Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Neofilologii

Jednostka: Wydział Neofilologii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3321-Z3S23WT01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów włoskich przeznaczonych dla dzieci.

Strona przedmiotu
3304-1DZ1W-KL-021 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3302-ABKE-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kryzys energetyczny i refleksja nad wykorzystaniem energii atomowej – przykłady w literaturze, filmie i filozofii

Strona przedmiotu
1500-SDN-AW-AW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności pisania akademickiego w języku angielskim. Uczestnicy zapoznają się z konwencjami pisania akademickiego w kontekście pracy doktorskiej i publikowania prac naukowych w międzynarodowych czasopismach.

Strona przedmiotu
3301-KB2422-1ST brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych analizą adaptacji i kultury popularnej. Zajęcia są interdyscyplinarne, łączą elementy badań nad literaturą, kulturą, mediami, które posłużą do analizy wybranych adaptacji.

Strona przedmiotu
3305-ALKH-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-ALKH-01W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest poszerzenie umiejętności językowych, komunikacyjnych i kulturowych (w zakresie rozumienia i wyrażania się w mowie i piśmie) w całym świecie hiszpańskojęzycznym. Uwzględniony zostanie zarówno praktyczny aspekt znajomości języka hiszpańskiego, jak i kompetencje dialektalne. Te ostatnie będą uważane za bardzo istotne ze względu na różnorodność językową języka hiszpańskiego, ponieważ pozwalają uczniom zapoznać się ze słownictwem pochodzenia afrykańskiego i jego zastosowaniami w krajach hiszpańskojęzycznych oraz z niektórymi zjawiskami lub procesami, które stanowią przedmiot ich zainteresowania.

Strona przedmiotu
3305-ATTH-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w teatrze hiszpańskim drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Zaproponowane teksty i spektakle pozwolą stworzyć swoistą panoramę hiszpańskiego dramatu i teatru współczesnego.

Ponadto założeniem zajęć jest rozwinięcie praktycznej umiejętności analizy i interpretacji tekstu dramatycznego, jak również samego spektaklu teatralnego, w związku z czym - po omówieniu/wypracowaniu podstawowego warsztatu metodologiczno-badawczego - na ten właśnie aspekt zostanie położony duży nacisk.

Strona przedmiotu
3305-ASBM1-U brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego) poprzez pracę z różnego rodzaju publikowanymi w Brazylii materiałami prasowymi, audio i audiowizualnymi oraz materiałami pochodzącymi z mediów społecznościowych, a także zapoznanie się z aktualnymi wydarzeniami w świecie portugalskojęzycznym, zwłaszcza w Brazylii oraz funkcjonowaniem mediów tradycyjnych, cyfrowych (w tym społecznościowych) w Brazylii.

Strona przedmiotu
3305-ASBM2-U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego) poprzez pracę z różnego rodzaju publikowanymi w Brazylii materiałami prasowymi, audio i audiowizualnymi oraz materiałami pochodzącymi z mediów społecznościowych.

Strona przedmiotu
3301-LAS1WŁOD02 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar is devoted to the concept of popular literature and popular culture and to discussing tools that can be used to analyze such texts.

Strona przedmiotu
3301-LAS2WŁOD02 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3301-LAS3WŁOD02 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3301-LAS4WŁOD02 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3301-LA2209 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekokrytyka to sposób czytania, który wysuwa na pierwszy plan kwestię relacji pomiędzy istotami ludzkimi, a ich środowiskiem naturalnym. Jednym z podstawowych przedmiotów analizy jest opozycja pomiędzy naturą i kulturą i sposoby przedstawiania tej opozycji w tekstach literackich i innych. Ekokrytyka problematyzuje pojęcie natury pokazując różne znaczenia i odcienie ideologiczne jakich nabiera to pojęcie w zależności od kontekstu. Niektóre pojęcia i terminy: antropocentryzm/biocentryzm, pastoralizm, apokaliptyzm, dzika przyroda, zamieszkiwanie, zwierzęta, ziemia, ekofeminizm, cyborg, biotechnologia, Ziemia, zanieczyszczenie środowiska, bio-władza, ekopoetyka. Obok prac amerykańskich ekokrytyków studenci czytają utwory literackie należące do różnych gatunków i epok, a także teksty filozoficzne i naukowe dotyczące pojęcia natury. Wymagania: obecność, czynny udział w zajęciach, prezentacje, praca semestralna.

Strona przedmiotu
3301-KAS1WIE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium Seminarium będzie dotyczyć zjawisk szeroko pojętej kultury Stanów Zjednoczonych. Będziemy wykorzystywać elementy teorii krytycznej do analizy i interpretacji tekstów kultury wybranych indywidualnie przez studenta/studentkę jako materiał źródłowy. Uczestnicy mogą analizować różne teksty kultury, na przykład rzeźbę, malarstwo, performance, sztukę zaangażowaną społecznie, produkcje kinowe, artefakty kultury lub akcje polityczne, które miały miejsce w (relacji do) kultury amerykańskiej.

