Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 30 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Pamiętaj, że serwerów USOSweb na Uniwersytecie Warszawskim jest wiele. Na tym serwerze logować się mogą wyłącznie pracownicy i studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Informacja o podpięciach przedmiotów z semestru letniego 2016/17

Decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 29 marca do 11 kwietnia 2017 roku będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty.

Stypendia

W USOSwebie został uruchomiony moduł do składania wniosków o stypendia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Zmiana mechanizmu rezygnacji z zaliczenia przedmiotu

Od roku akademickiego 2011/2012 ulega zmianie mechanizm rezygnacji z zaliczania przedmiotu na podstawie par. 23 b ust. 2 p.2 Regulaminu Studiów w UW w odniesieniu do studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/2012 na I roku studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Studenci pozostałych roczników składają podanie o rezygnację w dotychczasowym trybie. więcej

UWAGA: zmiana w stosunku do treści zawartej w liście Rektor Kicińskiej: mechanizm Rezygnacji z zaliczania przedmiotu jest włączony w każdej instalacji USOSweb. USOSweb pilnuje, żeby student składał rezygnacje tylko w swojej macierzystej instalacji.


Informacje dla koordynatorów przedmiotów

Uprawnienia do edycji przedmiotów dla koordynatorów obowiązują w okresie 1.5-30.5 i 1.7-30.8 oraz dodatkowo 1.11-30.11 (tylko przedmioty z semestru letniego).

Wszystkie rodzaje studiów

Zachęcamy do lektury podręcznika Rejestracje na przedmioty i do grup w USOSweb i Rejestracje na egzaminy w USOSweb.

Ogólnouniwersyteckie rejestracje żetonowe

Rejestracje żetonowe na przedmioty oferowane wspólnie dla wszystkich studentów UW odbywają się w serwisie UL dostępnym pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl.

Studia stacjonarne

Rejestracja na seminaria magisterskie i proseminaria na rok akademicki 2016/17

Nim przystąpisz do rejestracji, przeczytaj uważnie zasady opisane w zakładce aktualności. Pamiętaj, że w rejestracji mają uczestniczyć jedynie te osoby, które zapisują się na proseminarium lub seminarium danego rodzaju (matematyczne, informatyczne) po raz pierwszy. Rejestracja dla osób już zapisanych (studentów 1-go roku studiów II stopnia) odbędzie się w czerwcu i na przełomie września/października (lepiej zarejestrować się w czerwcu, żeby uniknąć kolizji w planie); szczegóły poniżej.

 • od 06.06.2016, godz. 9:00, do 15.06.2016, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA
  rejestracja na proseminaria licencjackie na matematyce
 • 20.06.2016
  ogłoszenie wstępnych wyników rejestracji na proseminaria licencjackie na matematyce -> SĄ JUŻ WYNIKI
 • od 06.06.2016 do 29.06.2016
  rejestracja na seminaria magisterskie na matematyce i informatyce dla osób rozpoczynających studia II stopnia. UWAGA: rejestracja wyłącznie przez IRK, nie przez USOSWeb!
 • 01.08.2016
  ogłoszenie wstępnych wyników rejestracji na seminaria magisterskie na matematyce i informatyce
 • 30.09.2016
  ogłoszenie ostatecznych wyników rejestracji na proseminaria i seminaria magisterskie
 • od 06.06.2016, godz. 9:00 do 23.06.2016, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA
  rejestracja bezpośrednia do grup na seminaria magisterskie dla osób kontynuujących
 • od 26.09.2016, godz. 9:00 do 08.10.2016, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA
  dodatkowa tura rejestracji bezpośredniej do grup na seminaria magisterskie dla osób kontynuujących

