Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1400-226ZTBTM-en brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 70 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 70 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiane będą nowe metody biologii molekularnej o potencjalnym zastosowaniu w biotechnologii. Wykład będzie stanowił wstęp do eksperymentów. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne.

1. CRISPR

2. Białka jako produkty

3. Własność intelektualna w biotechnologii

W trakcie zajęć poruszymy następujące zagadnienia:

-przygotowanie konstruktów do ekspresji heterologicznej, alternatywne metody klonowania (SLIC, GATEWAY), komputerowa analiza genów i genomów,

-ekspresję i oczyszczanie białek o zastosowaniu biotechnologicznym,

-metoda edytowania genomów CRISPR, konstrukcję mutantów za pomocą tej metody i omówienie jej aplikacyjnych wariantów,

-własność intelektualna w biotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem patentów biotechnologicznych (tzw. ‘case study’).

Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na indywidualną pracę studenta (ewentualnie pracę w parach) zarówno jeśli chodzi o eksperymenty praktyczne jak i część realizowaną in silico oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej.

Strona przedmiotu
1400-216BKWN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami pracy z białkami i kwasami nukleinowymi. Studenci oczyszczają białka z użyciem klasycznych preparatyk stosowanych przy izolacji białka ze źródła naturalnego oraz poznają metody pracy stosowane przy oczyszczaniu białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych.

Strona przedmiotu
1400-216BMR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są skierowane zarówno do studentów wykonujących (lub planujących) prace dyplomowe związane z badaniami roślin, jak i studentów innych specjalności zainteresowanych metodami biologii molekularnej. Zajęcia laboratoryjne wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej roślin, w szczególności z użyciem podstawowego roślinnego organizmu modelowego - Arabidopsis thaliana. Studenci poznają metody pracy z mutantami Arabidopsis oraz z liniami transgenicznymi, takie jak identyfikacja i genotypowanie mutacji, izolacja i rozdział kwasów nukleinowych oraz białek, immunodetekcja białek, a także analiza poziomu ekspresji genów. Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw biologii roślin: od najważniejszych procesów rozwojowych, przez działanie elementów sygnalizacji hormonalnej, po odpowiedzi na czynniki środowiskowe (np. stresy).

Strona przedmiotu
1400-215ENZ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter samodzielnej pracy laboratoryjnej, a ich celem jest zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami badania właściwości enzymów oraz ich praktycznego zastosowania. W ćwiczeniach są stosowane różne typy wirowania, ekstrakcji, chromatografii oraz oznaczenia aktywności enzymów z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych. Integralną częścią zajęć jest opracowanie otrzymanych wyników za pomocą arkusza kalkulacyjnego oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Strona przedmiotu
1400-228FAR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Farmakognozja jest nauką zajmującą się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości biologiczne mające znaczenie w lecznictwie. Nowoczesne podejście do farmakognozji wymaga przedstawienia nie tylko surowców, składników chemicznych i sposobów ich otrzymywania, ale także biosyntezy substancji czynnych oraz mechanizmu ich oddziaływania na organizm człowieka.

Zakres tematów

1.Rys historyczny i przedmiot farmakognozji

2.Pochodzenie i podział surowców roślinnych

3.Metody otrzymywania i badań surowców roślinnych oraz wyodrębnionych substancji czynnych (metody chromatograficzne i spektralne).

4. Przegląd farmakognostyczny surowców i substancji roślinnych

5. Metabolizm pierwotny i wtórny - podstawowe cykle i szlaki biosyntezy pierwotnych związków naturalnych i wywodzące się z nich szlaki metabolitów wtórnych oraz powiązania między nimi

6. Substancje podstawowe i wtórne o znaczeniu medycznym

Strona przedmiotu
1400-216GTR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie z najbardziej nowoczesnymi metodami analiz wielkoskalowych na poziomie genomu i transkryptomu (na poziomie eksperymentalnym i bioinformatycznym), opartymi na ich wynikach podejściami teoretycznymi, stosowanymi dziś powszechnie w różnych dziedzinach biologii i medycyny. Przedstawione zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące proponowanych analiz - mikromacierzowej i sekwencjonowania nowej generacji.

Studenci będą stosowali nowoczesne metody biologii molekularnej rozwinięte w ostatniej dekadzie: wykonają eksperyment z zastosowaniem mikromacierzy, skonstruują biblioteki i przeprowadzą sekwencjonowanie nowej generacji oraz zapoznają się z podstawowymi metodami bioinformatycznymi niezbędnymi do właściwej analizy danych genomicznych.

Strona przedmiotu
1400-215HKZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem laboratoriów jest zapoznanie się z technikami hodowli komórek zwierzęcych. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

1. Organizacja pracowni, materiały, warunki prowadzenia hodowli komórkowych, sterylizacja

2. Metody mrożenia i rozmrażania komórek

3. Oznaczanie przeżywalności komórek

4. Prowadzenie hodowli linii komórek adherentnych i rosnących w zawiesinie

5. Różnicowanie się komórek w hodowlach in vitro

6. Wyznaczania krzywej wzrostu komórek

7. Wyprowadzanie hodowli pierwotnych

8. Podstawowe barwienia cytochemiczne

9. Immunocytochemia i mikroskopia konfokalna

Strona przedmiotu
1400-215KTKR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu roślinnych kultur w warunkach in vitro: charakterystyki, rodzajów i zastosowań tych kultur w badaniach podstawowych i działaniach aplikacyjnych.

