego obowiązującego w Polsce na tle prawa europejskiego i międzynarodowego i pokażemy, jakim instrumentem dysponuje osoba reprezentująca określony obszar administracji. Prawo jest zjawiskiem złożonym, ale jednocześnie w świetle dominującego ujęcia pozytywistycznego – instrumentem precyzyjnym, chroniącym i wyznaczającym granice legalnych zachowań.

Strona przedmiotu
3700-AZ-ZLSW-23 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie się symbolami, motywami, kontekstami i tradycjami literatury średniowiecza i wczesnej nowożytności w literaturze poruszającej tematykę animalistyczną. Zajęcia pozwolą zapoznać się z zagadnieniem ciągłości i przemiany motywów zwierzęcych pomiędzy starożytnością i średniowieczem oraz średniowieczem i początkami nowożytności.

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-ZGP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekaz dostosowanej do potrzeb antropozoologii wiedzy o gadach i ptakach, uszczegółowionej w stosunku do obowiązkowego przedmiotu Zoologia z elementami etologii.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)