Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiazkowe dla I roku Filologii Nowogreckiej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiazkowe dla I roku Filologii Nowogreckiej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3700-FN-1-AIDLG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach analizowane są i interpretowane teksty literatury greckiej różnych epok. Studenci zastanawiają się, czym jest interpretacja, poznają metody badań literatury, omawiają konteksty.

Strona przedmiotu
3700-FN-1-GJNG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gramatyka opisowa języka nowogreckiego ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi gramatyki współczesnego języka nowogreckiego (kini neoeliniki), odpowiadającymi za znajomość reguł gramatycznych na poziomie biegłości językowej A2 do B1.

Strona przedmiotu
3700-FN-1-NJNGZEJ-1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest współczesny język nowogrecki – kini neoeliniki (κοινή νεοελληνική), obecnie zapisywany w systemie monotonicznym. Materiał odpowiada wymaganiom poziomu A1 egzaminu międzynarodowego: Certificate of Attainment in Modern Greek.

Strona przedmiotu
3700-FN-1-NJNGZEJ-2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest współczesny język nowogrecki – kini neoeliniki (κοινή νεοελληνική), obecnie zapisywany w systemie monotonicznym. Materiał odpowiada wymaganiom poziomu A2 egzaminu międzynarodowego: Certificate of Attainment in Modern Greek.

Strona przedmiotu
3700-OWI-AL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony własności intelektualnej. Zostaną również przedstawione studentom podstawowe regulacje prawa własności intelektualnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są zawarte głównie w dwóch aktach prawnych: w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Strona przedmiotu
3700-FN-1-WHGN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z elementami konwersatorium zapoznaje z wiedzą o dziejach Grecji od upadku Cesarstwa Bizantyńskiego (1453) po dzień dzisiejszy. Ilustrowany jest fragmentami tekstów źródłowych w przekładzie polskim. Studenci zdobywają wiedzę o wydarzeniach przełomowych dla dziejów Grecji (okres panowania tureckiego, powstanie 1821 r. i jego obraz w pamiętnikach z epoki (Makrijanis, Kolokotronis), etapy formowania się państwa w jego obecnych granicach, katastrofa Wielkiej Idei, I i II wojna światowa, wojna domowa i rządy „czarnych pułkowników”, Grecja współczesna i jej problemy).

Strona przedmiotu
3700-FN-1-WDKGA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie do historii i literatury starożytnej Grecji (od czasów Homera po epokę hellenistyczną). Nacisk położony jest na

1/ najważniejsze wybrane aspekty kultury antycznej, zwł. te części dziedzictwa antycznego, które okazały się żywe w kulturze nowogreckiej

oraz 2/ zagadnienia zw. z lekturą autorów antycznych i elementami pracy badacza tekstów dawnych (np. transmisja tekstu antycznego, problemy interpretacji tekstu). Ilustrowane są przeźroczami i fragmentami tekstów w przekładach.

Strona przedmiotu
3700-FN-1-WN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia ze wstępu do neogrecystyki mają wprowadzić studentów w problematykę dyscypliny, pomóc im w znajdowaniu informacji (w materiałach papierowych i elektronicznych) i samodzielnym pogłębianiu wiedzy, uporządkować informacje na temat zarówno studiów nowogreckich w Polsce i poza Polską, jak i te dotyczące najciekawszych współcześnie problemów badawczych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)