Strona przedmiotu
3301-KAS2WIE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3301-KAS3WIE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie dotyczyć zjawisk szeroko pojętej kultury Stanów Zjednoczonych. Będziemy wykorzystywać elementy teorii krytycznej do analizy i interpretacji tekstów kultury wybranych indywidualnie przez studenta/studentkę jako materiał źródłowy. Uczestnicy mogą analizować różne teksty kultury, na przykład rzeźbę, malarstwo, performance, sztukę zaangażowaną społecznie, produkcje kinowe, artefakty kultury lub akcje polityczne, które miały miejsce w (relacji do) kultury amerykańskiej.

Strona przedmiotu
3301-KAS4WIE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3301-LA133 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem kursu są najważniejsze trendy w prozie powojennej prozie amerykańskiej, będące ilustracją powstawania innowacyjnych modeli literackich: postmodernizm, nowe dziennikarstwo, nowatorskie autobiografie.

Strona przedmiotu
3301-ZLAW007 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem kursu są najważniejsze trendy w prozie powojennej prozie amerykańskiej, będące ilustracją powstawania innowacyjnych modeli literackich: postmodernizm, nowe dziennikarstwo, nowatorskie autobiografie.

Strona przedmiotu
3301-LA2234-2ST brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu skupimy się na najważniejszych dziełach Amerykańskiego Renesansu. Zbadamy, jak autorzy próbowali ugruntować Emersońską „oryginalną relację ze światem” przeszczepiając idee i gatunki literatury europejskiej na grunt amerykański. Przebadamy również wpływ wczesnych przyrodopisarzy na ekologiczną świadomość podkreślającą istotność ochrony środowiska naturalnego i ludzkiej koegzystencji ze światem materialnym. Naszym celem będzie zrozumienie epoki oraz jej wszechobecnego wpływu na literacki i ekologiczny etos dziewiętnastego i dwudziestego wieku.

Strona przedmiotu
3301-LA1305 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3301-KA155 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia historyczny rozwój środków masowego przekazu w Stanach Zjednoczonych - prasy, radia, telewizji i Internetu w kontekście rozwoju politycznego, ekonomicznego i społecznego kraju. Przedmiotem rozważań będą m.in. analiza funkcji społecznych mediów, etyka dziennikarska, regulacje prawne dotyczące mediów, media jako Czwarta Władza, teoria środków masowego przekazu.

Strona przedmiotu
3301-ZKA1522 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 21 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu będziemy starać się wydobyć na powierzchnie ukryte sensy i motywacje określające codzienne wybory Amerykanów. W tym celu badać będziemy literaturę popularna, wizualne środki przekazu oraz świat codziennych artefaktów użytkowanych przez Amerykanów. Korzystać będziemy z podręcznika i innych źródeł pisanych jak również materiałów video.

Strona przedmiotu
3301-LA128 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dla studentów I stopnia.

Kurs przedstawia historyczny rozwój ważnego amerykańskiego gatunku literackiego, jakim jest opowiadanie. Omawiane tematy: wczesne formy nowelistyczne, opowiadanie w pisarstwie regionalnym, cykle opowiadań, opowiadania etniczne, opowiadania postmodernistyczne, opowiadania science fiction.

Strona przedmiotu
3301-SP-AFT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3301-L3PA-AI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zajmuje się analizą, interpretacją i krytyczną oceną tekstu. Strategie i sprawności doskonalone w ramach kursu obejmują różnorodne typy dyskursu. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo przez cały czas trwania kursu i terminowe dostarczanie prac.

Strona przedmiotu
3322-AIITP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium będzie poświęcone analizie i interpretacji wybranych (przez osobę prowadzącą zajęcia i uczestników) wierszy polskich. Jest ono adresowane do studentów (nie tylko z kierunków filologicznych) znajdujących przyjemność w lekturze tekstów poetyckich, a jednocześnie pragnących rozwijać swoją wrażliwość i umiejętności analityczne oraz interpretacyjne.

Strona przedmiotu
3301-JF2662 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zaznajomić studentów z cechami języka Williama Szekspira i trudnościami związanymi z jego przekładem. Omówione zostaną zagadnienia fonologiczne, morfologiczne i składniowe, których znajomość potrzebna jest do poprawnego czytania i rozumienia tekstów. Oryginały zostaną porównane z ich polskimi przekładami celem pokazania trudności z jakimi spotykają się tłumacze tekstów poety oraz omówienia zastosowanych rozwiązań.

Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie C1.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)