Rejestracja na przedmioty prowadzone w roku akademickim 2016/17

Rejestracja na przedmioty prowadzone w obu semestrach:
 • od 09.06.2016, godz. 9:00 do 23.06.2016, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA
  rejestracja podstawowa, I tura
 • 01.08.2016
  ogłoszenie wyników
UWAGA: Nowo przyjęci studenci 1 roku matematyki, informatyki i JSIM oraz MSEM są na przedmioty obowiązkowe oferowane przez WMIM w semestrze zimowym rejestrowani administracyjnie przez Sekcję Studencką. Samodzielnie powinni się rejestrować jedynie na zajęcia z WF i ogólnouniwersyteckie (ew. lektoraty).
Rejestracja na przedmioty roczne i z semestru zimowego:
 • od 01.09.2016, godz. 9:00 do 11.09.2016, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA
  rejestracja podstawowa, II tura, z prawem do wyrejestrowywania się
 • 16.09.2016
  ogłoszenie wyników
 • od 19.09.2016, godz. 9:00 do 22.09.2016, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA
  zapisy do grup zajęciowych
  (Liczba studentów, którzy złożyli co najmniej jeden zestaw: 598, z zestawu przydzielono: 397, średnia liczba zestawów u studenta: 3.002, średni numer przydzielonego zestawu: 1.708).
 • 23.09.2016
  ogłoszenie składu grup -> SĄ JUŻ WYNIKI
 • od 26.09.2016, godz. 9:00 do 01.10.2016, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA -> SĄ JUŻ WYNIKI
  giełda wymiany miejsc w grupach (liczba studentów, którzy złożyli co najmniej jeden pakiet: 269; na 920 pakietów zrealizowano: 274)
 • od 03.10.2016 do 08.10.2016 ZAMKNIĘTA
  możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów
 • od 10.10.2016, godz. 9:00 do 15.10.2016, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA
  rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, bez prawa do wyrejestrowywania się
 • w dniu 17.10.2016, godz. 9:00-23:00 ZAMKNIĘTA
  rejestracja ostatniej szansy w trybie bezpośredniej RDG bez giełdy, bez prawa do wyrejestrowywania się
 • od 18.10.2016 do 29.10.2016 ZAMKNIĘTA
  możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów
UWAGA: Rejestracja na semestr zimowy na kierunku Bioinformatyka odbędzie się w dniach 19-22.09.2016 w trybie rejestracji bezpośredniej do grup.
Rejestracja na przedmioty semestru letniego:
 • od 01.12.2016, godz. 9:00 do 17.12.2016, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA
  rejestracja podstawowa, II tura, z prawem do wyrejestrowywania się
 • 10.01.2017
  ogłoszenie wyników
 • od 23.01.2017, godz. 9:00 do 26.01.2017, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA 
  zapisy do grup
  (Liczba studentów, którzy złożyli co najmniej jeden zestaw: 738, z zestawu przydzielono: 510, średnia pozycja: 1.535).
 • 27.01.2017
  ogłoszenie składu grup
 • od 20.02.2017, godz. 9:00 do 25.02.2017, godz. 17:00 ZAMKNIĘTA
  giełda wymiany miejsc w grupach (liczba studentów z pakietami 277, liczba zrealizowanych pakietów 243)
 • od 27.02.2017 do 04.03.2017 ZAMKNIĘTA
  możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów
 • od 06.03.2017, godz. 9:00 do 11.03.2017, godz. 17:00 ZAMKNIETA
  rejestracja dodatkowa (przez USOSweb) w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, bez prawa do wyrejestrowywania się
 • od 13.03.2017 do 24.03.2017 ZAMKNIĘTA
  możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów
UWAGA: Rejestracja na semestr letni na kierunku Bioinformatyka odbędzie się w dniach 23-26.01.2017 w trybie rejestracji bezpośredniej do grup.

UWAGA: w myśl Uchwały 2-43 Rady Wydziału z 23 kwietnia 2008, par. 2 pkt 12, podania o wyrejestrowanie z zajęć można składać do końca dziesiątego tygodnia odpowiedniego semestru. Zgodnie z par. 17, pkt 7 Regulaminu Studiów, student studiów pierwszego lub drugiego stopnia ma prawo w trakcie trwania studiów do jednokrotnej rezygnacji z zajęć, na które się zapisał. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy w trakcie trwania studiów.

Oficjalne dokumenty dotyczące rejestracji

 1. Zarządzenie Dziekana z dn. 25.03.2016 w sprawie terminarza rejestracji na rok akademicki 2016/17 .
 2. Pełny tekst zasad rejestracji zawarty w Uchwale RW MIM UW nr 2-43 z dn. 24.04.2008.
 3. Podręcznik Rejestracje w USOSweb.

Moduł rejestracji do grup umożliwia studentom, zarejestrowanym wcześniej na przedmioty, składanie przez Internet swoich preferencji odnośnie przydziału do grup. Po zakończeniu zbierania preferencji system automatycznie przydzieli studentów do grup, starając się przy tym:

 • uwzględniać preferencje,
 • unikać konfliktów.

Składanie preferencji NIE JEST OBOWIĄZKOWE, ich brak system potraktuje jako sygnał, że wszystkie grupy traktujemy jako równoważne. Jest jednak zalecane (zwłaszcza wskazywanie zestawów). Im więcej zestawów przygotuje student, tym większa szansa, iż trafi do preferowanych przez siebie grup.

Kolejność uwzględniania preferencji studentów jest losowa.

Szczegółowe zasady rejestracji do grup i działania automatu rejestrującego będą umieszczane w pliku Aktualności (dowiązanie w lewym menu).

Uwagi ogólne

Aby zalogować się do systemu, należy podać numer PESEL jako identyfikator oraz hasło przechowywane w centralnym repozytorium haseł CAS. Obcokrajowcy zamiast PESEL-a podają "sztuczny" PESEL (ustalany indywidualnie w Sekcji studenckiej).

Uwagi na temat błędnych danych (braki w koszyczkach rejestracyjnych, niezgodności w składzie grup ćwiczeniowych lub elektronicznych indeksach) należy zgłaszać do Sekcji Studenckiej Dziekanatu. Dotyczy to także nieaktywnych identyfikatorów i haseł.

Uwagi na temat poważnych błędów w działaniu systemu proszę kierować na adres usosweb@mimuw.edu.pl.