Zajęcia odbywają się w II połowie semestru zimowego.

Strona przedmiotu
1400-225ZMTA-en brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów wszystkich kierunków Wydziału Biologii UW oraz MISMaP, zainteresowanych metabolizmem RNA oraz nowoczesnymi, molekularnymi technikami wykorzystywanymi w badaniu RNA.

Strona przedmiotu
1400-225ZMTA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów wszystkich kierunków Wydziału Biologii UW oraz MISMaP, zainteresowanych metabolizmem RNA oraz nowoczesnymi, molekularnymi technikami wykorzystywanymi w badaniu RNA.

Strona przedmiotu
1400-216MOGZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu monitoringu mikroorganizmów i roślin genetycznie modyfikowanych (GM); cele monitoringu, regulacje prawne, zakres monitoringu, stosowane metody, przykłady.

Protokół Kartageński i dyrektywa Unii Eurpejskiej 2001/18/EC; Cele monitoringu GMO; Kryteria wyboru skali czasowej, przestrzennej (obszaru) i obiektów dla monitoringu; Monitoring organizmów GM w środowisku i żywności; Poszukiwanie transgenów wśród roślin typu dzikiego; Omówienie tzw. CSM (Case Specific Monitoring) - cele, podejście merytoryczne i eksperymentalne, metodologia. Omówienie stosowanych metod, wady i zalety, czułość, dostosowanie metody do celu monitoringu, kolejność postępowania; Przykłady najczęściej monitorowanych upraw oraz mikroorganizmów;

Strona przedmiotu
1400-225PROT-en brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą poznawać zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycyny.

Strona przedmiotu
1400-225PROT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą poznawać zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycyny.

Strona przedmiotu
1400-215REG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane będą wszystkie poziomy regulacji ekspresji genów u Eukariota i Prokariota: struktura chromatyny, piętno genomowe, transkrypcja, splicing pre-mRNA, modyfikacje RNA, transport RNA i stabilność RNA, oraz translacja, modyfikacja, zwijanie i degradacja białek. Ponadto zostaną poruszone kwestie udziału czynników, enzymów, kompeksów, struktury RNA i niekodujących cząsteczek RNA w regulacji ekspresji genów. Na koniec przedstawione zostanie znaczenie procesów alternatywnych (inicjacja transkrypcji, splicing, inicjacja translacji) dla różnorodności transkryptomu i translatomu.

Strona przedmiotu
1400-216BCHR-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program: Charakterystyka procesów metabolicznych w roślinach. Metaboliczne funkcje chloroplastów. Fotosyntetyczny łańcuch transportu elektronów. Fotofosforylacja cykliczna i niecykliczna. Cykl Bensona-Calvina i jego regulacja. Fotoodychanie. Wiązanie CO2 u roślin C4 i CAM. Cukrowce roślinne - struktura i biosynteza. Organizacja i funkcje ściany komórkowej. Lipidy roślinne i ich metabolizm. Metabolizm azotowy i siarkowy - pobieranie i redukcja azotanów i siarczanów, wiązanie azotu atmosferycznego. Wtórny metabolizm roślinny: terpenoidy i ich powstawanie (szlak kwasu mewalonowego, szlak Rohmera); związki fenolowe (biosynteza i dalsze przemiany); azotowe metabolity wtórne i ich powstawanie (niebiałkowe aminokwasy, glikozydy cyjanogenne, glukozynolany, alkaloidy). Rola i znaczenie metabolizmu wtórnego. Podstawy biochemicznej ekologii roślin. Biochemiczne aspekty oddziaływań roślina-patogen i roślina?roślinożerca. Stan i perspektywy wykorzystania osiągnięć biochemii roślin w biotechnologii.

Strona przedmiotu
1400-216BKWN-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Białka: od chwili narodzin do śmierci. Synteza łańcucha polipeptydowego. Zwijanie się (fałdowanie) białek. Współdziałanie chaperonów. Nietypowe fałdowanie. Transport białek w komórce. Przegląd domen. Symetria w strukturze białek. Białka błonowe. Ruch łańcucha polipeptydowego i maszyny białkowe. Oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi. Topologia DNA. Topoizomerazy. Oddziaływania białko-białko i sieci białkowe. Białka wielofunkcyjne. Minimalny zestaw białek w komórce. Degradacja białek.

Strona przedmiotu
1400-226ZTBTM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiane będą nowe metody biologii molekularnej o potencjalnym zastosowaniu w biotechnologii. Wykład będzie stanowił wstęp do eksperymentów. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne.

1. CRISPR

2. Białka jako produkty

3. Własność intelektualna w biotechnologii

W trakcie zajęć poruszymy następujące zagadnienia:

-przygotowanie konstruktów do ekspresji heterologicznej, alternatywne metody klonowania (SLIC, GATEWAY), komputerowa analiza genów i genomów,

-ekspresję i oczyszczanie białek o zastosowaniu biotechnologicznym,

-metoda edytowania genomów CRISPR, konstrukcję mutantów za pomocą tej metody i omówienie jej aplikacyjnych wariantów,

-własność intelektualna w biotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem patentów biotechnologicznych (tzw. ‘case study’).

Podczas zajęć będzie kładziony nacisk na indywidualną pracę studenta (ewentualnie pracę w parach) zarówno jeśli chodzi o eksperymenty praktyczne jak i część realizowaną in silico oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)