Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Zwierzęta i środowisko" - I stopień Artes Liberales (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Zwierzęta i środowisko" - I stopień Artes Liberales
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3700-AL-BP-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem Konwersatorium jest pokazanie literackiej figury potwora (chtoniczne bestie, ogry, wampiry, obcy przyjmujący postać sobowtórów ludzi, strzygi, mutanci, itd.) i rozmaitych ról, jakie tradycja potworności narzuca w kulturze współczesnej. Figura potwora służyć będzie rozważaniom nad transgresyjną naturą stworzeń „pomiędzy” człowiekiem a zwierzęciem, cywilizacją a przyrodą, świadomością i nieświadomością, Ziemią a innymi planetami, życiem a śmiercią. Choć część omawianych na Konwersatorium tekstów literackich powstała w epokach dawnych (średniowieczny epos, powieść gotycka i końca XIX wieku), to zajmiemy się przede wszystkim współczesnym odczytaniem dawnych tekstów – spojrzymy np. na Beowulfa przez pryzmat eseju autorstwa J.R.R. Tolkiena, a na Draculę w kontekście opowiadań Angeli Carter.

Strona przedmiotu
3700-AL-EKSD-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przyjrzymy się ekofikcji (ang. ecofiction) jako sposobowi opowiadania historii, ale także konstruowania obiektów i przestrzeni spekulatywnych. Będziemy zastanawiać się nad tym, co alternatywne scenariusze dotyczące ekologii i zmian w środowisku mówią nam o teraźniejszości i przyszłości. Zapoznamy się także z pracami tworzonymi przez artystów i projektantów, które negocjują granicę między fikcją, a naukami przyrodniczymi i technologią.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: ekofikcja, ecovention, dizajn spekulatywny

Strona przedmiotu
3700-AL-EB-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych z teorią ewolucji i historią życia na Ziemi. Poruszane też będą zaganienia związane z odbiorem społecznym teorii ewolucji i jej krytyką.

Strona przedmiotu
3700-AL-KHS-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do nurtów, zagadnień i pojęć rozwijanych w ramach tzw. humanistyki środowiskowej. Rozpoczniemy od ujęcia genealogicznego, badając jak doszło do “zazielenienia” humanistyki, a także zastanowimy się nad rolą humanistyki w dobie kryzysu klimatyczno-środowiskowego, sytuując różne rozgałęzia humanistyki środowiskowej w kontekście badań nad epoką Antropocenu. Po wstępnym rozpoznaniu pola badawczego, przyjrzymy się kolejno kierunkom łączonym z pojęciem humanistyki środowiskowej, zastanawiając się zarazem, czy stanowią one jej część.

Strona przedmiotu
3700-AL-KMPZL-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia na interesujących, ważnych i czasami kontrowersyjnych przykładach będą służyć omówieniu zagadnienia, czy jest możliwa komunikacja pomiędzy człowiekiem i zwierzętami: towarzyszącymi, dzikimi, w tym niebezpiecznymi. Zajęcia będą poświęcone zgłębianiu interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy zajmującej się porozumiewaniem się zwierząt. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak komunikują się zwierzęta w obrębie jednego gatunku (komunikacja wewnątrzgatunkowa), różnych gatunków (komunikacja międzygatunkowa) oraz zastanowimy się, czy w relacji człowiek – zwierzę(ta) zachodzi porozumienie korzystne dla obu stron, czy celem tej komunikacji może być stworzenie wspólnoty komunikacyjnej.

Strona przedmiotu
3700-AL-MOI-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówimy różne historyczne i współczesne koncepcje miasta-ogrodu oraz miasta zintegrowanego z przyrodą. Na przykładzie Warszawy i Nowego Jorku będziemy także dyskutować nad tym, jak konkretne instytucje i oddolne ruchy (NGO, grupy nieformalne) kształtują przestrzeń miejską tworząc takie inicjatywy, jak: zrzeszenia społecznych opiekunów drzew, bazy danych dotyczące bioróżnorodności, banki nasienne, ogrody społecznościowe, farmy miejskie, wymienniki roślin, itd.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: studia miejskie, praktyki społecznościowe, partycypacja, nauka obywatelska (citizen science)

Strona przedmiotu
3700-AL-MGZL-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie dwudziestowiecznych i dwudziestopierwszowiecznych koncepcji zdefiniowania granicy pomiędzy zwierzętami i ludźmi. Wytyczanie i sondowanie takiej granicy – często w drodze prowokacji – jest domeną literatury fantastycznej (G. H. Wells, Pierre Boulle, Angela Carter, Olga Tokarczuk i wielu innych), zaś popularyzatorzy nauki i zainteresowani przyrodoznawstwem kulturoznawcy opisują jej redefiniowanie w tekstach popularnonaukowych. Prześledzimy teksty, w których występuje motyw „dzikich” dzieci wychowanych przez zwierzęta, historii alternatywnej, w której to naczelne stworzyły cywilizację techniczną, „uczłowieczania” zwierząt w laboratoriach oraz na poły magicznych przemian w istoty ludzkiej w zwierzę. Przyjrzymy się definicjom człowieka w opozycji do zwierząt i opisom procesu powstawania samoświadomości.

