Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiazkowe dla II roku Filologii Nowogreckiej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział "Artes Liberales")

Jednostka: Wydział "Artes Liberales" Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiazkowe dla II roku Filologii Nowogreckiej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3700-FN-2-ALKOR1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium (część I) poświęcone jest piśmiennictwu Krety wczesnego okresu dominacji weneckiej (XIV–XVI w.). Literatura powstała wówczas na wyspie w dialektach miejscowych stanowi początek epoki nowożytnej w kulturze greckiej, jest pomnikiem języka nowogreckiego i modelem dla twórczości późniejszych pokoleń.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-GK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybrane zagadnienia z zakresu gramatyki kontrastywnej języka polskiego i języka nowogreckiego (fonologii, składni, morfologii), mające szczególne znaczenie dla opanowania struktury języka nowogreckiego. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej oraz analizy fragmentu tekstu nowogreckiego z przekładem polskim w celu porównania analogicznych zjawisk w obu językach.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-HJG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótkie przedstawienie historii języka greckiego, od czasów najdawniejszych po obecne; dialekty greckie i główne kierunki rozwoju fonetyki i morfologii greckiej.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-NJNGZEJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest współczesny język nowogrecki – kini neoeliniki (κοινή νεοελληνική), dawniej określany nazwą demotyk wraz z elementami dialektów i katarewusy (zwroty frazeologiczne, powiedzenia, przysłowia).

Kurs wyższy w formie ćwiczeń w wymiarze 120 godzin w semestrze - 240 godz. rocznie. Materiał dobierany przez wykładowcę odpowiada poziomowi międzynarodowego Certificate of Attainment in Modern Greek A2+ -> B1

Strona przedmiotu
3700-FN-2-NJNGZEJ-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest współczesny język nowogrecki – kini neoeliniki (κοινή νεοελληνική), dawniej określany nazwą demotyk wraz z elementami dialektów i katarewusy (zwroty frazeologiczne, powiedzenia, przysłowia).

Kurs wyższy w formie ćwiczeń w wymiarze 120 godzin w semestrze - 240 godz. rocznie. Materiał dobierany przez wykładowcę odpowiada poziomowi międzynarodowego Certificate of Attainment in Modern Greek B1.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-P brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie problematyki prawosławia w kontekście historycznym, terminologicznym, teologicznym i doktrynalnym, zapoznanie z obrzędowością Kościoła prawosławnego, zwyczajami, miejscami i formami kultu. Rozważania na konwersatorium powinny być także wzbogacone o refleksję na temat relacji Kościoła prawosławnego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Natomiast omawianie obrzędowości Kościoła wschodniego trzeba ukazać w kontekście zmian, którym podlegała ona od początku istnienia chrześcijaństwa.

Strona przedmiotu
3700-FN-PRW-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozszerzenie wiadomości na temat Kościoła prawosławnego w kontekście historycznym, terminologicznym, teologicznym i doktrynalnym. Bardziej szczegółowe zapoznanie się z obrządkiem bizantyńskim, zwyczajami Kościołów lokalnych i ich miejscami kultu. Rozważania na konwersatorium mają dotyczyć także relacji Kościoła prawosławnego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Poruszona będzie także kwestia Kościołów unickich i ich miejsce w dialogu ekumenicznym. Ważnym elementem zajęć będzie kwestia życia monastycznego na Wschodzie. Pomocą do rozważań na zajęciach służyć będą wybrane fragmenty tekstów liturgicznych w języku greckim, starocerkiewnosłowiańskim oraz ich przekłady na język polski, a także wybrana literatura przedmiotu, przykłady ikonografii oraz architektury cerkiewnej.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-TRNS-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Translatorium I to wprowadzenie do podstawowych zagadnień z wiązanych z przekładem tekstu - ogólnie, ale i w dalszej kolejności szczegółowo, na przykładzie przekładu języka nowogreckiego na język polski.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WHKB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć przedstawiony zostanie wybór najważniejszych zagadnień dotyczących historii Bizancjum od w. V po jego upadek w 1453 r. (zasięg terytorialny państwa, dzieje polityczne, procesy społeczno-ustrojowe, najważniejsze problemy religijne, etapy kształtowania porządku prawnego). Osobne miejsce w programie zajmuje kwestia okupacji Konstantynopola przez łacinników (1204-1261) oraz rekonkwisty bizantyńskiej, a także schyłkowy okres Cesarstwa (rządy Paleologów). i jego ostatni renesans kulturowy. Istotnym uzupełnieniem wykładu będzie również kwestia wpływu Bizancjum na kulturę i tradycję państw ościennych (Bułgaria, Serbia, Ruś-Rosja, Wenecja, Porta Osmańska), oraz obecność spuścizny Bizancjum we współczesnej przestrzeni politycznej i cywilizacyjnej)

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WLGN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zapoznaje z najciekawszymi zjawiskami w kulturze i literaturze Grecji nowożytnej, ilustrując je ustępami z literatury greckiej (w przekładzie polskim) oraz dostarcza podstawowych narzędzi metodologicznych do interpretacji tekstu literackiego.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom filologii nowogreckiej podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa, przedstawienie nowożytnych dziejów dyscypliny, a także wprowadzenie do analizy językoznawczej (językoznawstwo ogólne).

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie do wiedzy o dziele literackim oraz metodologii badań literackich. Na przykładach dzieł literackich z różnych epok studenci:– zapoznają się z elementarną specyfiką literackiego przekazu, analizują w stopniu podstawowym strukturę dzieła literackiego, uczą się analizować i interpretować dzieło literackie z uwzględnieniem różnic rodzajowych i gatunkowych. poznają podstawowe sposoby recepcji dziedzictwa antycznego w literaturze polskiej i europejskiej.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-WZGJNG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem zajęć z gramatyki opisowej jest poszerzenie znajomości zagadnień gramatyki i składni języka nowogreckiego, odpowiadających poziomowi biegłości językowej co najmniej B1 poprzez przedstawienie opisu systemu gramatycznego języka greckiego na wszystkich jego płaszczyznach.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)