Strona przedmiotu
3700-AL-NBZ-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W obliczu doświadczanych zmian klimatu znaczenia nabiera tematyka ekologiczna, a więc namysł nad związkami człowieka z naturą na przestrzeni dziejów oraz skutkami ludzkiego bytowania na Ziemi jako podsystemu globalnej biosfery. Aby zrozumieć przeszłość i wyobrazić sobie przyszłość, spojrzymy na zagadnienia ekologiczne z perspektywy różnych dyscyplin (ekonomia, socjologia, nauki o klimacie, językoznawstwo). Przeanalizujemy ewolucję naszego stosunku do natury, a także języka stosowanego do opisu rzeczywistości na podstawie wybranych tekstów, w tym reportaży literackich.

Strona przedmiotu
3700-AL-PSRP-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzone przez dr biologii specjalizującą się w pracy nad świadectwami Zagłady interdyscyplinarne zajęcia „Pamięć środowiskowa – rozpoznania, perspektywy i narracje pozaludzkie” uwzględniające perspektywy nauk przyrodniczych i humanistycznych wprowadzają studentów w mnogość konotacji związanych z coraz częściej spotykanym terminem „pamięci środowiskowej” (environmental memory). Łącząc podejścia z obszaru badań nad pamięcią, biologii oraz humanistyki środowiskowej, rozważane będą różnokierunkowe konceptualizacje tej kategorii, nie posiadającej dotąd jednoznacznej definicji. Forma zajęć zakłada dyskusje z zaproszonymi specjalistami/kami, których celem będzie próba zbliżenia się do innych niż antropocentryczna perspektyw w narracjach pamięci i postpamięci oraz perspektywa relacji między ludźmi a innymi zwierzętami, roślinami, mikrobami w projektowaniu przestrzeni w kontekście pamięci.

Strona przedmiotu
3700-AL-PKSR-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przyjrzymy się królestwu roślin, traktując go nie tylko jako zbiór gatunków, ale także swoistych mikro i makro-zbiorowości. Postaramy się sproblematyzować kulturową rolę roślin jako konkretnych egzemplarzy, gatunków, rodzin, a w końcu formacji. Prześledzimy także zyskujące na popularności trendy związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem roślin jadalnych i leczniczych, a także kolekcjonowaniem roślin. W końcu zastanowimy się nad fetyszyzowaniem i personifikacją roślin we współczesnej kulturze.

Obszary tematyczne, które obejmuje kurs: rośliny w kulturze, roślinne kolektywy, human plant studies (HPS)

Strona przedmiotu
3700-AL-PP-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W 2009 roku wybitny angielski poeta i tłumacz, Simon Armitage, wydał antologię wierszy, których bohaterami są ptaki. Zbiór ten nie tylko uświadamia nam, jak popularne są „ptasie” motywy w literaturze angielskiego obszaru językowego, lecz także zachęca do badania zmian, jakim podlegają obrazy natury w tekstach literackich: od alegorycznych interpretacji stworzeń jako znaków niewidzialnej, duchowej rzeczywistości; przez wiersze opisujące naturę, lecz skoncentrowane na emocjach podmiotu mówiącego; po zakwestionowanie antropocentrycznego paradygmatu w twórczości współczesnych autorów. Zestawienie różnych punktów widzenia w perspektywie diachronicznej pozwala lepiej zrozumieć genezę i istotę „zwrotu ekologicznego”.

Strona przedmiotu
3700-AL-SCNPH2-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zaprezentuje humanistom chemię (m.in. ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną), oraz szczyptę nauk pokrewnych (fizyka,

matermatyka, geologia, biologia, w szczególności fizykochemia cząstek elementranych, chemia jądrowa, geochemia, biochemia). Celem wykładu jest pokazanie, jak chemia ewoluowała na tle nauk ścisłych i przyrodniczych i jak zazębia się ona z naukami humanistycznymi (historia, antropologia kultury, religioznawstwo, psychologia, socjologia itp.) i do czego jest człowiekowi przydatna. Wykład pokazuje chemię w szerszej perspektywie: naszego poznania (na styku racjonalności i metafizyki), oraz całego naszego Świata i jego trwającej 13,8 mld lat historii.

Rozszerzony syllabus:

http://www.chem.uw.edu.pl/people/WGrochala/AL_syllabus.pdf

Strona przedmiotu
3700-AL-SALCH1-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dwuczęściowy wykład zaprezentuje humanistom rozwój Wszechświata od „wielkiego wybuchu” do współczesności, przez ewolucję matematyczną, fizyczną, chemiczną i biologiczną. Przybliżona zostanie filozofia i metodologia uprawiania nauk przyrodniczych oraz wybrane „historie sukcesu”. Omówione zostanie znaczenie nauk ścisłych i przyrodniczych dla rozumienia materii oraz to jak zazębiają się one z naukami humanistycznymi (historią, antropologią kultury, religioznawstwem, psychologią, socjologią itp.) i do czego mogą być humanistom przydatne. Wykład pokazuje świat w perspektywie naszego poznania, na styku racjonalności i metafizyki, w przekroju przez jego trwającą 13,8 mld lat historię.

Rozszerzony syllabus:

http://www.chem.uw.edu.pl/people/WGrochala/AL_syllabus.pdf

Strona przedmiotu
3700-AL-SWPZ-qZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej takie jak: zwierzęcej podmiotowość i uprzedmiotowienie, zabijanie zwierząt dla sztuki, śmierć zwierząt jako temat prac, używanie ciał zwierząt do tworzenia dzieł, rozważania na temat etyki sztuki w odniesieniu do praw zwierząt oraz powiązania sztuki z aktywizmem społecznym.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)